Zlatý fond > Diela > Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo


E-mail (povinné):

Adolf Peter Záturecký:
Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudská reč a slovo

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Silvia Harcsová, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Slavomír Kancian, Mária Hulvejová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 76 čitateľov

4. Stálosť slova. Sľuby

Príslovia

Človek

Človeka chytajú za slovo, kravu za rohy. — Človeka chytajú za slovo, vola za rohy. — Vola lapajú za rohy, človeka za slovo. Č. 76. Adalb. Człowiek 133. — Človeka cahaju za jazyk a vola za rohy. Šariš.[4]

Človeka chyť za slovo, psa za uši. — Človeka chyť za slovo, zajaca za uši.

60

Človek je iba dotiaľ človekom, kým si slova stojí.

Hľaď si človečenstvo vymeniť.

Pokiaľ reči, potiaľ i človeka. — Poky slova, poty človeka. Trenčianska. Č. 64.

Keď chcem, je žrebná, keď nechcem, nie je žrebná.[5]

Krásnu beśedu nenasyciś hosci. Šariš.

65

Obecunka šalenemu radosc. Šariš.

Pes, kto nie! — Pes, kto zruší![6]

Reč

Pamätaj si na svoje reči.

V reči si stoj!

Slovo

Aleže hľaď, aby sa tvoje slovo osvietilo!

70

Huncút, kto nedrží slovo.

Jedno slovo ako sto. — Slovo ako sto!

Nedám nič na pekné slová!

Neťahaj si slovo naspäť!

Slovo je slovo. Č. 345.

75

Slovo je viac ako závdavok. (Iné príslovia pozri 58 — 62.)

Sľuby, sľubovať, sľúbenec a pod.

Či si mi nesľuboval, keď si do koša vodu načieral?

Čos’ sľúbil, drž! Adalb. Obiecywać 18.

Dosť je sľúbiť, načo ešte i dať?

Keď verbujú, sľubujú. — Keď sľubujú, sľubujú, a keď sľúbili, palicou mlátili.[7]

80

Kto mnoho sľubuje, málo splní. Č. 93. Adalb. Obiecywać 7.[8]

Kto sľúbi a nesplní, je cigáň.

Kubo sľúbil voly, ale skutek utek.

Nesľubuj, čo nemôžeš zaistiť. — Nesľubuj, bez čoho byť nemôžeš. — Radšej nesľubuj, ak nemáš splniť. Č. 346. Adalb. Obiecywać 11.

Sľubmi sa mešec nenaplní. — Sľubmi sa brucho nenaplní. — Sľubmi sa kapsa nenaplní. — Prázdnymi rečami kapsy nenaplníš. Č. 94. Adalb. Słowo 12.

85

Sľúbenec vlastný brat Nedancovej.[9]

Sľúbeného sa veľa do vrecka vmestí. — Sľúbeného sa veľa do vreca vprace.

Sľuby do kapsy nejdú. — Sľuby nenaplnia kapsu. — Sľub kapsy nemá. — Sľúbené kapsy nemá.

Sľuby naše, sľuby, ako na pni huby, huby opadajú, sľuby oklamajú. Č. 94. — Sľuby — huby! — Sľuby, sľuby, ako na pni huby, keď sčervivejú, všetky odpadajú.

Sľuby (sa) sľubujú a blázni sa radujú. Č. 93. (Pozri nižšie Sľubovánky.) Adalb. Obiecywać — 14.

90

Sľúbiť a dať — je dvoje. — Sľúbiť a dať nie je jedno. Č. 93. Adalb. Obiecywać 4.

Sľúbiť je pansky, nesplniť cigánsky. Č. 93, 345.[10]

Sľuby vyjdú na ruby.

Sľubovánky, dánky, bláznom radovánky.

Sľubovať je ľahko, ale splniť! Adalb. Obiecywać 12.

95

Sľubuje ti hory-doly, a nepodá pohár vody. Č. 93. 526. Adalb. Obiecywać 28.

Ústa

Nebi sa po ústach. Č. 539.

Nerob si z úst zadok.[11]

Porekadlá a úslovia

Abys nebol cigáňom!

Čo ten povie, to je toľko, ako keď sa hus uprdne.

100

Dal ruku na to.

Jedno dobrodenie dvom obecal. T. 15.

Keby jeho reč bola mostom, nechcel by som po ňom kráčať. Č. 538.

Medové motúzky mu cez ústa preťahuje. Č. 593.[12]

Naholo zahrmelo. Č. 527.[13]

105

Plieska sa po ústach. — Fliaska sa po ústach.

Slovo

Drží slovo ako pes chvost. Č. 527.

Chytil ho za slovo.

Na toho slovo ja nič nedám. Č. 520. — Na toho slovo mohol by hory stavať. — Nazdal som sa, že by na jeho slovo mohol hory stavať.

Tu máš moje slovo na to!

Sľuby, sľubovať

110

Sľubmi ho kŕmi.

Sľuboval kozu so zlatými rohami.

Sľuboval zlaté bane. Č. 526.

Sľuboval mu aj to, čo nemá. — Sľuboval mu aj to, čo vo sne videl.

Sľubuje ako dudok: bude, bude!

Už sa vyspal z toho, čo bol sľúbil. Č. 526.

115

Vyviedol ho na vrch a ukázal mu straku na kole. Č. 626, 636.[14]

Zelené z neba by mu obecal.

Zlatom písal, ho… pečatil. Adalb. Złoto 4.[4] Človeka chytajú za slovo… — Maď. znenie: Ökröt szarván, embert szaván. (Vola za rohy, človeka za slová.) Človeka cahaju za jazyk… — Iný význam; Pre zlé reči dostať sa pred súd. Z.

[5] Reč Cigána, predávajúceho koňa. — Významové jadro výroku vyjadruje zmenu stanoviska podľa situácie. — Maď. znenie: Ha akarom vemhes, ha akarom, nem vemhes. (Keď chcem, je žrebná, keď nechcem, nie je žrebná.)

[6] Pes, kto nie! — Maď. znenie: Eb, aki nem! (Pes, kto nie!) — V ľud. reči pes v prenesenom význame znamená zlého, podlého, naničhodného človeka.

[7] Keď verbujú… — Verbovať (z nem. werben) — nahovárať, zvádzať do vojenského stavu. Za týmto cieľom v minulosti vysielali do mestečiek v čase výročných trhov tzv. „verbunkošov“, t. j. niekoľko vojakov s kaprálom. Tí zaobstarali hudbu, dávali piť, a tak mnohí mládenci často nevedomky podaním ruky, čo bol znak súhlasu s nastúpením vojenčiny, zverbovali sa na dvanásťročnú vojenskú službu. Z

[8] Maď. znenie: Sokat igér, keveset ad. (Mnoho sľubuje, málo dáva.)

[9] Sľúbiť a nedať je v niektorých prípadoch to isté. Sľúbenec — sľubujúci; Nedancová — priezvisko vytvorené od slovesa nedať.

[10] Vyjadrená skúsenosť ľudu s pánmi, ktorí nedodržiavali sľuby.

[11] Maď. znenie: Segget csinált szájából. (Spravil si z úst zadok.)

[12] Lákavé sľuby dávať, ale neplniť. Z. — Maď. verzia: Mézes madzagot húzni valakinek a száján. (Medové motúzky preťahovať niekomu cez ústa.)

[13] Sľub bez skutku. Z.

[14] Sliezsky variant: Sľubuje mu zlaté hory, doly, a ukazuje straku na vrbě. Vlastivěda slezská 1888, 1, 233. Maď. variant: Ágon mutat madarat. (Na konári vtáka ukazuje.)
Adolf Peter Záturecký

— folklorista, básnik, prozaik, ev. kňaz a pedagóg Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.