E-mail (povinné):

Jules Verne:
Pán světa

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Tibor Várnagy, Viera Marková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 4 čitateľov

XVIII. Opět doma

Když jsem se vzpamatoval z bezvědomí, nevím ani kolik hodin trvavšího, stála kolem v kabině, v níž mě uložili, skupina námořníků, kteří mě vzkřísili.

U hlavy byl důstojník, jenž se mne dotazoval, já pak nabyv smyslů mohl jsem k jeho otázkám odpovídati.

Pověděl jsem vše, ano… vše a posluchači moji se asi domnívali, že mají co činiti s nešťastníkem, jemuž se životem nevrátil se rozum.

Byl jsem na parníku Ottavě, který plul v zálivu Mexickém a konal cestu do Nového Orleansu.[45] Když prchal před bouří, uvidělo mě mužstvo zavěšeného na trosce a vzalo mě na loď.

Byl jsem zachráněn, ale Robur Dobyvatel a jeho druhové skončili ve vodách zálivu svůj dobrodružný život. Navždy zmizel Pán Světa, zasažen byv bleskem, jemuž se odvážil vzdorovati v širé prostoře vzduchové, a s ním zničeno též tajemství jeho neobyčejného stroje!

Po pěti dnech přijížděla Ottawa ku břehům louisianským a dne 10. srpna ráno zakotvila v přístavu.

Rozloučiv se s důstojníky parníku, vsedl jsem do vlaku, který odjížděl do Washingtonu, rodiště mého, o němž jsem byl přesvědčen, že ho již neuvidím.

Nejprve odebral jsem se na policejní ředitelství, chtělť jsem nejdříve navštíviti pana Warda.

Když se dvéře kanceláře otevřely, byl představený můj překvapen, užasl a zaradoval se. Domnívali se a to vším právem dle zprávy mých společníků, že jsem zahynul ve vlnách jezera Erijského.

Pověděl jsem mu, co se událo od té doby, co jsem zmizel, kterak nás na jezeře pronásledovaly torpedoborné lodi, kterak Epouvanta nad vodopády niagarskými vzlétla, kterak jsem pobýval v ohradě Great-Eyry a jaká pohroma nás stihla za bouře na hladině zálivu Mexického. Zvěděl, že stroj, jejž důmyslný Robur zhotovil, mohl jezditi vzduchem jako po zemi a po moři.

A nezasloužil si vskutku majitel takového přístroje jména „Pán Světa“, jež si strůjce jeho dal?… Zajisté, ale též jest jisto, že bezpečnost veřejná by jím byla bývala navždy ohrožena, nebyloť by bývalo možno brániti se mu. Ale pýcha, která u toho zázračného člověka stále se stupňovala, zavedla jej, že se pustil v prostoru vzdušném v boj s nejstrašnějším ze živlů a zázrakem se stalo, že jsem z té pohromy vyšel bez úrazu.

Pan Ward stěží mému vypravování věřil.

„Ale hlavní věcí jest, drahý Strocku,“ pravil mi, „že jste se vrátil… Vedle toho pověstného Robura jste vy hrdinou dne!… Doufám, že proto domýšlivostí hlavy neztratíte jako ten bláhový vynálezce…“

„Nikoli, pane Warde,“ odpověděl jsem. „Ale uznáváte, že nikdy člověk, toužící vše prozkoumati a zvědavost svou ukojiti, tolik neprodělal…“

„Zajisté, Strocku… Objevil jste tajemství Great-Eyry a že Epouvanta měnila podobu!… Jenže nešťastnou náhodou tajemství toho Pána Světa zaniklo s ním!…“

Téhož večera ještě přinesly noviny Spojených států zprávy o mém dobrodružství, o jehož pravdivosti nemohlo býti pochybnosti, a byl jsem, jak pravil pan Ward, hrdinou dne.

Jedny z novin těch psaly:

„Inspektor Strock dokázal, že americké policii náleží prvé místo. Kdežto jinde se pracuje s větším nebo menším úspěchem na zemi a na moři, policie americká jala se pronásledovati zločince v hlubinách jezerních a mořských a i ve vzdušném prostoru.“

Jednal jsem, jak jsem vyprávěl, a nekonal asi nic jiného, než co koncem tohoto století bude úkolem mých příštích kollegů.

Čtenář snadno si představí, jak mě uvítala stará moje hospodyně, když jsem se vrátil do svého bytu na Long-streetu. Když jsem se zjevil — jak možno právem říci — myslil jsem, že tu hodnou ženu raní mrtvice!… Když mě pak vyslechla, děkovala s uplakanýma očima Prozřetelnosti, že mě vysvobodila z tolika nebezpečí.

„Že jste neměla pravdu, milá Gradová, a proč?“

„Když jsem tvrdila, že Great-Eyry jest útulkem ďábla?“

„Nikoli, ten Robur nebyl ďábel…“

„Neměla jsem tedy pravdu, pane Strocku?“

„Mohl jím tedy dobře býti!“ odvětila stařenka Gradová.

Konec[45] Nový Orleans, nejdůležitější město jižních států Spojených obcí sev.-amer. ve státě Louisiana, 287.104 ob.

« predcházajúca kapitola    |    Jules Verne

— francúzsky spisovateľ sci-fi a dobrodružného žánru. Jeho knihy sú dodnes obľúbené hlavne medzi mládežou. Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.