Zlatý fond > Diela > Výskumy z Mesiaca


E-mail (povinné):

Anton Emanuel Timko:
Výskumy z Mesiaca

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Dušan Kroliak, Darina Kotlárová, Martina Pinková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov

Vidina V. Kuzmány a Czékus

Po chvíli v blízkosti vynorila sa nová postava muža a pozdravila iného, popri nej sa objavivšieho muža.

— Hospodin vás pozdrav, pane bratre v Kristu! Nemýlim sa, vy ste dôstojný pán Czékus, evanjelický augšpurského vyznania superintedent okolia potisského.

— Ja? Én? — odpovedal rázne Czékus, lebo vskutku on to bol. — Mýlite sa, pane Kuzmány; ja nie som viac superintedentom, ale evanjelickým biskupom!

— Lutheránsky biskup?! — s podivením prehovoril Kuzmány; — či dobre očujem? Biskup? Odkedy? Jakým spôsobom? Podivno!

— Áno tak je, ugy van! — riekol Czékus; — my naddozorci evanjelických cirkví obdržali sme z milosti vysokej uhorskej vlády, zojmena p. Kolomana Tisu, uh. ministrapredsedu, verejne a úradne smieť užívať názov „biskupa“.

— Ha! viem! — vytasil zo seba Kuzmány; teda Tisa, kalvínsky pápež udelil vám hodnosť biskupskú, a to napriek ustanovizniam zakladateľa našej cirkve, dra Martina Luthera, ktorý „episcopát“ v cirkvi evanjelickej zrušil.

— Tak to požaduje záujem vlasti našej! — hovoril Czékus. Mne je len veľmi divno, že sa tu s vami schádzam.

Opravdu domnievali ste sa, pán brat, mňa tam vidieť niekde u čerta, jako v tých časoch, keď sme ešte na svete žili!

— Veru ste bol človek nenávidený; vaše meno u evanjelíkov bolo odiosne. Jedno pre zradu na cirkvi, s prijatím „patentu“ spáchanú, druhé pre panslavistické výčiny vaše.

— Zradu na cirkvi, s prijatím patentu? — hovoril Kuzmány. — Dovoľte nech vám na to nasledovne odvetím: Pravda je, že naša evanjelická cirkev má svoju autonomiu, samosprávu, ňouž slobodne riadi osudy svojho bytia. Lež jako tá lutheránska autonomia teraz vyzerá a sa užíva, veľmi dobre sa o tom vyslovil jeden poriadny evanjelický kňaz. Známo je, že v najnovšom čase aj uhorskí katolíci silou, domáhajú sa a žiadajú si podobne nám samosprávu, od štátu neodvislú autonomiu. Pri príležitosti diškursu o samospráve vo spoločnosti katolíckych kňazov aj evanjelický kňaz, tam sa nalezajúci takto sa vyslovil: Bratia katolíci! nech vás pán Boh chráni od takej autonomie, jakú my evanjelici tu v Uhrách máme. Posiaľ ste boli odvislí od vašich biskupov, napozatým odvislí budete pri autonomii od panskej lásky, ktorá zvykla viseť na zajačom chvoste. Posiaľ ste platili za pánov, potom sa ale pri autonomii budete rovnať panským bírešom! Experto credite Ruperto!

Patent, ktorý som ja bol prijal, — doložil ešte Kuzmány, — bol by iste neriadom v evanjelickej cirkvi krky zlomil a kňaza na tú výšku dôstojnosti posadil, jakú právne v cirkvi zaujímať má. Sapienti sat.

— Ale vy, pán brat, — nadvrhnul Czékus, — stali ste sa neverným evanjelickému učeniu, keď ste so svojím spisom vychvaloval zásluhy Cyrilla a Methóda na pokresťanení Slovákov, vediac dobre, že evanjelická cirkev žiadnych svätých nevzýva.

— Že tí dvaja bratia majú zásluhy na pokresťanení Slovákov, je historickou pravdou, a že tí pokresťanení Slováci boli naši predkovia, to snáď ani vy zapierať nebudete, ak len nechcete pravde dať frčku po nose. Cirkev evanjelická žiadneho za svätého nekanonizuje, vyjmúc, že v najnovšom čase Ludvika Kossutha za svätého vykričali, nazývajúc ho „szent őreg“! A teraz dovoľte, pane bratre, nech vám dovediem na pamäť: čo ste vy pre ev. cirkev slovenskú za života svojho dobrého a prospešného učinili. Zničil a vytisnul ste „bibličtinu“, čili reč slovenskú z úradného užívania v cirkvi, reč, ktorú nielen kňazi pri kázňach a bohoslužbách užívali, ale i veriaci jej rozumeli, zavedúc násilne namiesto nej do úradného užívania reč maďarskú, ktorej pospolitý slovenský ľud nerozumie. Do cirkve uvádzali ste kňazov a učiteľov začasto s použitím vojenskej ozbrojenej moci, kňazov takých, ku ktorým cirkve dôveru nemaly. Zo staníc učiteľských shadzovali ste učiteľov, ktorí neduli spolu s vami do maďarónsko-šovinistického mecha; od slovenských učiteľov, pri uvádzaní na stanice vynucovali ste reversy, ktorými sa odriekať museli svojej slovenskej národnosti. Na konventoch rad radom napádali ste vynikajúcich mužov slovenských, ktorí sa hnusnej maďarizácie v cirkvi naproti stavali. Boli ste verným drábom maďarisácie, tej hydre, ktorá v evanjelickej cirkvi tak mnoho šarapaty natropila a ešte natropí. Toto všetko sú činy vaše, ktoré cirkvi evanj. nie ku zvelebeniu, ale ku veľkému upadku poslúžili. A tie nech súdi spravedlivý Boh…

Kuzmány bol by ešte dalej hovoril, lež pobadal, že hovorí do vetra, bo Czékus, nemohúc zniesť jeho výčitky, náhle zmiznul.
Anton Emanuel Timko

— spisovateľ, národovec, autor poviedok s historickou tématikou a fantastických cestopisov Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.