E-mail (povinné):

Július Bodnár:
Myjava

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Eva Lužáková, Dušan Kroliak, Katarína Tínesová, Jaroslav Geňo, Monika Kralovičová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 51 čitateľov

Doslov

Keď prv, nežby naše dielo vyšlo zpod tlače, vyskytuje sa mi ešte príležitosť napísať na konec niekoľko záverečných slov; tak činím to z troch príčin.

Ponajprv ďakujem Hospodinu, že pôsobil v nás „i chtění i skutečné činění podle libé vůle své“. Fil. 2. 13.

Potom vzdávam vďaku mojím vysokocteným spolupracovníkom a milým priateľom za jejich hotovosť k dielu, že pochopili veliký význam tohoto podniku, a že svojimi hrivnami prispeli k jeho prevedeniu bez všetkého nahovárania a dlhého presviedčania. Menovite konam milú povinnosť, keď nielen v mene svojom, ale isteže aj v mene milých čitateľov a vôbec v mene priateľov slovenskej spisby, poďakúvam sa za krásny a veľavýznamný článok slovutneho francúzskeho spisovateľa a priateľa Slovákov, pána Villiama Rittera o staviteľstve; s čím nielen že naše dielo pozdvihol, ale obohatil aj slovenskú spisbu vzácnym študiumom, keď poukázal na zanedbávané a nikým nevšímané umenie nášho slovenského ľudu a ho náležite ocenil. — Ale ďakujem aj ostatným pánom, p. Jankovi Cádrovi, p. Pavlovi Lackovi, p. Michalovi Šimonovičovi, p. Ľudevítovi D. Kubánymu, p. Dolinskému, p. Ostriežskemu, p. drovi Michalovi Slávikovi a p. Pavlovi Ušiakovi, že odložili na bok všetky svoje ostatné dôležité práce, — a s celou horlivosťou odovzdali sa do vypracovania prijatých oddieľov, čo im pre krátkosť času bez predprác a pre nedostatok vzorov a prameňov dalo dosť ťažkú robotu. Niektorý z nich na to nikdy ani nemyslel, žeby kedy o Myjave mal písať, — a preto aj ctení čitatelia budú v jednom druhom uznanliví. — V zaujatosti o naše dielo zvlášte vyznačil sa p. dr. Michal Slávik, ktorý aj svoje eminentne životné záujmy nechal stranou a všetko možné podujal za umožnenie diela. Až na malé výnimky on prevádzal aj korrektúru, za čo mu v mene všetkých spolupracovníkov vyslovujem srdečnú vďaku. — Avšak ďakovať nám prichodí aj všetkým tým priateľom spisby, ktorí jakékoľvek pramene, k tomuto dielu potrebné prepustili, na živé i písané dáta upozornili. Nech čerpajú sladkú odmenu odmenu vďačností z nášho diela.

Ale mám slovo aj ku cteným čitateľom. Nie síce preto, aby som predchytával Vašej spravedlivej kritike a jej prekážal, než naopak, aby som Vás ešte upozornil na niektoré chyby a vady, bez ktorých síce nemôže byť ani jedno ľudské dielo. Nerozumiem tu ani chyby tlače, ohľadom ktorých už Angelo Rocca, filolog zo XVI. stoletia povedal: „Typografica ars nimis est erroribus obnixia“, t. j. že kníhtlačiarske umenie je veľmi chybami prekážané; ale rozumiem tie mnohé protivy a protirečenia, ktoré sa tu i tu z jednotlivých prác ozývajú a pre ktoré by sme zaslúžili najskôr odsúdenia. Lenže keď povážime, že sme desiati pracovali na diele tomto a každý z nás vniesol do príspevku svoju celú osobnosť, — a keď ďalej do ohľadu vezmeme, že prišlo nám pracovať pri tak rôznej a rozsiahlej látke dosť náhle; každý uzná, že na prvé vydanie nebolo možno všetko až do maličkosti súladne sformovať. Ani klaviatura keď sa sostaví, neni hneď súladná, ale musí sa dlho štimmovať; tak aj my to štimmovanie a uhládzanie, ponechali sme si až k druhému vydaniu. Bolo nám tak, jako gazdinej, ktorá vysúšala svoju bielizeň vonku na úslni, — a pred nastávajúcou pŕškou habe aj s domácimi všetko a klade na hromadu bez ladu a skladu. Uhládzanie a ukľudzovanie ponecháva si na iný čas. Tak aj my pred možnou nehodou chceli sme všetku možnú, nám známu, látku o Myjave poznášať a zachrániť bez toho, aby sme boli mali času urovnávať a pouhládzať. Veď niektorí z nás prez celý čas sa na Myjave vôbec ani nezdržovali, ba traja sú stále už v Mnichove a v Amerike obydlení. Aj s prácou vzhľadom na pána nakladateľa tak bolo pilno, že začiatok niektorého príspevku bol už v tlači a pokračovanie sa ešte len písalo. — Nam neišlo o formu, ale o čím skoršie zachránenie jádra, ktoré skrýva v sebe životaschopné zárody dokonalejšieho diela. Appellujeme na vysokoctené slovenské obecenstvo, aby skorým rozobraním tohoto diela umožnilo ďalšie, dokonalejšie a ešte zovrubnejšie vydania jeho a tak odmenili aj chvalitebnú snaživosť vydavateľa, pána Daniela Pažického. — Jedno však predsa už tu musím opraviť a síce pri zdravotníctve hojenie lámaním skrz Annu Štefkovu rod. Babincovu, že sa ono deje s vedomím a pri kontrolle riadneho lekára.

Nuž a Vy, Milí Rodáci Myjavci, ktorým k vôli dielo toto sme vydali, majte knihu túto za opravdové zrkadlo Vašeho duševného i telesného života. Jako vidíte, hľadeli sme podať pravý obraz Vašej minulosti a prítomnosti a keď kde tu padlo aj tvrdé slovo pravdy, stalo sa to len z lásky k Vám, aby ste poznali dokonale samých seba. Lebo náprava k lepšiemu je len tam možná, kde je poznanie samého seba opravdové a dostatočné. Vaša pekná minulosť klade pred Vás krásne kultúrne úlohy aj do budúcnosti. Nech že aj toto dielo mocne prispieva k tomu, aby Vám Vaše čisté ideále neschádzaly s pamäti.

Na Bukovci dna 1. dec. 1911.

Julius Bodnár.
Július Bodnár

— slovenský historik a spisovateľ, etnograf, publicista Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.