Zlatý fond > Diela > Za reč a práva ľudu


E-mail (povinné):

Ján Palárik:
Za reč a práva ľudu

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Pavol Tóth, Michal Belička, Daniel Winter, Erik Bartoš, Lucia Muráriková, Katarína Tínesová, Mária Hulvejová, Andrea Jánošíková, Miroslava Lendacká, Martin Hlinka.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 36 čitateľov

Z recenzie Viktorinovej gramatiky

[1]

Teraz ešte dobré slovo k našim čechistom a bratom Moravanom a Čechom. Nebočte, drahí bratia, s nedôverčivým a neprajným okom od tohoto úprimného snaženia slovenského! „Nedorozumenie býva príčinou najväčších balamút na svete.“ Dorozumejme sa konečne. Vy chcete život národný Slovákov zachrániť, a to i my chceme. V cieli sa teda zrovnávame. Ale darmo nám tam budete in theoria pekne-krásne dokazovať, že sa tento obidvom stranám svätý cieľ jedine prostriedkom češtiny dosiahnuť dá, keď v živote celkom ináč vidíme. Slovenčina prebudila národ a zachránila jeho život v rozhodnej dobe r. 1848. Ona bola, ako sa D. Lichard pri zavádzaní mnohosľubnej jednoty literárnej s Čechmi r. 1850 vyslovil, sťa „mošusové lekárstvo“,[2] na smrť a život národu slovenskému v čas najväčšieho nebezpečenstva smrti podaná. Čeština bola na to do úradných orgánov, do škôl i do literatúry zavedená; ale pýtam sa, kdeže sa teraz, po desaťročnom panovaní češtiny opäť nachádzame? Veru temer horšie stojíme, než pred rokom 1848. Celá naša aristokracia, všetky mestá a mestečká slovenské a vyššie triedy obyvateľstva sú iste väčšmi odnárodnené než vtedy. A ak ešte dajaké tône národného života medzi nami, ten život iste iba to „mošusové lekárstvo“ ešte udržuje. Odnímte mu toto, a kmeň náš prestal žiť. Nie, nie, dokiaľ sme vystavení silným návalom prúdu maďaro- a germanomanského, dokiaľ sme s Maďarmi cirkevne i politicky spojení, slovenčiny nám treba ako potravy každodennej, a túto iste pestovať musíme, ak nechceme sťa národ zahynúť. Rozumejte nás! My chceme byť s Čechmi a Moravanmi v duchu spojení, chceme všemožnú účasť brať na ich sudbách, podporovať ich literatúru a o ňu sa opierať a z nej koristiť, tým viac, že je ona už tak majetok Slovákov, ako aj Čechov a vzájomnosť slovanská je hlavným heslom naším. Ale ak kedy, teraz nám nerobte prepiatstva v našich slovenských snahách. Ak kedy, teraz máme pracovať spojenými silami na „národa roli dědičné“. — Umlčte teda včuľ všetky polémie a hádky literárne z jednej i druhej strany, ponechajte to, v čom sa uzrozumieť neviete, najlogickejším zákonom života a súdu dejín na rozhodnutie a spojte sa v duchu na dosahovanie spoločného nám cieľa.[1] Grammatik der slovakischen Sprache. Zum praktischen Gebrauche bearbeitet, mit einem ausführlichen Wörterverzeichnisse und einer populären Chrestomatie versehen von Josef K. Viktorin. Pest 1860. — Priateľ školy a literatúry, 1860, roč. II., č. 29.

[2] mošusové lekárstvo — liečenie, ktoré napomáha činnosť srdca. Používa sa pri ňom liek, vyrobený z rastliny voňajúcej pižmom (Mimulus moschatus).

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.