Zlatý fond > Diela > Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov


E-mail (povinné):

Ján Rezik:
Gymnaziológia 1. diel. Školy magnátov a šľachticov

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Alena Kopányiová, Zuzana Babjaková, Daniel Winter, Ivana Černecká, Erik Bartoš.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 99 čitateľov

Hlava V. Škola vo Fiľakove

(Sectio I, caput V, Schola Fülekiensis)

Mesto Fiľakovo, oddané viac bohu vojny Marsovi než bohu vied Apolónovi, leží v Novohradskej župe. Autor odvodzuje jeho meno od gréckeho slova fylaké čo značí ,stráž‘. A skutočne Fiľakovo bolo veľmi mocnou tvrdzou, postavenou proti tureckým tvrdziam v Jágri, v Szécsényi a v Hatvane. Hrad vybudovaný na brale je umele aj prirodzene opevnený. Aj mesto je obkolesené hradbami a priekopou, naplnenou vodou. V meste sa vo veľkom počte schádzala okolitá šľachta z troch susedných žúp a trojaké náboženstvo tam slobodne odbavovalo svoje bohoslužby. Pri každom dobytí víťaznej koristi nad nepriateľom obetovalo mesto značnú časť na kostoly a školy.

Mená najstarších rektorov zahladila zloba času. Správy o novších rektoroch zachoval Martin Regis.[259]

Ondrej Razzy pôsobil vo Fiľakove pred rokom 1674.[260]

Po prechode náboženských nepokojov dejiny spomínajú v roku 1682 rektora Jána Snicelia.[261] Skromné účinkovanie tohto muža zaznačil jeho žiak Juraj Vendriszký, ktorý bol neskôr kazateľom v gemerskej Kúnovej Teplici,[262] v Index ordinatorum Petra Zablera na s. 53.

Ján Blaho účinkoval tam od roku 1698 a po roku ho povolali za farára do Plachtiniec v Hontianskej župe.[263] Pozri cit. Index ord. na s. 6.

Martin Regis z Veľkého Bobrovca v Liptove[264] sa vzdelával na krupinskej škole pod vedením Martina Dubovského.[265] Do Fiľakova presídlil v roku 1704. Na wittenberskej akadémii[266] vyvrátil dňa 8. augusta 1707 pohotove pod predsedníctvom doktora Gottlieba Wernsdorfa mienku Pavla Embera o predurčení. Podľa vtedajších údajov mal žiť vo vyhnanstve v Brzotýne pri Rožňave.

Peter Szergéni.[267]

Štefan Doray.[268]

Ján Reiner bol posledným fiľakovským rektorom počas desaťročného prenasledovania evanjelikov.[269][259] Mená fiľakovských rektorov čerpal Rezik v exempl. SAV 21, ale aj z cirkevnej knihy, ktorá sa ešte r. 1704 nachodila v Lučenci u vdovy Františka Buľovského. Rkp. zápisky rektora Martina Regisa.

[260] Holuby 27 podľa bratislavského exempl. I, hl. 5, píše formu mena ,Thomas Razzy‘, Rotarides vo wittenberskom exempl. I, hl. 5 prepisuje ,Rasi‘. — Dejiny rodiny Razziovcov opisuje Historia Seraphini Razzii Illustr. ord. Dom. Lubecae r. 1596 (Holuby 27). Po ňom nasledoval Mikuláš Nohaides z Turca, narodený r. 1636 od otca Ondreja a matky Doroty. Vzdelanie nadobudol v Mošovciach u Daniela Francisciho (1658), v Prešove, v Banskej Bystrici u Eliáša Kreuchela, odkiaľ po šiestich rokoch odišiel kvôli maďarčine do Rožňavy; onedlho ho povolali za rektora do Fiľakova. Nevyčkal však ani celý rok a prijal miesto diakona v Novohrade a r. 1663 farárske miesto v Dlhej Lúke, odkiaľ vystriedal faru v Bystrom a na Píle.

[261] Rotarides píše tvar Sinicelius (I, hl. 5), prípadne Snicelius (bratislavský exempl. I, hl. 5). Podobne aj nižšie uvedené meno Juraja Vendriszkého prepisuje Holuby 28 tvarom Vendinský.

[262] Pozri Fabó, Monumenta III, 45.

[263] Fabó, u. d. III, 359, bratislavský exempl I, hl. 5. — Holuby 28 píše ,ad ecclesiam Palotensem in comitatu Neogradiensi‘.

[264] Martin Regis sa narodil asi r. 1668. — Bartholomaeides 201.

[265] Školské vzdelanie nadobudol Regis v Lipt. Jáne, Paludzi, Kežmarku, Krupine a Kremnici (Bartholomaeides 201) — Pozri Gymn. II, hl. 4, § 19 a bratislavský exempl. u. m.

[266] Regis sa zapísal vo Wittenbergu na štúdiá 18. júla 1705 počas rektorátu; Gašpara Hornia. Po návrate pôsobil r. 1708 ako rektor v Radvani, odkiaľ ho vyhnal r. 1710 veliteľ cisárskeho vojska Siegbert Heister (Fabó, u. d. III, 295). Od r. 1710 bol farárom v Krupine, kde 4. marca 1737 zomrel. — Bartholomaeides 201.

[267] Peter Szeregényi (aj Szergény, Szergényi Castriferiensis), ktorého otec sa nazýval Ján Nagy a matka Júlia Sziráková. Vzdelával sa v Rábe u Michala Cseretiho, v Krupine u Martina Dubovského, potom účinkoval dva roky ako rektor vo Fiľakove. Toto „zaprášené školské mesto“ vymenil po dvoch rokoch, v r. 1707, za farárske bydlo v Sajó Gemeri.

[268] Štefan Doray, čiže Doróg (ako píše Rotarides v bratislavskom exempl. I, hl. 5, narodil sa v Ožďanoch od otca Jána a matky Heleny Bata). Základnú školu navštevoval vo svojom rodisku u Michala Mišoviča (ok. r. 1699), potom študoval v Radvani u Jána Hodikia. Stade prešiel do Brezna k Jánovi Breznánimu. Vo Fiľakove pôsobil dva roky. Túžba po vyššom vzdelaní ho zaviedla do Banskej Bystrice; potom prijal miesto rektora v Kunovej Teplici, ktoré neskôr zamenil v r. 1711 za farárske miesto v Štítniku.

[269] V martinskom exempl. I, hl. 4. je vynechaný odsek 6, kde niektoré exempláre pripisujú dodatočne po rektorovi Jánovi Sniceliovi jednak pôsobenie Mikuláša Nohaidesa, po ktorého smrti mal nastúpiť Vavrinec Bahil z Bacúrova „informandae loci juventuti praefectus“ (Gymn. I, hl. 14, § 6, s. 200). V tejto funkcii účinkoval aj v Banskej Bystrici, hoci ani tam sa v zozname rektorov jeho meno nenachodí.
Ján Rezik

— autor biografickej prózy, pedagóg, autor dejín hornouhorského ev. školstva v 16. — 18. storočí, autor lat. príležitostnej poézie a školských drám Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.