E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Selanky

Dielo digitalizoval(i) Gabriela Matejová, Viera Studeničová, Alena Kopányiová, Ivana Bezecná, Silvia Harcsová, Nina Dvorská, Michaela Dofková, Simona Reseková, Ivana Gondorová, Eva Lužáková, Ivana Hodošiová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 157 čitateľov

Svadebná peseň

Selanka XII.

Zorislav, Žarkoslava


Ňízká na zvíšném sa vipínala kopci chalupka,
Rozkľeňením révím a na úrodu ňikdi ňeklamním
Obtočená sádkem. Z jednéj strani ťáhli sa bujné
A spraveními radem vlažené járečkami lúki,
V ďálce až hurtovnú i na spósob lúka bežícú
Pres vrbičí rékú a šerím sa zavírali hájem.
Než ze druhéj veľká zaujímala rovňina bistrích
Pohľed očí, jabloňím a hrúščím rózno porostlá:
Místami aj pekních sa nachádzalo dosťi políček,
10
Dosť vlahi též; z ďaľekích neb hor, čo brúbili modrú
Úvala medze patú, vodohojné ťékľi potóčki,
A z hrkotem po rolách a milích sa krúťiľi pastvách.
Tam hlučné veselích pastírov mnoztvo i krásnú
Na hlave ozdobeních partú a za ňadrami kitkú
Pastírek na svadbu Zamisla a Voňki sa zešlo.
I hňeď jak navitími celú až mílo chalupku
Vencami a z lúčin pobraním okrásili kvíťím:
Ve dvoch postavaní poradoch novomanželov hodnú
Oslavujú pesňú a svórnú ke spevu húdbú.
20
Mláďencom Zorislav, švárním Žarkoslava pannám,
Ze všeho počtu zešlích najľepší spevci (jeďinkí
Techto žeňich, jeďiná ľen predčila túto ňevesta)
Predspevujú, a jeden po druhém svím takto započnú:

ZORISLAV
Kďe s’ tak roztomilú vihľedal, mláďenče, ňevestu?
Zdáľi si k jéj ovcám stuďeném ve chládku ľežícím
Ovce dohnal? neb snaď vimľetím ňenadále ťi prišla
V ústreti chodňíkem? či ťa k ňéj v noci ňekdo zavédol?
Isťe na vizvedavé si sa vohladi darmo ňebrával.

ŽARKOSLAVA
Pri zračitém ju našel na prostred húšča potóčku,
30
Jak z vodi višla na breh, vimité zrovnávala vláski,
A pľeťené z modrích laľií prikládala vence.
I hňeď čím na ňu sám pozrel, sama pozrela naňho:
Lel s kuše pusťil šíp, a obom ranu zavdal u srdca.

ZORISLAV
Preščastná si, ňevesto, žeňich že sa tento ťi dostal.
Jak svedčí ňive klas, rozťáhlím tráva pasinkom,
Veľkím jedla horám, ňízkím dub a jahňada chrasťám,
Vizrátí sadu plod, tučné ovčákovi stádo:
Tak svedčí ťi žeňich prekrásní tento ňevesto.

ŽARKOSLAVA
Preščastní si, žeňich, že si dostal túto ňevestu.
40
Jak svedčá zeľením víspevné ptáčata hájom,
Dojním ťelce kravám, belorúnním jahňatá ovcám,
Vlažním kvítki luhom, sňedoustím venčeki pannám:
Tak svedčí ťi, žeňich, prekrásná táto ňevesta.

ZORISLAV
Prespaňilí si, žeňich, komu v kráse ťa máme prirovnať?
Tvé oči pekňejšé od očí pastovki, samotném
Keď na bresťe seďí, a na čerstvé stríhňe korisťi.
Líca milostňejšé od lúki na prostredu hája,
Keď rozkvitňe celá, a meňistú ľeskoce barvú.

ŽARKOSLAVA
Prespaňilá si, ňevesto, komuž ťa ve kráse prirovnať?
50
Tvé oči pekňejšé od očí hrdľički, sivého
Keď na miláčka hľeďí a vďačnú kíve hlavičkú.
Líca milostňejšé rannéj od rúže, keď útlé
Ven s puka ňadra vidá, a ťichú piť začňe rosičku.

ZORISLAV
Jak dobre ví pískať! jak dobre opatrovať ovce!
Jedna že vác na podoj, než iním dve, mléka mu dává.
Jak čo bi aj ňejaká na ňe zlá dostúpila skáza,
Zná jím ešče pomocť a ňeduh preč lékami zahnať!
Jak na všecko iních jako buk maľiňiščo premáhá!

ŽARKOSLAVA
Jak peňičím spívať všeľiké ví pesňe hrdelkom!
60
Jak zná chitro dojiť, chitro prásť a krásňe višívať!
Jak je opatrovná a do každéj práce ochotná!
Jak ľepší nad bukvu orech, nad plánku jablčko:
Tak ľepšá ona ve všeckom nade všecki je panni.

ZORISLAV
Ňech vám rozmáhá a ode zléj náhodi chráňí
Stádo Veľes, ščedré na sadoch plodi Kúpala dává.
Ňech vám dobroťivá polnéj Živa úrodi hojnosť
Vždicki nosí, Belbog všeľiké doprovadzuje ščasťí;
A zlí Bes ňikdá ku vašéj ňepríjďe chalupce.

ŽARKOSLAVA
Ňech vaše vám ščastné učiňí manželstvo to Láda,
70
A s tuhším než dva zrepené dubi zvazkem ho spojčí.
Ňech čistí vždi saďí ho Poľel, ďňi abi sťe po všecki
Ľen stajnú mali jar, jasné bez pošmuri slnko,
A zdarních jak oťec, krásních jako matka potomkov.

ZORISLAV
Dáš višití ručňík, dáš víno a bránu ňevesto.
I mláďenci na beh Lelovéj sa až od sochi pusťá;
A kdo pribehňe prví, zvesení z bidla vezme si ručňík;
Než kdo druhí, z okruhlím uchváťí víno koláčem.
I hňeď za ščastné buďe vám manželstvo pripíjať.

ŽARKOSLAVA
Dáš bílého perím, žeňichu, prede dverca kohúta.
80
I tvój družba šatú zvázan zrak a svetla mající
Potrikrát obešlého koľem ranu zetňe na jednu.
I hňeď na skalní položíme ho Ďoňďovi oltár,
Bi vždi na vás laskav bol a spolnéj láski ňezhášal.
Tak veselí mláďenci a švárné spívali panni.
I starší a na hlas chraplaví pastíri za každú
Pískaľi rádňe čredú a provádzaľi pesňe fujarmi.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.