Zlatý fond > Diela > Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti


E-mail (povinné):

Ľudovít Michalský:
Spoločenský lexikon II. Pravidlá slušnosti a zdvorilosti

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Dušan Kroliak, Andrea Jánošíková, Petra Renčová, Darina Kotlárová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 19 čitateľov

XVII. Ošetrovanie odevu a jeho súčiastok

211. Ako zachádzať so šatami

Šatám treba venovať stále pozornosť, aby boly vždy v dobrom stave. Hneď po zoblečení šiat treba ich prezrieť, či nie sú špinavé a ak áno, načim škvrny hneď odstrániť, dať krajčírovi alebo do čistiarne. Šaty majú byť vždy starostlivo uložené. Pánske saká a vesty majú byť na vešiaku a nohavice preložené na priečke vešiaka, alebo napnuté. Treba však obzvlášť pozor dávať, aby neboly „puky“ zle složené. Zvláštnu pozornosť treba venovať salónnym oblekom, lebo sa často stáva, že pri nečastom používaní ľahko sa stávajú hniezdom moľov. Ak je fraková vesta po použití nie čistá, treba ju hneď poslať do čistiarne, aby bola v prípade potreby pripravená.

Hodvábne dámske obleky majú sa vešať na vešiaky, obtiahnuté súknom. Nie je dobre šatník napratať oblekmi, lebo sa veľmi krčia a nie sú vhodné na okamžité použitie. S času na čas majú sa i nepoužívané šaty prevetrávať a prekefovať. Vetranie sa má diať na tônistom, ale suchom mieste.

Cenné kožuchy a predmety z kožušiny treba dať alebo kožušníkovi do opatery, alebo treba ich zabaliť do ochranných papierových obalov, aby boly chránené pred moľami. Naftalín nie je vždy spoľahlivý. Tiež zimnej bielizni má sa venovať trocha pozornosti a v suchých slnečných dňoch má sa aspoň dva razy prevetrať.

212. Ako čistiť fľaky

Nie je zriedkavosťou, že sa aj popri najväčšej opatrnosti a dbalosti prihodí náhodné zafľakovanie odevu alebo jeho súčiastok. Keďže niektoré fľaky v stave čerstvom možno ľahšie odstrániť, odporúča sa, aby boly šaty vždy po zoblečení pozorne prezreté, dôkladne vykefované a prípadné fľaky zaraz odstránené.[95]

Pri čistení musíme dbať, aby sme použili iba také čistiace prostriedky, ktoré nepoškodia tkanivo a neporušujú jej farbivosť a vzorkovanie. Nie každý chemický prostriedok hodí sa na každú látku a práve preto uvedieme viac receptov, na aké látky aké čistiace prostriedky použiť.

Veľmi dôležité je, najmä u složitejších receptov, presne dodŕžať predpísané dávkovanie a miešanie jednotlivých lučebnín, lebo by sa ľahko mohlo stať, že by sa pri použití takéhoto prostriedku nedostavil žiadúci účinok. Takisto načim pri čistení fľakov postupovať presne podľa príslušného návodu.

Prv, než by sme sa dali do čistenia, treba najprv zistiť, o aký fľak ide a aké najvhodnejšie prostriedky použiť na jeho odstránenie.

Fľaky na drahých a chúlostivých látkach čistíme sami iba vtedy, ak vieme s celou určitosťou, akého je fľak pôvodu.[96] V pochybných prípadoch je vždy lepšie dať odev do chemickej čistiarne. Fľaky na pracích látkach (plátne, šifóne, batiste, hodvábe atď.), je vždy lepšie odstrániť (ak sa dajú) praním, ako používať chemické čistiace prostriedky, obsahujúce ostré a žeravé lučebniny. Po týchto prostriedkoch siahame iba vtedy, ak nemožno fľaky mydlom a vodou, teda normálnym praním odstrániť.

Pod látku, ktorú chemicky čistíme, treba vždy podložiť kus inej látky, alebo pijak, aby rozpustený obsah nečistoty nezostal na okolí škvrny, ale vpil sa do podložky. Takto si treba počínať aj pri čistení chemickými kašičkaml a práškami.

213. Fľaky po jedlách a nápojoch

Najčastejšie vznikajú nepríjemné fľaky pri jedálnom stole. Takýmito fľakmi bývajú fľaky po cukre, čaji, červenom víne, čokoláde, kakau, káve, rozličných jedlých kyslinách, likéri, masle, masti, mede, mlieku, oleji, ovocí, pive, polievke, punči, šampanskom, tuku a vajciach.

FĽAKY PO:

1. CUKRE možno na všetkých druhoch tkanín odstrániť horúcou vodou bez prísady mydla alebo iných lučebnín. Dobre prepraný fľak nezanechá stôp. Ak by vznikol fľak po farbistých cukrovinkách, treba použiť taký prostriedok, ktorý odfarbuje. (Viď recept čís. 7)

2. ČAJI na všetkých látkach možno odstrániť horúcou vodou. V úpornejších prípadoch načim naniesť na škvrnu smes jednakého dielu žĺtku a glycerínu a po uschnutí smesí vyprať v horúcej vode.

3. ČERVENOM VÍNE — a) na vlnených a bavlnených látkach: fľak sa vyperie v teplej vode s prísadou salmiaku alebo Javellovej vodičky;[97] b) na bielom plátne, šifóne, batiste atď.: rozpustíme v 300 gr vody 50 gr soli a 100 gr vínneho kameňa a fľak trieme handierkou zatiaľ, zakiaľ nezmizne; c) na hodvábe: zriedeným liehom alebo zriedenou Javellovou vodičkou.[98]

4. ČOKOLÁDE, KAKAU odstránime tak, že škvrnu preperieme vo vlažnej vode, do ktorej dáme niekoľko kvapiek čpavku. Mydlo neslobodno užívať! Zastaralé škvrny treba naniesť smesou žĺtku a glycerínu a dobre pretrieť.

5. KÁVE na všetkých látkach okrem hodvábu odstránia sa tak, že sa na fľaky naleje chemicky čistý glycerín, dobre sa votrie do látky a vo vlažnej vode preperie. Rovnako možno fľaky odstrániť vo vode presýtenej soľou, a potom dobre preplákať niekoľko ráz v čistej vode. Na hodvábe odstránia sa prísadou hovädzej žlče, primiešanej do vlažnej vody.

6. KYSLINÁCH (octe, víne, citrónovej šťave) načim hneď za čerstva natrieť roztokom chloridu cinečnatého; čpavkom, roztokom kamenca (bieleho liadku, užívaného pri holení) alebo roztokom sódy, a potom treba látku dôkladne preplakať v čistej vode. Staré fľaky po kyslinách nedajú sa bez prerušenia vláken úplne odstrániť!

7. LIKÉROCH odstránia sa ako po cukre a farbivo likéru možno vyčistiť chlórovou vodou. Zastaralé fľaky sa však veľmi ťažko čistia(!), najmä ak obsahujú anilínové farby.

8. MASLE — a) na vlnených a bavlnených látkach fľak sa navlhčí vodou, pretrie benzínom alebo chemicky čistým terpentínovým olejom; na pijaku sa prehladí horúcou hladičkou a napokon preperie v teplých mydlinách; b) na hodvábnych látkach škvrna sa potrie kašičkou z éteru a páleného magnézia.[99] Ak kašička uschla, vrstva magnézia sa dobre skefuje a miesto fľaku vytrie striedkou mäkkej žemle alebo čierneho chleba.

9. MEDE — a) na vlnených, plátenných atď. látkach treba preprať vo vlažnej vode s prísadou štipky pracej sódy; b) hodvábne látky iba vo vlažnej vode bez sódy!

10. MLIEKU a bielej káve — a) na vlnených a bavlnených látkach treba vyprať benzínom (čpavkom), mydlom a vodou a potom dôkladne oplákať; b) biele plátno, šifón, batist atď. treba vyprať vo vlažných mydlinách, prípadne v zriedenom lúhu; c) na hodvábnych látkach treba škvrnu potrieť éterom alebo chemicky čistým benzínom a potom vyprať.

11. OVOCÍ možno čistiť na tri spôsoby: Alebo ako po červenom víne (viď čís. 3), alebo podľa nasledujúcich návodov: a) Fľaky na bielizni zo šifónu, plátna, batistu a pod., pokiaľ sú čerstvé, možno odstrániť tak, že fľak navlhčíme a pod ním zapálime sírovanú zápalku alebo sírovú tyčinku, ktorých plyny fľak odfarbujú a vybielujú. Po tejto procedúre treba vyčistený fľak dobre preprať. Chúlostivejšia je procedúra s nátriovým sulfitom; štipku nátriového sulfitu smiešame s niekoľkými kvapkami octu, vzniklú kašičku nanesieme na fľak a necháme na ňom 10-15 minút. Potom treba bielizeň dôkladne preprať. b) Z hodvábnych látok odstránime fľaky z ovocia (a červeného vína) nasledujúce: Navlhčíme kúsok čistého, bieleho (neškrobeného) plátna jednakými dielmi chem. čistého terpentínového oleja a éteru a trieme tým fľaky tak dlho, až na handričke nevidieť nečistotu; potom posypeme čistené miesto bielym práškom bolúza (hliny) vo vrstve asi 1-2 mm, pokryjeme ju pijakom a prejdeme po ňom niekoľko ráz horúcou hladičkou.

12. PIVE — a) na vlnených a bavlnených tkaninách a bielizni (okrem hodvábu) odstránime roztokom benátskeho mydla vo vode, alebo preperieme iba v teplej vode, ak sú fľaky ešte čerstvé. Zastaralé škvrny možno odstrániť iba vodou rozriedeným čpavkom; b) na hodvábe treba fľaky preprať zriedeným liehom.

13. POLIEVKE — a) na bavlnených a vlnených látkach a tkaninách odstránime chem. čistým benzínom a preperieme vodou; b) na bielej bielizni, šifóne, batiste a pod. rozriedeným čpavkom alebo vodou a mydlom; c) na hodvábnych látkach čistíme benzínom a potom liehom.

14. PUNČI možno odstrániť na všetkých látkach a tkaninách vypraním vo vlažnej vode, alebo v zriedenom liehu.

15. ŠAMPANSKOM (víne) odstránime tak, že si spravíme husté mydliny, pomiešané draslom.[100] Touto smesou fľaky potrieme a necháme asi deň-dva stáť a potom vyperieme a preplákame vo vode.

16. TUKU a iných mastnotách — a) vlnené atď. látky a bielizeň čistíme chem. čistým benzínom; b) vlnené a bavlnené látky čpavkom; c) bielu bielizeň preperieme v mydlinách s prísadou sódy; d) hodváb zriedeným čpavkom, benzínom presýtenou kašičkou magnézia, alebo podľa receptu číslo 29.

17. VAJCIACH — a) na vlnených a bavlnených látkach nechajú sa uschnúť, potom sa soškriabu a preperú vo vlažnej vode; b) na bielej bielizni, batiste a pod. čistia sa slabým roztokom kyseliny sírovej a sodíka (nátria), preperú sa a na slnku vybielia; c) na hodvábe tak, ako u vlnených látok.

214. Čistenie rozličných iných fľakov

V dennom zamestnaní vydávaný je odev veľmi často možnosti zafľakovania, nech už ide o duševného alebo fyzického pracovníka. Doma v kuchyni, pri toaletnom stolíku, písacom stole možno si šaty poškvrniť práve tak, ako v pracovni, dielni a pod. Na fľaky, vyvolané rozličnými farbami živicami, lučebninami a pod., slúžia nasledujúce recepty:

FĽAKY PO:

18 ANILÍNOVÝCH FARBÁCH odstránime roztokom smesi 10 gr natriumhyposulfitu, smiešaného v 50 gr čpavku. Fľaky načim opatrne potrieť a dobre preplákať vodou. Celkom čerstvé a slabé fľaky možno odstrániť mydlom a liehom.

19. ATRAMENTE — a) súkna a bavlnené tkanivo vyperieme vo vode s prísadou kyseliny vínnej, ale len vtedy, ak je farba na látkach stála; b) bielizeň vyperieme vo vode s prísadou kyseliny citrónovej alebo vínnej; c) hodvábne látky perieme ako súkna a napokon vymáčame v liehu. Iným znamenitým prostriedkom je kyselina šťaveľová, ktorá môže byť tiež v podobe soli, ktorá sa rozpustí vo vode a pri 60° C teploty sa fľaky preperú. Nakoľko však kyselina šťaveľová do istej miery porušuje rastlinné vlákna (konopné, ľanové i syntetické), načim pri čistení veľmi opatrne postupovať. Pri zmiznutí fľaku hneď treba látku dôkladne preplákať. Podobný výsledok možno dosiahnuť tiež fosforečnanom sódnatým, alebo kyselinou sírovou. Najlepším prostriedkom je však smes 20 gr vínneho kameňa a 20 gr práškového kamenca. Smes rozpustíme vo vode a atramentové fľakv prepierame v nej dotiaľ, dokiaľ nezmiznú. Výhodou tohto složenia je to, že ani najjemnejšie tkanivo jej použitím nebude porušené.

20. DEHTE natrieme masťou, aby sa dehet trocha rozpustil, o chvíľu potrieme fľaky benzínom a napokon liehom. Úspešnejšie sa takéto fľaky dajú čistiť smesou 5 gr mydlice lekárskej, 75 gr vody. 3 a 3/4 gr čpavku, 25 gr éteru a 25 gr alkoholu. Ďalší recept uvádzame pod číslom 26.

21. DAŽĎOVEJ VODE na všetkých látkach možno odstrániť benzínom, éterom alebo čistou vodou.

22. FIRNAJZI vyčistíme na vlnených a pod. látkach benzínom alebo terpentínovým olejom; a) bielizeň čistíme terpentínovým olejom a vyperieme v lúhu; b) hodváb iba benzínom.

23. HRDZE — a) súkna a bavlnené tkanivá namočíme do 5 percentného roztoku kyseliny soľnej a keď hrdza zmizla, treba miesto fľaku vyprať vo vode so sódou a dôkladne preplákať; b) bielizeň namočíme do slabého roztoku bieleho liadku a potom preperieme; c) z hodvábnych látok dá sa len veľmi zriedka odstrániť. Iný spôsob: 20 gr kyseliny oxálovej rozpustime v 1/4 1 horúcej vody. Hrdzou poškvrnenú látku namočíme do tejto tekutiny a ponecháme v nej cez krátky čas, prípadne trocha ju požmolíme, zakiaľ hrdzavý fľak nezmizne. Látku potom preperieme v slabej lúhovej alebo sódnatej vode a dobre preplákame v čistej vode.

24 KOLOMAŽI hojne natrieme terpentínovým olejom, aby rozpustil mastnotu a necháme ho chvíľu na fľaku. Keď je kolomaž rozpustená, fľak vyčistíme benzínom a pripadne zafľakované miesta preperieme v lúhovej vode.

25. KRVI na bavlnených a vlnených tkanivách a bielizni preperieme v studenej vode a v studených mydlinách. Ak je fľak už zaschnutý alebo zastaralý, použijeme smes: 10 gr jódidu draselnatého, rozpusteného v 40 gr vody a touto smesou krvavé škvrny potrieme a po ich zmiznutí látku preperieme.

26. KYSELINÁCH je účinný recept čís. 20., alebo nasledujúca smes: 25 gr benzolu, 15 gr 96% liehu, 10 gr čpavku, 25 gr chloroformu, 25 gr éteru a 100 gr oleja terpentínového smiešame a fľaky prečistíme.

27. MEDENKE odstránime na bielizni rozriedenou kyselinou soľnou. Ak fľaky zmizly, načim bielizeň preprať najprv v studenej a potom v horúcej vode s prísadou sódy a napokon dobre preplákať.

28. URINE (moči) odstránia sa hojnou mydlovou vodou a s rozriedaným čpavkom. Fľaky dobre púšťajú tiež po vypratí v smesi liehu s citrónovou šťavou, alebo v roztoku 10 gr kyseliny citrónovej s 300 gr vody.

29. OLEJI odstránime smesou 10 gr čpavku, 30 gr liehu (96%) a 30 gr éteru, alebo podľa receptu čís. 16.

30. OLEJOVÝCH FARBÁCH — a) na vlnených tkanivách a bielizni navlhčíme terpentínovým olejom a počkáme, až tkanivo zmäkne. Potom fľak potrieme benzínom a vyperieme v mydlinách; b) hodváb čistíme smesou 20 gr éteru, 20 gr čistého benzínu a 20 gr chloroformu.

31. PARAFÍNE čistíme tak, že silnejšiu vrstvu opatrne odstránime, aby sme nepoškodili tkanivo, pod a nad fľak položíme pijak a prejdeme po ňom horúcou hladičkou. Ostatné stopy odstránime čistým benzínom alebo rektifikovaným liehom. Ďalšie návody viď pod číslom 36. a 43.

32. PEČATNOM VOSKU odstránime opatrným vyžmolením povrchu vosku a zbytok, vpitý do tkaniva, vlhčíme absolútnym liehom (96%) dotiaľ, dokiaľ sa vosk úplne nerozpustí.

33. PLESNI obvyklým praním nemožno odstrániť. Vyskúšanými prostriedkami sú nasledujúce: Plesnisté fľaky vodou navlhčíme a paríme ich nad plynom horiacej síry dotiaľ, dokiaľ fľaky nezmiznú. Potom načim bielizeň vyprať a bieliť na slnku. — a) Účinne sa dajú fľaky na bavlnených a vlnených tkanivách odstrániť vyparením v zriedenom čpavku; b) hodváb sa vyperie vo vode s prísadou 50 gr salmiaku na 80 gr vody.

34. RYBÄCOM TUKU odstránime na bielizni týmto vyskúšaným a osvedčeným receptom: Fľak natrieme po obidvoch stranách maslom a 12 — 14 hodín necháme ho na ňom stáť, aby náležite zmäkol, potom sa priloží naň dehtové mydlo, o niekoľko hodín sa vyvarí a dôkladne oplákne.

35. SADZIACH treba vytrieť čiernym chlebom, vyprať vo vlažnej vode alebo v benzíne. Znamenite sa osvedčuje aj kyselina vínna.

36. STEARÍNE odstránime smesou 5 gr mydlice lekárskej, 75 gr vody, 4 gr čpavku, 25 gr pinolínu a 25 gr alkoholu, alebo podľa návodov č. 31 a 43.

37. ŠPINE A POTE čistíme na bavlnených a vlnených tkanivách zriedeným roztokom síranu sódnatého, liehom alebo čpavkom, alebo smesou 25 gr čpavku, 75 gr éteru, 75 gr 96% liehu. Veľmi dobre sa osvedčujú tiež špeciálne mydlá na škvrny. a) Plátennú, šifónovú a batistovú bielizeň čistíme čpavkom a vyperieme v mydlovej vode; b) hodváb treba vyprať s jemným mydlom, prípadne v benzíne a rozriedenom čpavku.

38. TABAKU a tabakovom výťažku potrú sa smesou liehu a žĺtku a čaká sa 30-40 minút, potom sa preperú v rozriedenom liehu (v pálenke) a dobre oplákajú vo vode.

39. TRÁVE a prírodnej zeleni (chlorofile) — a) súkna treba potrieť roztokom chloridu cinečnatého a o chvíľu dôkladne vyprať vo vode s mydlom. Takéto fľaky možno odfarbiť tiež plynom horiacej síry; b) z bielizne odstránime praním v horúcej vode s mydlom a s prísadou čpavku; c) hodváb vybielime plynom síry a vyčistíme benzínom.

40. TRIESLE — a) na vlnených, bavlnených a hodvábnych látkach fľaky dôkladne navlhčíme vodou, po chvíli trieme rozriedenou chlorovou vodou a dobre preperieme v čistej vode; b) bielizeň čistíme mierne zriedenou Javellovou vodou alebo zriedenou chlorovou vodou a dôkladne vyperie-me a vyplákame v niekoľkorakej vode.

41. VÁPENNEJ VODE — a) na vlnených a bavlnených látkach opatrne potrieme zriedenou kyselinou citrónovou, alebo kyselinou octovou alebo vínnou a oplákneme vo vode; b) bielizeň stačí vyprať vo vode; c) hodváb čistíme ako vlnené látky.

42. VAZELÍNE u všetkých druhov látiek a tkanív vyperieme v čistom benzíne alebo v éteri a potom oplákneme vodou.

43. FARBÁCH NA VLASY pokiaľ sú ešte celkom čerstvé, po dubienkovom (pyrogallolovom) farbive treba vyprať v roztoku kyseliny citrónovej. Zastaralé fľaky sa veľmi ťažko, alebo vôbec nedajú odstrániť. Po farbách dusičnanu striebornatého (lápisu) treba fľaky najprv napustiť roztokom sodíku draselnatého a potom vyčistiť slabým roztokom síranu sódnatého.

44. VOSKU odstránime tak, že hlavnú vrstvu opatrne soškriabeme, nad fľak a podeň položíme pijak a prejdeme po ňom horúcou hladičkou. Zbytky fľaku ľahko možno odstrániť 96% liehom alebo čistým benzínom. Ďalšie návody viď pod čís. 31 a 36.

45. ŽIVICI odstránime smesou 25 gr benzolu, 15 gr 96% liehu, 5 gr čpavku, 25 gr chloroformu, 25 gr éteru a 100 gr terpentínového oleja. Iný návod: a) na vlnených a bavlnených látkach fľaky navlhčíme vodou, natrieme masťou a namydlíme, potom natrieme terpentínovým olejom a vyperieme v horúcej vode; b) u bielizne fľak navlhčíme a potrieme terpentínovým olejom, ktorý necháme na látke dlhší čas stáť, hladíme horúcou hladičkou cez pijak a potom dôkladne preperieme v horúcej vode; c) na hodvábe škvrnu navlhčíme a potrieme kašičkou z bielej hlinky (bolus alba alebo kaolin), éteru a chloroformu, prehladíme cez pijak a vyperieme vo vode.

46. OPÁLENÍ látky horúcou hladičkou potrieme poškodenú plochu látky slabým roztokom chlórovej vody a hneď dôkladne preperieme a vyplákame.

47. LESK na vlnených a bavlnených tkanivách, vzniklý opotrebovaním, možno značne zmierniť tak, že smiešame v jednakých dieloch lieh, čpavok a vodu (napr.: 100 gr liehu, 100 gr čpavku a 100 gr vody) a týmto roztokom lesklé plochy látky pretrieme a potom paríme nad vodnými parami. Odporúča sa pred použitím roztoku odev dôkladne vykefovať, aby nevznikly fľaky.

48. OSVIEŽENIE FARBY na hodvábnych a iných jemnejších látkach docielime pretretím látky chloroformom.

49. OSVIEŽENIE LESKU na hodvábe a pod. dosiahne sa hladením za vlhka horúcou hladičkou. Lesk možno značne obživiť potretím látky rozriedeným roztokom chemicky čistej arabskej gumy.

50. ZMÄKNUTIE LÁTKY vlnenej dosiahneme navlhčením smesou jednakého dielu vody a octu, čím sa do istej miery aj farba látky osvieži.

215. Rozličné iné prostriedky na čistenie fľakov

Vedľa receptov, ktoré sme vymenovali v predošlých dvoch úsekoch, jestvuje ešte niekoľko osvedčených prostriedkov v podobe kašičiek, vodičiek a práškov. Všetky nižšie uvedené prostriedky sú vyskúšané a zodpovedia i najnáročnejším požiadavkám modernej chémie.

51. JAVELLOVA VODIČKA (Eau de Javelle) na čistenie fľakov je známym osvedčeným prostriedkom. Touto vodičkou, ktorú si ľahko môžeme doma urobiť, možno úspešne čistiť škvrny od atramentu, ovocia, mastnoty, laku a pod., lebo jej podstatnou súčiastkou je chlorečnan sódnatý, alebo kyselina chlórnatá. Javellovu vodičku môžeme si urobiť do zásoby, ale načim ju mať v dobre uzavretých fľašiach, aby nevyprchaly z nej podstatné látky. Zhotovíme ju podľa nasledujúceho receptu: V 100 gr destilovanej vody rozpustíme 20 gr chlórového vápna a túto tekutinu smiešame s 500 gr vody, v ktorej sme predtým rozpustili 28 gr kryštálovej sódy. Smiešanú tekutinu necháme deň stáť a keď sa vyčistila, naplníme do fliaš dobre uzavretých.

52. ANGLICKÉ VODIČKY na fľaky po mastnote sú dobrými prostriedkami. Veľmi dobre sa osvedčily tieto tri kombinácie:

I. 36 gr čpavku a 4 gr čistého benzínu dôkladne pomiešame so 100 gr 90 — 92% liehu a smes uschováme v dobre uzavretej fľaši.

II. 15 gr boraxového prášku a 9 gr gáfru rozpustíme v 65 gr destilovanej vody.

III. 15 gr boraxového prášku a 5 gr gáfru rozpustíme v 300 gr liehu. Všetky tri recepty anglických vodičiek veľmi dobre čistia fľaky po rozličných nekomplikovaných mastnotách.

53. VODA NA FĽAKY, ktoré nemožno bežným praním odstrániť, skladá sa z nasledujúcich chemikálií: Ustrúhame 125 gr dobrého jadrového mydla, ktoré pomaly ohrievame vo vode. Keď sa mydlo rozpustilo, pridáme k nemu 60 gr pálenej sódy, 30 gr boraxu, 96 gr liehu a 200 gr čpavku. Keď sa všetky súčiastky rozpustily, ohrejeme 1000 gr destilovanej vody na 50° R, prilejeme k predošlému roztoku a uschováme vo fľašiach.

54. VŠEOBECNÝ ČIŠTIČ FĽAKOV. Okrem anilínu, vína a ovocných fľakov možno týmto univerzálnym čistiacim prostriedkom vyčistiť všetky mastné fľaky, špinu, fľaky po farbách, smole, živici atď. Zhotovíme ju takto: Do fľaše, podľa možnosti s patentnou uzáverou, nalejeme 20 gr čistého benzínu, 20 gr absolútneho (96%) liehu, 25 gr éteru, 20 gr terpentínu, 25 gr chloroformu a 22 gr carbonae tetrachloratu (nem. Tetrachlor Stoff). Túto smes dobre premiešame a v prípade potreby vezmeme múčku z mastenca (nem. „Federweis, lat. „talcum venetianum“), nalejeme do nej zo smesi toľko, aby sa utvorila stredne riedka kašička, ktorú nanesieme na fľak v hrúbke asi 2-3 mm a necháme ju uschnúť. Keď kašička uschla, čo sa deje pomerne dosť rýchlo, lebo látky, ktoré kašička obsahuje, sú prchavé, zbytok kašičky vyžmolíme a látku dôkladne vykefujeme. Na mieste fľaku zostane úplne čistá látka a aby neodrážala miesto bývalého fľaku od ostatnej látky, treba okolie fľaku mydlovou vodou mierne preprať. Touto vodičkou možno takmer 90 % všetkých fľakov odstrániť.

216. Prášky a mydlá na fľaky

55. PRÁŠOK NA FĽAKY zhotovíme si nasledujúcim spôsobom: 170 gr hovädzej žlče dôkladne roztrieme v mažiari so 120 gr boraxového prášku, potom pridáme do tejto masy jemnomletý prášok horčíkový vo váhe 260 gr (uhličitan horčíkový) a napokon 600 gr obyčajného mydlového prášku. Hotový prášok pred použitím rozpustíme v teplej vode a fľaky v nej preperieme.

56. MYDLO na odstránenie fľakov na bielizni môžeme si uvariť nasledovne: Do vody smiešame 6 kg bieleho mydla, 5 dgr drasla a 3 kg borovičkového oleja. Smes treba zvariť na hustú kašu a naliať do foriem.

57. MYDLO na odstránenie fľakov na hodvábnych látkach zhotoví sa tak, že rozpustíme 5 kg dobrého jadrového, prípadne bieleho mydla v 15 litroch vody, pridáme 2,5 kg hovädzej žlče a 50 dg terpentínového oleja.

58. MYDLO na vypratie vínnych a octových fľakov na bielizni zhotovíme zo smesi 6 kg bieleho mydla, rozpusteného v 18 litroch mäkkej vody s pridaním 330 gr terpentínového oleja a 160 gr čpavku.

59. ŽLČOVÉ UNIVERZÁLNE MYDLO na všetky druhy fľakov môžeme si zhotoviť doma podľa tohto návodu: Pomiešame 13 gr ultramarínovej zeleni v 5 kg kókusového oleja (alebo inej mastnoty už rozpustenej) a zmydlíme ho s 2,5 kg lúhu sódnatého (38° Bć). Pri neustálom miešaní pridáme tieto prísady: 1 kg 12° soľnej vody, 2,50 kg lúhu draselnatého, 760 gr hovädzej žlče, 125 gr terpentínového oleja a napokon 15 gr dvojchromanu draselnatého rozpustíme v 15 gr vriacej vody a vlejeme do smesi.

60. ŽLČOVÉ MYDLO EŠTE SILNEJŠIE dosiahneme zmydlením 2,5 kg oleja kokosového (alebo rozpusteného loja, masti), 1,25 kg lúhu sódnatého (40° Bć). Ak zmydlenie nastalo, pridáme do smesi 1/2 kg 10° vody soľnej, 37,5 kg hovädzej žlči, 50 kg terpentínového oleja, 5 kg ultramarínovej modri, 6,25 kg dvojchromanu draselnatého.

217. Ako zachádzať s hodvábnymi a vlnenými látkami

Trvanlivosť hodvábnych a vlnených látok je závislá na spôsobe ich udržovania. Najviac trpia tieto látky pri praní trením a ostrými mydlami, ktoré obsahujú jemnému tkanivu škodlivé prísady a žeraviny. Používanie vhodných pracích prostriedkov, mydiel, mydlových práškov a pod. predĺži trvanlivosť.

61. MYDLO na pranie hodvábnych látok veľmi dobrej akosti môžeme si uvariť doma podľa tohto receptu: Pri miernom ohni rozpustíme v kotlíku alebo v inej vhodnej nádobe 1,5 kg jadrového mydla jemne ustrúhaného, pridáme k nemu 1,5 kg hovädzej žlče, 165 gr medu a 30 gr benátskeho terpentínu, smiešaného v 300 gr vody. Keď sa už mydlo úplne rozpustilo a celá smes stane sa jednoliatou hmotou, naleje sa do menších drevených foriem a necháme mydlo v nich vychladnúť.

62. MYDLO na pranie vlnených látok: Rozpustíme 1 kg ustrúhaného jadrového mydla v 200 gr žeravého čpavku a varíme roztok na miernom ohni tak dlho, až mydlová masa zhustne a stuhne.

218. Ako zachádzať s rukavicami

Rukavice nosíme nielen pre ochranu rúk pred zimou, ale aj pre ich udržovanie v čistote. Práve preto sa ľahko znečisťujú a musia byť častejšie čistené alebo prané.

63. VODIČKA NA GLASÉ RUKAVICE v nasledujúcom složení v praxi sa veľmi dobre osvedčila: Smiešame 2,5 dl chemicky čistého benzínu s 15 gr éteru, 15 gr chloroformu a 7 gr ľubovoľnej voňavej esencie. Pri čistení natiahneme si rukavicu na ruku a špongiou zvlhčíme rukavicu a čistým súknom sotrieme špinu s nej. Takto vyčistené rukavičky nadobudnú o poznanie svetlejší tón ako maly pôvodne. — Menej znečistené glasé rukavičky možno vyčistiť aj ponorením do čistého benzínu na niekoľko minút. Potom ich treba natiahnuť na ruku a bielou plátenou handierkou popotierať.

64. KOŽENÉ PRACIE RUKAVICE možno vyprať v benzíne alebo vo vlažných mydlinách. Po preplákaní hneď sa majú vytiahnuť do pôvodnej fazóny a musia byť sušené mierne. Nikdy nie pri oteplovacích telesách, lebo by stvrdly. Rozličné fľaky možno odstrániť s nich čistiacimi prostriedkami na fľaky, farby a pod.

65. HODVÁBNE RUKAVICE treba vyprať mydlom na hodvábnu bielizeň, alebo čistiť prostriedkami, ktorými sa čistí hodváb. Po vyčistení fľakov treba rukavičky preprať v hustých a vlažných mydlinách, preplákať a vložiac medzi dve šatky za vlhka vyhladiť.

66. JELENICE možno prať s mydlom a vodou. Ak sú zafľakované, načim ich najprv vyprať v smesi jednakej dávky benzínu, éteru, chloroformu, čistého benzínu, absolútneho liehu. Aby bol zápach jednotlivých lučebnín odstránený, môže sa zápach smesi neutralizovať prísadou ľubovoľného vonného extraktu. Po vypratí alebo čistení treba rukavice sformovať a pomaly usušiť.

219. Ošetrovanie obuvi

Obuv po vyzutí má sa hneď vyčistiť a natiahnuť na kopytá, aby dlho udržala svoj pôvodný tvar. Vlhkú obuv nikdy neslobodno klásť do blízkosti tepelných telies (sporáka, kozubu, kachieľ), lebo rýchlym schnutím koža stratí pružnosť a stane sa lámavou. Dobrým a osvedčeným prostriedkom na vysušovanie obuvi je ovos, ktorým treba vlhkú obuv naplniť. Ovos pomaly vsiaka do seba vlhkosť a koža nestvrdne, ani nestratí svoju formu. Ak by sme pozorovali, že koža topánok je vyschnutá a ukazujú sa slabé trhliny, treba kožu navlhčiť vodou a dobre vtrieť do nej bravčovú masť. Táto procedúra sa môže opakovať za sebou i dva razy, ale topánky musia byť napnuté na kopytách. O niekoľko dní koža zmäkne a dá sa i leštiť.

Biele a šedivé jelenice (antilopky) je najvhodnejšie čistiť benzínom, alebo čistiacimi prostriedkami na to určenými. „Šmirglovať“ takúto obuv nie je dobré, lebo sa zvyčajne zoderú švy a topánky sa začnú rozchádzať. Drhnúť možno len tvrdošijné škvrny, ktoré ináč nemožno odstrániť. Tzv. striekanú obuv neslobodno čistiť benzínom, ani inými chemickými prostriedkami. Tu je najvhodnejšie mydlo a voda.

Pri čistení fľakov na obuvi svetlej farby, najmä ak ide o fľaky ťažko odstrániteľné, treba si počínať opatrne vo výbere vhodného čistiaceho prostriedku. Veľmi radikálne čistiace prostriedky totižto odstránia fľak, ale súčasne aj porušia pôvodnú farbu obuvi, čím ju ešte väčšmi znehodnotia. Odporúča sa preto vyskúšať čistiaci prostriedok na malej ploche obuvi tam, kde je prípadné odfarbenie nie viditeľné a ak by sa javilo odfarbenie, v takom prípade treba celú plochu obuvi prečistiť, aby nadobudla jednakú farbu. Hoci máme naporúdzi veľa znamenitých návodov na prefarbenie tzv. striekanej obuvi, neodporúčame tzv. domáce prefarbovanie, lebo toto vyžaduje dôkladnú prípravu.

Na leštenú obuv treba používať prvotriedne leštidlá, lebo pri sporení na cene leštidla vždy sa dopláca. Leštidlá lacné sú vyrábané zo všakových surogátov, ktoré síce leštia, ale ničia kožu, lebo neobsahujú potrebné tuky, s ktorými je koža udržovaná v príslušnej pružnosti, ale naopak, väčšina z nich obsahuje žeraviny (napr. kyselinu sírovú) a syntetické mastidlá, ktoré viac škodia ako osožia.

Pri používaní plnotučných leštidiel, najmä tzv. leštidiel sýtofarbivých, odporúča sa najmä u farieb svetlejších obuv občas umyť čistiacou vodičkou, ktorá odstráni s povrchu zbytočnú vrstvu farbiva. Takúto vodičku si môžeme spraviť aj doma.

67. VODIČKA NA OBUV pozostáva z jednakého dielu chem. čistého benzínu, éteru, chloroformu a liehu. Ak by bola koža obuvi veľmi mastná, možno do smesi pridať trocha čpavku. Topánky z jelenice a antilopu možno čistiť s prísadou rovnej dávky čpavku. Pri radikálnom čistení má byť obuv natiahnutá na kopytá.[95] Platí to najmä na fľaky vínne, ovocné, atramentové a pod.

[96] Odporúča sa prípadne vyskúšať čistiaci prostriedok na handierke z tej istej látky.

[97] Recept Javellovej vodičky, číslo receptu 51.

[98] Ďalšie prostriedky uvádzame pri čistení ovocných fľakov, recept č. 11.

[99] Vezme sa toľko magnézia a éteru, aby bola kašička redšia a zakryla celý fľak.

[100] Draslo = lúhová soľ; uhličitan sódnatý.

« predcházajúca kapitola    |    
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.