Zlatý fond > Diela > Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo


E-mail (povinné):

Pavol Bujnák:
Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo

Dielo digitalizoval(i) Beáta Dubovská, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Gabriela Matejová, Viera Studeničová, Katarína Bendíková, Peter Krško, Pavol Tóth, Ina Chalupková, Alena Kopányiová, Tomáš Vlček, Silvia Harcsová, Dorota Feketeová, Vladimír Fedák, Jana Leščáková, Lenka Konečná, Zuzana Babjaková, Nina Dvorská, Miroslava Školníková, Daniela Kubíková, Eva Lužáková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 80 čitateľov

Bibliografia

A.) Diela Kuzmányho

Dvě kázně:

I. Ještě nepřišla hodina má; Ev. Jána II. 4., kázeň, kterau v chráme ev. B. Bystrickém v neděli II. po zj. K. P. mudrcum na probu povědel — —.

II. Pobožnost ke všemu jest užitečna, a má i nynějšího i budaucího života zaslíbení. Kázeň, kterau na úřad kazatele sl. b. při slav. cirkvi ev. aug. vyzn. B. Bystrické nastaupil — —. V B. Bystrici, F. Machold 1832. (8-ka, str. 32.)

Was ist das Leben? Was ist der Tod? im Glanze der Auferstehung Jesu betrachtet, beachtet in einer Predigt am heil. Ostertage des Jahres 1834. Neusohl, F. Machold, 1834. (8-ka, str. 15.)

Píseň prostonárodnjá, Zora I. 1835, str. 168 — 8, podpis K. Kuzmány.

Pod okýnkem. Tamže, str. 169 — 170.

Truchloreč při svěcení počestnosti smrti jeho jasnosti cís. král., našeho někdy neymilostivejšího krajiny otce a pána, Františka I., držaná v chráme cirkve ev. B. Bystrické, dne 22. brezna 1835. B. Bystrica, F. Machold, 1835. (4-ka, str. 12.)

Modlitby, k nábožnému wzdělání wěřících Kresťanů we wíře, w lásce, w náději; w půwodních harfozněních složil K. K. B. Bystrica, F. Machold, 1835. (8-ka, 300 str.)

Štyri čiastky roku. Báseň. Kollárove Národnie Zpiewanky, II. 1835, na str. 360.

Obrácení předků našich stalo se působením ducha svatého. Kázeň, kterau v pondělok Svatodušní 1836, v chráme ev. B. Bystrickém držel a k prospěchu škol dědinských k B. Bystrici filiálních, jenž se práve zakladají na svetlo, vydal — —. B. Bystrica, F. Machold, 1836. (8-ka, 15 str.)

Hlas z pod slovanských Tater ke korunování J. M. C. Ferd. I. za krále českého, Květy, 1836, č. 50.

Pláč nad smrtí Karla Hynka Máchy. Pražské Květy 1836, příloha XXVI, 29. prosince.

Pěvci Slávy Dcéry. Báseň, Hronka 1836, r. I., str. 4.

Hronka. Báseň, Hronka 1836, r. I., str. 5.

Zpěvec a Hronka. Báseň, Hronka 1836, roč. I., str. 6 — 7.

Místo predmluvy — tato domluva. Článok, Hronka 1836, roč. I., str. 8 — 19.

Běla, vzdělanenka. Epicko-lyrická báseň, Hronka 1836, r. I., str. 20 — 34, pokr. sväzok 2, str. 7 — 38, pokr. sväzok 3, str. 10 — 40.

Nitra, dejepisný článok, Hronka 1836, I., 1., str. 59 — 76.

Skazka a Svatobojovi. Báseň, Hronka 1836, I., 1., str. 76 — 78.

Přehled dějin 1836. Hronka I., 1., str. 85 — 94., I., 2., str. 89 — 98, I., 3., str. 79 — 85.

Přídavky od vydávatele — ku článku „O lit. vzájemnosti“, Hronka I. 2., str. 53 — 55.

Poznámenání od vydávatele — ku Melcerovmu článku „O článkovitosti reči…“, Hronka 1836, I., 3., str. 52 — 53.

O kráse, článok esthetický, Hronka 1836, I., 3., str, 61 — 77.

Mé procházky. Báseň, Hronka 1836, I., 3., str. 78 — 79.

Switezianka. Ballada z A. Mickiewiče, Hronka 1836, I., 3., str. 85 — 90.

Návrat otce, z A. Mickiewiče, Hronka 1836, I., 3., str. 90 — 92.

O požehnahém působení pravého svěcení dne narození Krále. Kázeň, kterau při svěcení slavnosti dne narození I. Cís. Kr. našeho nejmil. Pána a Krále Ferdinanda V-ho v neděli 5-té po Welikonoci, dne 30. dubna 1837, v chráme ev. B. Bystrickém držel — —. B. Bystrica, F. Machold, 1837. (8-ka, str. 24.)

Duchowní řeči, držané v chráme cirkve Ev. A. W. B. Bystrické při jejím auřadním přehlížení skrze Důstojného a Wysoce Učeného Muže Pána Jána Seberinyho…“. W ned. 6. po Sv. tr., dne 2. čerwence 1837. B. Bystrica, F. Machold, 1837. (v. 8-ka, str. 44.)

Slovák (B). Květy IV. 1837, č. 14.

Slovo k Pánu Drovi Jos. Chmelenskému a jemu podobným Českým recensentům, od wydavatele. Hronka 1837, roč. II., 1., str. 88 — 93.

Dopisy — Květy IV. 1837, č. 36., 37. a 48. K navštívení krajů Slovenských Jeho osvícenosti knížete Augusta Long. z Lobkovic v Ban. Bystrici, dne 15. srpna t. r. privítaného (B). č. 37.

Dodatek od wydawatele, Hronka 1837, II., 2., str. 174 — 6.

Walhalla, od Dra O. Zipsera, preložil K. K., próza, Hronka 1837, II., 3.

Wybídnutí a prosba, Hronka 1837, II., 3., str. 216.

Pozwání k stálému odbírání knih wědeckých. Od Pražských wlastenců učiněné sdílí wydawatel. Hronka 1837, II., 3.

Svatboj. Cirkev ev. v B. Bystrici cirkvi ev. slovenské v Pešti k Milostiwému Létu. V knižke „Řeči, modlitby a básně, vztahující se na svěcenou r. 1837, dne 5. 11. a 12. listopadu padesátroční jubilejní slávnost čili milostné léto církve evanj. Pešťansko-Budínské, obzvláště slovenského zboru, s krátkou historií jejích počátku a příběhů.“ V Pešti, Tiskem Trattner—Károlyho 1837.

Ke slavnému vyvolení vys. důstojného pána biskupa velkom. pána Štěpana Stankoviče za metropolitu karloveckého. Báseň. Květy 1838, příloha III.

Ladislav, Hronka 1838, roč. III., 1 — 2. a 3.

Petrohrad, od Alex. Puškina, prelož. Wydavatel, Hronka 1838, III., 2.

Zadumění u brehu Hrona, od Wydawatele. Báseň, Hronka 1838, III., 2.

Šlabikář a prwní čtení. Může se míti i s prvními počátky čtení Německého, Maďarského a Latinského. B. Bystrica, 1838. (v. 8-ka, str. 68.)

Na ukážku z přeložení několika zpěvů Homerovy Iliady, zpěv. I., od Wydawatele. Hronka 1838, r. II., 3.

Na usnutí. Překlad z Puškina. Květy 1838, příloha XLIII.

Vyvržená, překlad z Puškina, Květy 1839. Příloha, str. 372.

Ewanjelický Funebrál. B. Bystrica, F. Machold, 1838. (12-ka, str. 348.) 2. vydanie, tamže, 1839. (12-ka, str. 315.) 3. vydanie, tamže 1844. (12-ka, str. 312.)

Lučatinská Wíla. Romance. Vo Wesna. Almanach pro kwetaucí swět. Roč. 2. Praha 1838.

Ze Slowenska. Zpráva v Přílohe ku Květům, číslo IV. 22. unora 1838.

Pašie Pána našeho J. Krista. B. Bystrica, 1839.

Ze Slovenska. O zvířecím magnetisme, Jiřím Gallym. Květy 1839, 21. a 28. února.

Život Dra Martina Luthera s cirkevnohistorickým úvodem k prospěchu Krestanů evanjelických sepsal — — —. B. Bystrica, F. Machold, 1840. (str. 140.) 2. „ponapravené vydání“ v Pešti 1842. Trattner-Károli,(str. 156.)

Halotti beszéd, melyet néhai méltsg. Garamszeghi Géczy István úr, Zólyom megye fö-ispánja áldott hamvainak Zólyom megyei t. karok és rendek 1842, évi május 17. napján sz. k. Besztercze Bánya városában tartott közgyülés alkalmával megadák. 2. Gyászbeszéd, melyet Kuzmány Károly az ev. egyházban mondott. Bbánya, Machold, 1842. (4-ka, str. 14.)

Příprava konfirmantů evanjelických augšp. vyzn. B. Bystrica, F. Machold, 1842. (8-ka, str. 23.)

Dr. Luther Márton élete rövid egyháztörténeti bevezetéssel. Pest, 1844. Ttrattner. (8-ka, VII. a 140 str.)

Pozvání ku založení Opatrovny. V B. Bystrici 1844.

Zpěwník Ewanjelický, a v ňom 96 zpevov. Pest, 1845.

Z konečnjeho zahinutja, do ktorjého nás pálenka už skutočne uvádza, nič nás nemouže oratovat, ako svatuo a všeobecnuo odrjeknutja sa Pálenki. Kázeň, ktorú mau — — — v pondelok Svatodušní 1845 v chráme B. Bístrickom evanjelickom. B. Bystrica, F. Machold, 1845. (8-ka, str. 24.)

Katechismus evanjelický v trojím běhu vyučování. B. Bystrica, F. Machold 1845. (8-ka, str. 46.)

Ewangelischer Katechismus in drei Lehrcursen. Neusohl, Machold 1846. (8-ka, str. 46.)

K Bohu. Báseň. Domová Pokladnica r. 1848.

Spolok všeobecnej vzdelanosti v B. Bistrici. Dopis, Orol Tatránski III., 1848, č. 92. Tu je i báseň Kto za pravdu horí prvý raz tlačená.

Kázeň o skutočnej vďačnosti za práva a slobodi z dieti 1847 — 8 sedliactvu vidanje, ktorú k dedincom ku cirkvi ev. bystrickej patrícím držau — — — 20. mája 1848. B. Bystrica, F. Machold, 1848. 80, 15 str.

Recitatio publica, qua professionem theologiae practicae in Caes. Reg. Academia evang. Theologica Viennensi capessivit Carolus Kuzmány. Die 3. Dec. 1849.

Dopis. Ve Vídni, d. 23, apr. 1850. Slovenské Noviny č. 47.

Revizia Biblie päťdielnej, a jej vydanie, v Kyseku 1851.

Do zbroje, Slovania. Báseň, Domová pokladnica 1851.

Vyzvání ohledem konversačního slovníka česko-slovenského. Slovenské Noviny, I. vo Viedni, 1851, č. 141, 2. dec.

K objasnění pojmu „privátních škol“. — zm. Slovenské Noviny, II. 1852, č. 20.

Nábožné kázaní, kteréž při pohrební počestnosti k posvěcení památky Jána Kollára…, slávené, dne 29. února 1852, v chráme ev. A. V. ve Vídni měl — — —. Ve Vídni, 1852. Tiskem Mechitaristů, 80, str. 16. Odtlačené i v Ev. Cir. Novinách, r. 1861, č. 11.

Z cestovního denníka záletu z Vídně do Benátek. Slovenské Noviny 1852, č. 105, 113, 115, 116, 118, 119.

Evanjeliar. (?)

Životopisy reformátorův, vo 2 vydaniach. (?)

Ku slavnému dni 24. apríle, jakožto dni sňatku Jeho cis. kr. apoštolského Veličenstva, Frant. Jozefa I. s Její kr. Výsostí, vojvodkyni Alžbetau z Bavor. (Báseň) Slovenské Noviny 1854, č. 48.

Praktische Theologie, I. Band: Lehrbuch des Kirchenrechtes, 3. Abthlgen. Wien, 1855 — 60. V. 8-ka.

1. Abth. Lehrbuch des allgemeinen und österreichischen evangelisch-protestantischen Kirchenrechtes, mit einer kurzen Einteitung in die praktische Teologie der evangelischen Kirche. Str. X. + 690. 1855, 1856.

2. Abth. Urkundenbuch zum österreichisch-evangelischen Kirchenrecht. Str. 464, 1855.

3. Abth. Hanbuch des allgemeinen und österreichischen evangelisch-protestantischen Eherechtes, mit durchgängiger Berücksichtigung des Eherechtes anderer christlicher Confessionen häufiger Hinweisung auf die Ehegesetzgebungen fremder Staaten und einem Anhange hinsichtlich des a. h. Patentes v. 1. Sept. 1859. Str. VIII. + 552, 1860.

Az egyház állásaa házasságot illető törvényhozás és törvényes vizsgálathoz. Sárospataki füzetek, 1859, r. III.

Áttekintése az ausztriai házassági jog történeti kifejlődésének. Sárospataki füzetek, 1859, r. III.

Lidu ewanjelického aug. wyzn. w Superintendencii prešporské úprimné a věrné poučení o cis. kr. patente… B. Bystrica, Machold, 1860, 8-ka, str. 31.

Oratio, qua ad honores Superintendentis ecclesiarum evang. a. c. districtus Posoniensis sacramento fidei obstringendus Sti. Martini apud Thurocienses die 26. Sept. 1860, conventum salutavit. Neosolii, 1860. Typis Phil. Machold, 8-ka, str. 16.

Cirkevní svetlo ve tmách času nynejšího. Svazek II, Obsah: 1. List důst. p. Kuzmányho. Odtisk z Novin Cirk. V Pešti 1861.

Zadumenie podzimné. Báseň. Sokol, 1860, str. 197. Podpis — zm. —

Ohlas piesní slovenských: 1. Priznanie, 2. Hrdá, 3. Nešťastný výdaj, 4. Víno dobrá medicina. Lipa I. 1860.

Povzbudenie. Báseň. Sokol 1861, str. 34, — zm. —

Nábožné kázaní, kteréž k posvěcení památky Pavla Jozefa Šafaříka — — — slávené dne 9. Julia 1861 v chrámě ev. ve Vídni měl — —. Ve Vídni, Tiskem Vel. Congregacie P. P. Mechitaristů, 1861, V. 8-ka, str. 18.

Na deň 6. lipňa 1861. Báseň. Sokol 1861, str. 158. — zm. —

Gedächtnisrede auf P. J. Šafařík gehalten bei dessen am 9. Juli 1861, sattgefundener Todtenfeier von — —. Aus dem böhmischen. Wien 1861. Druck von Alex. Eurich. V. 8-ka, Str. 14.

Horlivosť proroka. Báseň. Sokol 1862, str. 254.

V 57-my deň môjho narodenia. Báseň. Sokol 1862, str. 438 —

Opravenie súkromnej zprávy o superint. konvente 10. sept. v Sv. Martine držanom, podanej v č. 76, Pešťbud. Vedomostí. Vo Viedni 24. septembra. Dopis v Pešťbudínskych Vedomostiach 1862, č. 72. Podpis: Kuzmány superint.

Náveštie literárne (o Hilferdingovom diele o Cyrillovi a Methodovi}. Pešťb. Vedomosti, 1862, č. 79. Podpis: K. Kuzmány.

V záležitosti zemevidu Uhorska a k jeho korune prináležiacich krajín. Dopis z Viedne, Pešťb. Vedomosti, 1862, č. 81.

Illincov zemevid. Pešťb. Vedomosti, 1862, č. 102. Dopis z Viedne.

Krása hnevu a pokoja, zákon života. Báseň. Sokol, 1863, str. 25.

Hnev svätý. Báseň. Černokňažnik, 1863, str. 151.

Na deň 4. augusta 1863. Báseň. Sokol, 1863, str. 337.

Svítaj Bože… Báseň. Sokol, 1863, str. 454.

O pohanstve a krestu Slovenského národa. Z príležitosti tisícročnej slávnosti prišlých k nám vierozvestov Cyrila a Methoda k poučeniu neučených spísal — — — cirkve slovenskej evanj. A. V. ok. prešp. Superintendent. Vo Viedni, 1863, V. 8-ka, str. 37.

Prípis ruského spolku Sv. Jana Krstitela Matici Slovenskej. — Dr. K. Kuzmány podpredsedník Matice. Dopis z T. Sv. Martina do Pb. Vedomostí r. 1863, 15. aug.

Výťah zápisníc výborových Matice slovenskej, príhlasy predsedníctva k národovcom a krátke uvedomenie údov spolku o tom, čo a ako sa skrze predsedníctvo v záležitostiach Matice posiaľ konalo. V Sv. Martine, 24. okt. 1863. Dr. K. Kuzmány podpredsedník. Pb. Vedomosti 1863, č. 88.

Dopis: V Turč. Sv. Martine, 19. dec. (Na článok Dobšinského „Slovenské prostonárodné poklady“). Podpis: Dr. K. Kuzmány. Pb. Vedomosti 1863, č. 103.

Svetlica. (Dopis v Turč. Sv. Martine, 16. dec.) Podpis: Dr. K. Kuzmány. Pb. Vedomosti 1863, č. 103.

Horislavovi Škultétymu. Báseň, Sokol 1864, str. 197. — zm. —

Haman. Báseň, Sokol 1864, str. 201. — zm. —

Tým v B. Bystrici. Báseň.

Pořádek wyswěcování na úřad kněžský cirkve ewanj. augšp. wyzn. w superintendencii přesspůrské. Odtisk z Cirk. Listů, II. 1. Vo Viedni, 1864, V. 8-ka, str. 7.

Antikritika. Podpis: Kuzmány. Pb. Vedomosti 1864, č. 27.

V záležitosti spisov matičných. V turč. Sv. Martine, 5. julia 1864, Dr. K. Kuzmány, podpredsedník. Pb. Vedomosti 1864, č. 56.

Dopis z Turca. — zm. — Pb. Vedomosti 1864, č. 56.

Dopis z turč. Sv. Martina (o založení Úrokovne) — zm. — Pb. Vedomosti 1864, č. 87.

Dopis z turč. Sv. Martina („Zase o úrokovni“) — zm. — Pb. Vedomosti 1864, č. 88.

Z Turca. („Ešte raz o úrokovni“) — zm. — Pb. Vedomosti 1864, č. 93.

Tomášovi Červenovi. Pb. Vedomosti 1865, č. 14.

Proslov k otvoreniu „Svetlice“ národnej. Báseň, 1865.

Či veriť ešte? Báseň. Sokol 1865, str. 440.

Mládeži. Báseň.

Osvedčenie Pešti Naplóvu a všetkým, koho sa vec týka. V turč. Sv. Martine, 13. marca 1865. Podpis: Dr. Karol Kuzmány, superint. Pb. Vedomosti 1865, č. 24.

Osvedčenie strany Illinzového zemevidu. Pb. Vedomosti 1865, č. 33.

Dopis z T. Sv. Martina, 24. júna 1865. Cirkevné Listy 1865, II., 1., str. 238.

Pre aké a ktoré príčiny prijali sme my patent cisársky z 1-ho Sept. 1859 a následkom jeho Minist. prozatímné nariadenie z 2-ho Sept. 1859? Cirkevné Listy 1865, str. 219 — 222, a 260 — 271.

Oběžník Neydůstojnějšího pána Dra K. Kuzmányho ze dne 16. okt. 1865. Cirkevné Listy 1865, III., str. 113 — 116.

Dopis „Sv. Martin“. (O udelení štipendií študujúcim.) Pb. Vedomosti 1866, č. 6.

Čo ma biješ? Báseň. Sokol 1866, str. 81.

Das gute Recht der evang. A. C. Pressburger Superintendenz. Ein Wort zu seiner Zeit von — — —. Wien, 1866, V., 8-ka, str. 42.

Katechismus Doktora Martina Lutera s wěrným výkladem dle učení cirkwe ewanjelické augssp. wyzn. V Trenčíne. Tiskem Fr. X. Skarnitzla 1866, 8-ka. Str. XII. + 165.

Matičnej družine. Báseň. Národný Kalendár 1867, str. 430.

Príspevky do Nauč. Slovníka:

Aba Sámuel; Abrahamides Izák; Administrátoři v Uhřích; Agenda; Agtelek; Alčút; Alexandrinská škola; Alexandrinská škola katechetická; Almus či Almos; Alvinczy Jos.; Amade aneb Omode; Ambrozy Jan; Ambrozy Jiři; Ambrozy Ondrej; Ambrozy Samuel; Amsdorf Mikuláš; Angelus Silesius; Anonymus Belae regis notarius; Apaffi Michal; Apaffi Michal II.; Apoštolské veličenstvo; Arndt Ján; Arnold Mikuláš; Augšpurská konfessí; Augšpurské interím; Augšpurský mír; Augusti Ján Christ. Vil.;

Bahrdt Karel Bedrich; Bánfi; též Bánffy; Basnage de Beauvali 1. Benjamin, 2. Jakub; Bauer Jiři; Bauer Bruno; Bauer Aurel; Baumgarten Sigm. Jakub; Baumgarten Crusius Ludv.; Baur Bedř. Ch.; Beatrix; Bencur Jos.; Bengel Jan Vojtěch; Berzeviczy; Bethlen; Beveregius Vilim; Beza Theodor; Bočkay Jiři; Bočkay Štěpán; Bod Petr; Bogatzki Karel Jindř.; Bora Kateřina; Branisko; Braxatoris Ondřej; Braxatoris Karel; Braxatoris-Sladkovič Ondřej; Brenz. Jan; Bretschneider Jind. Boh.; Bretschneider Karel Boh.; Bromley Tomáš; Bucer Martin; Bugenhagen Jan; Bullinger Ján Jindr.;

Caerularius Mich.; Calixtus Jiří; Calvin Jan; Canstein Karel Hildebrand; Centuriae Magdeburgicae; Calusen Jindřich Mik.; Coccejus Jan; Cochlaeus Jan; Corpus catholicorum a corpus evangelicorum; Cruciger Kašp.;

Danov Ernest Jak.; Dewetto Vil. Mart. Lebr.; Devling Šalomoun; Dorner Jos. August; Draeseke Jan Jindř.; Dudič Ondrej; Dulon Rud.;

Ebrard Jan Jindř.; Edelman Jan Chr.; Elsner Jan Bohumil;

Garve Kristian; Garve Karel Bern; Grossmann Krist. Bohusl.; Grossmann Adolf Bernh. Karel; Grüneisen Karel; Guericke Otto; Geuricke Jindr. Ernest; Gützlaff Karel;

Hagenbach Karel Rud.; Harless Bohumil Krištof; Harless Kristiau Frid.; Harless Bohumil Kristian Adolf; Harms Klaus; Hase Karel Benedikt; Hase Jindřich; Hase Karel Aug.; Hesshusius Tilemann; Hoë z Hoëneggu Matiáš; Hüffel Jan Jak. Ludv.; Hundeshagen Jan; Hundeshagen Karel Bern.; Hunnius Aeg.; Hutten Oldř.; Hutter Leonhard;

Chemnitz Martin; Chytraeus Dávid;

Kolegiální; Konfirmace.

B.) Práce o Kuzmánym

Práce o Kuzmánym, o jeho živote a dielach podávam v poriadku časovom. Na úplnosť dát nemožno tu počítať. Tu len tie budú spomenuté, ktoré mi ako-tak boly prístupné, alebo o ktorých som sa nejako dozvedel. Čo z prác týchto slúžilo mi za prameň, to označujem v diele na mieste svojom.

Jungmann, Historie lit. české 1849, str. 590.

Lud. Hann, Jena Hungarica, Gyulae 1858. Carolus Kuzmány, str. 154 — 6.

Ev. cirk. noviny I. 1860.

J. Borbis, Die ev.-luth. Kirche Ungarns, Nördlingen 1861.

Wurzbach, Biogr. Lexicon XIII., str. 437.

Danilovič, Karol Kuzmány, životopis, Sokol I. 1862, str. 220 — 222.

J. Borbis. Die Märtyrerkirche der ev.-luth. Slovaken, Erlangen, 1863.

Riegrov Naučný Slovník IV. 1865. Chrástek: Karol Kuzmány.

Hurbanove Cirkevné Listy II. 1865.

Hurban, Oznámenie smrti, životopis Kuzmányho, Cirk. Listy, III. 1866.

Doucha, Knihopisný slovník, Praha 1865.

Pešťbudínske Vedomosti 1866, č. 66 — 8.

Sokol V. 1866.

Obzor IV. 1866.

Hon 1866, č. 190.

I. M. Seberíny: Nábožné kázání, kteréž k posvěcení památky K. K. — měl — ve Vídni 1866.

Slawische Blätter, životopis od Chrástka.

Záborský: Na Kuzmányho.

Národ. Kalendár 1867, K. K. od Chrástka, str. 270 — 277.

H. Ev. Věstník I. K. K. životopis v podrobnostech od A. Bystrického a III. 1867.

Šembera, Děj. lit. českoslov. 1868.

Taufrath, Kurze Nachrichten über die K. Ev. Theol. Fakultäten in Wien, 1871.

Sládkovič, Elegia pri náhrobku K. K. Orol II. 1873.

Ninger, Hist. lit. české, Praha 1874.

Čenský, F. Z dob našeho probuzení, Praha 1875.

Giller A., Z podróžy po kraju Slovenském, Lwow 1876.

Bartel, Slavín II.

Bartocha. O starších překladech velebás. Homérových, Listy filolog. a paedag. VIII.

Szeberinyi O., Pantheon slov. cirk. augšp. v. spisovatelů, Korouhev 1878, I., str. 242.

Gáspár, Hazánk tót népe, Bpest 1879.

Pypin — Spasovič, Hist. lit. slovan. Praha 1880.

Malý J., Slovník věcný, IV.

Petrik, Magyarország bibliographiája.

Hlasy ze Siona VI.

Vlček, Lit. na Slovensku, Praha 1881.

Tieftrunk, Historie lit. české a Děj. Mat. české.

Pokorný, Z potulek po Slovensku, Praha I. 1883, II. 1885.

Bačkovský, Zevrubní děj. čes. písemníctví, 1887.

Vlček, Dej. lit. slovenskej, T. Sv. Martin 1890.

Stručný Slovník Paedagog. III. 1895, str. 754.

Pallas nagy Lexikona. Bpest, 1895, XI.

Ottův Slovník Naučný, Praha, XV.

Zoványi J., Theologiai ismeretek tára, Mezőtúr 1397, II., str. 302.

Gedenkblatt der K. K. evang. Fakultät in Wien, 1898.

Szinnnyei, Magyar írók élete és munkái VII.

Literatúra česká devatenácteho století, Praha, II. 1. 1905, str. 397 — 403.

Cirkevné Listy r. 1906:

1. Hviezdoslav, K stým narodzeninám K. K.

2. Braxatoris-Sládkovič, Pamiatke K. K.

3. Janoška, Dr. Karol Kuzmány, 1806 — 1906.

4. Pamiatke Kuzmányho

5. Podtatranský Na cmiteri (Ku storočnej pamiatke K. K.)

Národné Noviny 1906. (Článok o K. od Vajanského.)

Slovenský Týždenník 1906. (Článok o K. od Sokola — P. Bujnáka.)

Janoška, Rozpomínajte sa na vodcov svojich! Kázeň, ktorú pri slávení storočnej pamiatky narodenia dr. K. K. — mal — 1906.

Zsilinszky M. dr., A magyarhoni protestáns egyház története, Bpest 1907.

Thon J., Jakub Friedrich Fries učitelem K. Kuzmányho. Listy Filologické, Praha, 1912, ročník 39. str. 249 — 257.

Slovenský Obzor II. 1908, čl. Romantizmus v literatúre slovenskej, od P. B.-k, str. 22 — 31.

Slovenská Čítanka, Praha 1909, čl. Lit. slovenská od Štúra, od A. Pražáka, str. 262.

Ján a Arne Novák, Stručné dejiny lit. české. Olomouc 1910, str. 225.

Ján Jakubec, Karla Kuzmányho filosofický román „Ladislav“. Časop. mod. filol. 1913.

Národnie Noviny 1916 č. 119. „Päťdesiat rokov“.

« predcházajúca kapitola    |    
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.