Kristína Royová:
Za svetlom

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Katarína Tínesová, Michal Maga.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 74 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Kristína Royová
Názov diela: Za svetlom
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2014

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Michal Garaj
Bohumil Kosa
Viera Studeničová
Katarína Tínesová
Michal Maga

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Kristína Royová
Názov diela: Za svetlom a so svetlom
Vyšlo v: MSEJK
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 2007
Počet strán: 173

Editori pôvodného vydania:

Ing. Samuel Spišiak [jazyková úprava]
Imrich Fülöp [zodpovedný redaktor a grafický návrh obálky]
POZNÁMKY:

Predmluva k prvému vydaniu z roku 1928

Počas môjho pobytu v Durínsku (Thüringen, v Nemecku) roku 1895 požiadali ma prednášať o našich slovenských pomeroch. Vtedy — podľa záujmu a úžasu — som zistila, že hoci to bola spoločnosť samých vzdelaných mužov a žien, tí ani netušili, že existuje nejaký slovenský národ, ba nevedeli nič bližšie o českom národe napriek jeho veľkej histórii. Vtedy som sa rozhodla a vyprosila si od Pána knižočku, ktorej som dala meno Ako som prišla k svetlu. V nej rozprávajúc o svojom živote, o ktorý sa zaujímali čitatelia mojich kníh preložených do nemčiny, snažila som sa trochu načrtnúť národný život Slovákov, obzvlášť inteligencie; ľud už z mojich kníh znali. Knižka sa čítala so značným záujmom, a tak už i pred prevratom

Pred rokom 1918 (pozn. upravovateľa).

tisíce Nemcov zvedeli o našom slovenskom národe. Pretože je však v tejto knižočke, (pôvodne napísanej v nemčine), kus našej slovenskej minulosti, odhodlala som sa, že ju preložím; keď dodnes zaujíma Nemcov (nedávno si ju vydali po tretí raz), snáď bude i vám, Slovákom a Čechom milá a na úžitok. Pretože ma však Nemci veľmi žiadali o pokračovanie, tak som r. 1927 napísala skúsenosti z prvých pätnástich rokov v službe najvyššieho Kráľa. Nemecky sú to teraz dve knihy; pre nás, Slovákov, spájajúc ich dovedna, vytváram jednu knihu, pod názvom „Za svetlom a so svetlom“.

Ako sa dočítate v prvom diele, poslal nás náš Veľký Boh, ústami svojho verného služobníka, s posolstvom svetla, života a lásky — keď samy sme to svetlo dosiahli — naspäť k nášmu ľudu, privolávajúc nám: Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Prečo neposlal vtedy na tú nezoranú roľu dvoch bratov? Prečo nás dve? To ja neviem! No, snáď preto, že čím chatrnejší nástroj, tým viac môže sláviť dielo Majstra, a že to, čo je od ľudí zavrhnuté, to vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych. On chcel na Slovensku pracovať sám, no poslal nás, ktoré v pravom slova zmysle, telesne i duchovne sme nemali nič, a tak sme so všetkým boli odkázané len na Neho.

Túžim po tom, aby každý čitateľ, sledujúci tento životný dej, vhĺbal sa do tej hĺbky milosti, lásky a trpezlivosti veľkého Boha, ktorý jedine z ničoho tvorí niečo.

Kristína Royová. Na Starej Turej v auguste 1928

Pri jazykovej úprave sme postupovali podľa zásad použitých v predchádzajúcich zväzkoch. Okrem jazykových úprav nezasahovali sme do obsahu. Dovolili sme si použiť súčasné výrazy namiesto zastaraných, ktoré by pôsobili rušivo. Čitateľ sa o tom môže presvedčiť v zozname, ktorý uvádzame ďalej. Slová — výrazy, ktoré sú menej známe, vysvetľujeme ďalej v Slovníku.

Nahradili sme:

ač — hoci, aj keď; postrádať — chýbať, nemať niečo; octnúť sa — ocitnúť sa; nejž — ktorej; válka — vojna; mučedlník — mučeník; obsažené — obsiahnuté; jako — ako; vojanský — vojenský; jaseň — jeseň; netopieri — netopiere; jaro — jar; hudebný — hudobný; popri mysli — mysľou; o nichž — o ktorých; detinstvo — detstvo; velice — veľmi; a síce — a to; císarstvo — cisárstvo; murín — černoch; po každé — vždy; v tie dni — v tých dňoch; chcejúc — chcúc; bolasť — bolesť; čiasť — časť; povelieť (poveliť) — zaveliť; retovať — zachrániť; brať účasť — zúčastňovať sa; vzdech — vzdych; ako náhle — len čo; událosť — udalosť; zvätčiť — zväčšiť; sverený — zverený; tedajší — vtedajší; žalúdkový — žalúdočný (katar); vetšieť — drať sa, obnosiť sa (o šatách); kasničky na knihy — knihovničky; čiasť — časť; panenka — bábika; vzpomínať — spomínať; najblíž — najbližšie; barva — farba; mäd — med; vzdor tomu — napriek tomu; Erlangy — Erlangen; mať za to (mám za to) — myslieť si, nazdávať sa; ovšem — pravda; Lubiniaci — Lubinčania; dedinár — dedinčan; cintor — cintorín; vehlasný — slávny; vzdialenosť — tu: odstup (odstup od ľudí); synáčok — synček, synáčik; Vilhelmína — Vilma; pád — prípad; nádeja — nádej; mramorne — mramorovo; vzozrenie — vzhľad; chovanie — správanie; naskrze — úplne; vôči — voči; odlúdať sa — odtiahnuť, vzdialiť sa; prirknúť — pririecť; poťah — povoz; tienny — tienistý; nájsť — tu: zistiť; mučednica — mučeníčka; belletrista — beletrista; čilý — čulý; vada (telesná) — telesné postihnutie, telesná chyba; pečlivo — starostlivo; vodca — tu: sprievodca (po meste); celkovitý — celkový; svačina — pohostenie (na hodoch lásky); zvedieť — dozvedieť sa; docela — celkom; maľučký — maličký; hrobitov — cintorín; papršlek — lúč; udiať sa — stať sa; samo sebou sa rozumie — je to prirodzené; uviesť v skutok — uskutočniť; nakloniť — tu: ovplyvniť; božsky — tu: nádherne; varhany — organ; pilnosť — usilovnosť; konečne — tu: napokon, nakoniec; strahivá — pokiaľ ide o vo veci niečoho; panenský — dievčenský; reguľa —pravidlo; sbor — refrén (v piesni); povstať (kniha) — vzniknúť; smluviť sa — dohovoriť sa; pravde nepodobný — nepravdepodobný; zapustlý — zanedbaný; knižnica— tu: edícia; olša — jelša; prednes — preslov; do Viedňa — do Viedne; bola-li — ak bola, keď bola; rozkoš — pôžitok; veličinský — velebný; ballatonský — blatenský (Blatito, maď. Balaton); klevetný — klebetný; zástupníčka — zástupkyňa; jachať — cestovať (vlakom); sporiadavať — usporadúvať; popredne — predovšetkým; šerpa — stuha; kukačka — kukučka; svačina — olovrant; vzozrenie — výzor; jať — dať (fala sa mi rozprávať); sotva — tu: len čo; zrovna — priamo; snadno — ľahko; marka — štítok na krk (psa); temer — takmer; šťárať — štuchať; moc — mnoho; podporenie — podpora; banda — hudobná skupina; rastlý — urastený; randlíca — rojnica; dlieť — byť, bývať, zdržiavať sa; opravdu — naozaj; nutno — treba; nabídnuť — ponúknuť; ostiida — hanba; ohluchať — hhichnúť; znať — vedieť; jedlíci — jedáci; napred — najskôr; zapraviť — osadiť (okná do steny); tlo — strop; hrada — záhon (kvetov); kopanina — obrobená pôda; kvetný — kvetinový (kvetinová záhrada); pošinúť — posunúť; probovať — skúsiť; pokaždej — zakaždým, vždy; dvojročné procesovanie — dva roky trvajúci spor; tiekli prsty — hnisaliprsty; jednateľ — tajomník; Uhry — Uhorsko; povstávať — vznikať; ku príkladu — napríklad; citedlne — citeľne; hromová rana — blesk; domek — domček; S Podtatier — Spod Tatier; úradovať—pôsobiť (farár úradoval); otočený — obklopený; sebránka — zberba; vytvorené — nemožné; predne — predovšetkým; z ohľadu — vzhľadom; opovedaný (hosť) — ohlásený; vzozrenie — výzor; chovanie — správanie; Striegau — (mesto v Sliezsku, Strigawa; slávsky — slovanský; obdivovať sa čomu — obdivovať čo; básnirka — poetka; pred tým — predtým (prísl.); po tom — potom (prísl.); zpodobniť sa — odfotografovať sa; literná (korektúra) — textová; za tým — potom; tentýž — ten istý; pochop — tu: pojem; behom — počas; zotavená — zotavenie, dovolenka; delník — pracovník; zpravený — upovedomený; oklika — okľuka; takový — taký; pokrevný — pokrvný; smluviť sa — dohovoriť sa; svaliť — zbúrať; na starosť — v starobe; skupina — skupinka; vymýšľivý — vynachádzavý; jednateľ — tajomník; hlen — bahno, bahenný nános; z čiastky (prísl.) — sčiastky; zkúmateľ — výskumník; honosiť sa — tu: oplývať niečím; dosť na tom — skrátka, jednoducho; v stave (vstave) — schopný, -á, -é; kožešina — kožušina; ústka — ústočká; tribut — dávka; Turinsko — Durínsko; krunier — pancier; Božsky — nádherne; jednateľ — tajomník; hrob — hrobľa, hromada kamenia


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.