Zlatý fond > Diela > Bez Boha na svete

Kristína Royová:
Bez Boha na svete

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Eva Lužáková, Peter Páleník, Mária Hulvejová, Barbora Králová, Adriana Kuklová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 245 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Kristína Royová
Názov diela: Bez Boha na svete
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2011

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Michal Garaj
Eva Lužáková
Peter Páleník
Mária Hulvejová
Barbora Králová
Adriana Kuklová

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Kristína Royová
Názov diela: Výber zo spisov II
Vyšlo v: VESNA
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1990
Počet strán: 280

Editori pôvodného vydania:

Samuel Spišiak [napísal predslov, poznámky, vysvetlivky a slovníček a urobil jazykovú úpravu]
Michal Slavka [napísal štúdiu o Kristíne Royovej]
POZNÁMKY:

Bez Boha na svete

Prvé vydanie má podtitul Poviestka; vyšlo v nakladateľstve Jána Bežu a spol. v Senici roku 1893. Ďalšie vydania mali podtitul Idyla.

Pri úprave sme sa riadili zásadou nenarušiť osobitosť jazyka i štýlu autorky. Preto sme menili výrazy len v ojedinelých prípadoch a gramatické znenie sme prispôsobili terajšej spisovnej norme.

Nahradili sme pôvodné predložky s a z, ako aj predpony so-, zo- náležitými podľa súčasne platného gramatického úzu.

Ponechali sme však niektoré výrazy typické pre Royovú, aj keď sme si vedomí toho, že nezodpovedajú súčasnému jazykovému vývoju. Bez týchto výrazov by však dielo Royovej lexikálne stratilo typicky to, čo Royovú robí v tejto oblasti osobitou.

netak — vo význame: ale ako veľmi („… netak sa obidvaja mužovia podivili“ — ako sa len obidvaja mužovia podivili). (Slovník slovenského jazyka uvádza výraz „netakší“, „netakšie“ v uvedenom význame: onakvejší; — „netakší podarúnok“ (Kukučín); „netakší muž“ (Jesenská)),

velice — vo význame veľmi,

najpeknejší — superlatív prídavného mena pekný,

znať — vo význame: poznať, vedieť,

pán veľkomožný — ako dobové oslovenie vyššie spoločensky postaveného človeka,

Martišech (ujec) — obdobne ako stredoslovenské: Martišovie (ujec); pozri na platný miestny názov osady — Miškech Dedinka (pri Starej Turej),

cele — celkom, úplne.

Urobili sme však pravopisné úpravy hláskoslovné a tvaroslovné: svôj — svoj; shodil — zhodil; vôkol — okolo; zvážiť — zadovážiť; odísť (niekoho) — nechať, zanechať (niekoho); napred — najskôr; a bárs — aj keď, hoci; vzpomenúť — spomenúť; vzkríknuť — skríknuť; ztratiť — stratiť; shľadávať — zhľadávať (aj: uvidieť, zbadať); zastávať niekoho — vo význame zastupovať niekoho; čiže — či len, ako len (čiže sa potešil — ako sa len potešil); opovedať — oznámiť, vopred povedať; kvietie — kvieťa, kvety; na dosky srdca — do srdca; navštíviť si niekoho — navštíviť niekoho; pričiniť — pridať; minúť niečo — nezabudnúť; stáť, stojí v knihe — je napísané v knihe; aký zlý chlapec je zo mňa — aký som len zlý chlapec; pilný — usilovný; kríž na kríž — krížom-krážom; teprv — potom (napr. ó, aký musel byť svet utešený teprv za skalou!); duša nesmrteľná — nesmrteľná duša; jaksi — akosi; podeliť hríbami — rozdeliť sa s hríbmi; shovorný — zhovorčivý; horár — tu vo význame drevorubač; zvlášte — najmä; všeliaký — všelijaký; mlha — hmla; Popeluška — Popoluška; balván — balvan; mladí orli — mladé orly; mech — vrece; jedon — jeden; poliaty prúdy slniečka — poliaty prúdmi slniečka; na dol — nadol; potôčok — potôčik; níž — nižšie; kol — okolo; vyriadiť vzkaz — odovzdať odkaz; dva roky staré dieťa — dvojročné dieťa; zkadiaľ — skadiaľ; ztratiť — stratiť; Pavle — Pavel; starcovia — starci; jaký — aký; dedúško, dedíčko — deduško; šnorovaný — šnurovaný; kol — okolo; králevič — kráľovič; zpomedzi — spomedzi; obydlený — obývaný; uprostried — uprostred; pahreba — tu: ohnisko; krištálny — krištáľový; loža — lôžko; kmín — rasca; šústie — šúštie; shodiť — zhodiť; kyselý — kyslý; tabák — tabak; môhol — mohol; prez — cez; poneváč — pretože, lebo; mäd — med; Bôh — Boh; učedlník — učeník; kebych — keby som; kaplna — kaplnka; honiť — naháňať; zdieľať sa — podieľať sa na; nezralý — nezrelý; Ježiši — Ježišu; vystydlý — vychladnutý; cigáňsky — cigánsky; krštenie — krstenie; jim — im; slávici — sláviky; penkava — pinka; do vnútra — dovnútra; karty (v knihe) — listy; dech — dych; ľakeť — lakeť; mnuť si (ruky) — mädliť si; jejich — ich; nazpäť — naspäť; privyknúť sa — privyknúť na niečo; papuče — tu: psie labky; radšie — radšej; chcejú — chcú; pochop — názor, náhľad; búriť (o búrke) — burácať; barevný — farebný; prez — cez; pri nedeli — v nedeľu; vzbudiť — zobudiť; očima — očami; indy — inokedy; z počiatku — spočiatku; z čiastky — sčiastky; so mňou — so mnou; zavinák — závin; zdeliť — oznámiť; unatiahaný — uťahaný, unavený; pokaždé — zakaždým; poražený — porazený; s tým hrešiť — tým hrešiť; cváľať — cválať; (pes) cváľa — beží; ty (krpce) — tie krpce; ujčok — ujček; provaz — povraz, konec — koniec; žiadon — nikto; blíž — bližšie; prešedivelý — prešedivený; zabaviť sa — zdržať sa; hrať sa lobdy — hrať sa s loptou; svoliť — súhlasiť; taxlík — daxlík (jazvečík); dovolená — dovolenka; oživnúť — ožiť; úzda — uzda; siahnuť k — siahnuť po; súrodzenec — súrodenec; krajíc — krajec; snášať — znášať; vrnenie (stroja) — hukot; manšester — menčester; zrovna — naozaj; nie bárs — nie veľmi; porád — vždy; byť živý — žiť; v tvár — na tvár, do tváre; ihračky — hračky; mať pomoc na niekom — mať pomoc v niekom; pošmúrny — pochmúrny; paráda — huncútstvo; strýčenný — strýčny; hrotek — hrotok; cmer — cmar; nespustný — nezbedný; hĺb — hlbšie; kapradie — papradie; buclatý — bacuľatý; dievenka — dievočka; zraky — tu: oči; vlnový (z vlny) — vlnený; chybäť — chýbať; krýdlo — krídlo; rozmluva — rozhovor; krajíc — krajec; prestáť (chorobu) — prekonať; polovičatý — tu: polovičný; ameň — amen; -li (jestvuje-li) — ak je; špičatý — špicatý, končistý; kôstečka — kostička, jaseň — jeseň; držať poradu — mať poradu, radiť sa; brať účasť — (z-)účastniť sa; slobodný deň (v škole) — voľný deň; dobrovôľa — nadšenie; zberateľka (zemiakov) — zberačka; prútenný — prútený; rada — rad; hodiť po niekom — hodiť do niekoho; vôz — voz; plňučký — plnučký; sriadiť — zoradiť; nádeja — nádej; pacholek — sluha; hrúžať sa — ponárať sa; bratríček — braček; zrovna — naozaj; omluva — ospravedlnenie; koženný — kožený; moc — veľa, mnoho; celovať — bozkávať; jágerňa — horáreň; sprásknuť rukami — tu: zatlieskať; dôverivo — s dôverou; motýlok — motýlik; zavznieť — zaznieť; dojem tvári — výraz tvári; domok — domček; skamarádiť — skamarátiť; tlstý — tučný; čapica — čiapka; destička — doštička; metlica — metla; práporok — zástavka; zahrádka — záhradka; baranný (guláš) — baraní; obed na parádu — výborný obed; dárok — darček; cingot — cvengot; sirôtečka — sirôtka; svekra — svokra; dýmak — fajčiar; nezvedný — nezbedný; jazdný poriadok — cestovný p.; svedčiť — tvrdiť; (naša nevinnosť) je tá tam — už je po (našej nevinnosti); striežiť — strážiť; lôno — lono; čisťunký — čistučký; slepica — sliepka; vartáš — strážca, strážnik; našinský — našský, náš.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.