Zlatý fond > Diela > Slovensko a Slováci


E-mail (povinné):

Karel Kálal:
Slovensko a Slováci

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Michal Belička, Nina Dvorská, Katarína Tínesová, Andrea Jánošíková, Michal Maga, Jana Pálková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 77 čitateľov

Stoličné čili župní zřízení

Už jsem řekl, že Uhry se Sedmihrady dělí se na 63 stolic čili žup. Jsou to okrsky různě veliké, velmi často horami a řekami omezené. Stoličné zřízení zavedl král Štěpán bera si vzor ze sousedního knížectví českého. U nás totiž také bylo župní zřízení.

Mysleme si činnost okresních výborů a hejtmanství dohromady, tak si učiníme nejsprávnější obraz stoličné správy. Ve stolicích je živel občanský i vládní. Veřejná správa, poměry zdravotnické, stoličné silnice, stoličné přirážky, revise obecních účtův a p., to jsou hlavní úkoly stolic.

Celou stolici spravuje samosprávný stoličný výbor, jenž čítá 120 — 600 členův; polovice jsou virilisté, největší to poplatníci v stolici, a polovici si volí občané, kteří mají právo voliti poslance. Výbor se volí na šest let a ten pak na touž dobu volí podžupana, tajemníky, právního zástupce (fiškála), stoličného lékaře, pokladníka, účetního, zvěrolékaře, archiváře a jiné ještě úředníky těmto podřízené.

Stoličnému výboru (širšímu) jest ku pomoci správní výbor (užší),[34] jenž se skládá ze členů širšího stoličného výboru (podžupana, fiškála, stoličného lékaře a ještě z deseti jiných členův na dva roky zvolených) a ze členů vládou jmenovaných (školního i berního inspektora a referenta veřejného hospodářství). Oba výbory, širší i užší, scházejí se ve stoličném městě, na př. v Trenčíně nebo v Turč. Sv. Martině; užší výbor schází se každého měsíce, širší obyčejně čtyřikrát do roka. Úřednictvo ovšem úřaduje nepřetržitě v stoličném domě.

Každá stolice dělí se na okresy; Turčanská na dva, Oravská na čtyři, Liptovská na tři, Trenčanská na devět a k tomu ještě královské svobodné město Trenčín má svou správu, Nitranská na dvanáct okresů atd.

Okres spravuje úřad služnovský, sídlící v okresním městě a podřízený úřadu stoličnému. Správce tohoto okresního úřadu zove se hlavní služný, jemu ku pomoci jest jeden i dva služní a ještě několik nižších úředníků nebo písařů. Jako bychom přišli na hejtmanství: hejtman, komisař, tajemník atd., jenom že všecky služnovské úředníky volí stoličný výbor a nikoliv vláda.

Konečně služnovskému úřadu podřízena jsou obecní zastupitelstva.

Hlavou stolice je župan; toho navrhuje vláda a jmenuje král. Jest ustanoven doživotně, má titul „osvícený pán“ a sídlí obyčejně na svém statku. Neúřaduje v pravém slova smyslu, dohlíží toliko, aby se plnil zákon a vládní nařízení, kteráž jménem vlády vyhlašuje. Je předsedou širšího i užšího výboru, přijímá od podžupana zprávy a dává mu rozkazy, navrhuje stoličné i služnovské hodnostáře, suspenduje úředníky stoličné, obecní i státní. Práci svěřuje podžupanovi, jenž je vlastně hybnou silou stoličného stroje. Úřad županův podoben je úřadu našich místodržitelův, třeba župani spravují menší území. Jsou to páni velicí, tuze velicí. Jezdí na čtverce (se čtyřmi koňmi) a všecko před nimi tají dech… Služné županské řídí se dle stolic a také dle osob. Komu vláda přeje, dá mu do správy stolice dvě. Deset až šestnáct tisíc korun berou župani ročně za pohodlný úřad svůj, a po zanechání úřadu dostávají pensi.

Ve správě stoličné je sice živlu občanského mnohem více než vládního, nicméně stolice slovenské jsou úplně v moci a službě vládní.

Čtěte dále.[34] V Trenčanské stolici na př. čítá tento užší výbor 21 členů.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.