Zlatý fond > Diela > Mať volá III

Martin Kukučín:
Mať volá III

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Michal Belička, Alena Kopányiová, Silvia Harcsová, Zuzana Babjaková, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Nina Varon, Erik Bartoš, Lucia Muráriková, Ida Paulovičová, Monika Harabinová, Ladislav Bugna.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 95 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Martin Kukučín
Názov diela: Mať volá III
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2010

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Bohumil Kosa
Michal Belička
Alena Kopányiová
Silvia Harcsová
Zuzana Babjaková
Ivana Gondorová
Daniel Winter
Nina Varon
Erik Bartoš
Lucia Muráriková
Ida Paulovičová
Monika Harabinová
Ladislav Bugna

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Martin Kukučín
Názov diela: Dielo X. Mať volá
Vyšlo v: SVKL
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1963
Počet strán: 428

Editori pôvodného vydania:

Marianna Prídavková-Mináriková [pripravila edične a spracovala poznámky a vysvetlivky]
Daniel Šulc [zodpovedný redaktor]
POZNÁMKY:

Mať volá. Ohlasy z obce roztratených

I v poprevratových rokoch Kukučínove diela vydával Kníhtlačiarsky úč. spolok v Martine, ich redakcia pretláčala staré zväzky série Zobraných spisov a pomaly síce i veľmi nezodpovedne pridala k nim niekoľko nových zväzkov, okrem iných aj poprevratový cestopis Dojmy z Francúzska. Postupne starostlivosť o vydávanie Zobraných spisov Martina Kukučína prechádzala na Maticu slovenskú. A iste nie je bez významu, že autor, ktorý hlavne s martinskými literárnymi pracovníkmi i po prevrate udržiaval styky, — oni mali na starosti vydávanie jeho kníh, — že týmto pracovníkom, nakoľko možno usudzovať podľa doteraz prístupných prameňov, o rukopise románu Mať volá sa podrobnejšie nezdôveril, ani im ho neponúkol na vydanie a nevyžiadal si od nich ani mienku o ňom pred vydaním. Aké to mohlo mať príčiny? Nebol Kukučín spokojný s pomalým tempom, akým v Martine vydávali jeho knihy? Alebo svoju novú prácu nepokladal za takú, ktorá by organicky priliehala k tým dielam, ktoré dovtedy vyšli v Martine? Nateraz len dohadmi možno odpovedať na tieto a podobné otázky. Bezpečne vieme iba toľko, že bez vedomia martinských činiteľov rukopis románu Mať volá dal na vydanie vcelku nerenomovanému nakladateľovi G. A. Bežovi v Trnave a ten ho vydal vo veľmi primitívnom technickom vystrojení v piatich zväzkoch.

Prvý zväzok Mať volá u G. Bežu v Trnave vyšiel koncom roku 1926, bez udania roku. Nasledujúce zväzky vychádzali v krátkych časových intervaloch za sebou, posledný v druhej polovici roku 1927. Prvý zväzok má 291 strán, druhý 173, tretí 232, štvrtý 223 a piaty 351, celé dielo má spolu 1270 strán. Vo vydaní mali byť aj ilustrácie, ale asi na zákrok Kukučínov vystali, iba v poslednom zväzku na konci je vlepená miniatúrna kresbička, reprodukovaná na kriedovom papieri, znázorňujúca motív víchricami ohýbaného stromu v príboji morských vĺn. Nepodarilo sa mi zistiť, kto je pôvodca tejto ilustrácie.

Román Mať volá, pochopiteľne, nevyvolal živšiu ozvenu ani vo vtedajšej kritike a ani v radoch čitateľov. Doteraz naša literárna veda jeho rozboru nevenovala skoro nijakú pozornosť.

A práca Mať volá, ktorú autor druhove označuje ako „ohlasy z obce roztratených“, si zasluhuje pozornosť. Vo viacerých vzťahoch má priamo kľúčový význam pre pochopenie Kukučínových názorov na otázky spoločenské. Práca je dôležitá zo stanoviska formovania sa autorovej slovesnej metódy v rokoch poprevratových a začlenenie románu Mať volá do celku Kukučínovej tvorby osvetľuje a dokresľuje nám mnohé jej stránky. Týmto dielom spisovateľ v miere nie menšej ako prácami zo slovenskej prítomnosti a minulosti, napísanými po roku 1918, snažil sa vplývať na vedomie poprevratového slovenského človeka.

Román odtláčame podľa prvého a jediného vydania za autorovho života v nakladateľstve a kníhtlačiarni G. A. Bežu v Trnave v rokoch 1926 — 1927. Prihliadali sme však aj k autorovej rukopisnej pozostalosti. V Ss I. a jediné vydanie 1943, I diel str. 1 — 248, II. diel str. 1 — 151, III. diel str. 1 — 200, IV. diel str. 1 — 190, V. diel str. 1 — 299.

Z textov románu Mať volá sa zachovalo niekoľko rukopisných textových konceptov a rozsiahly stenografický zápis diela. Zápis pod názvom Stroskotaný rozlúštil inž L. Lorenc. Prepísaný strojopis má 799 strán. Zápis i prepis sú v Literárnom archíve Matice slovenskej v Martine. Označujeme ho S.

Zlomok pod sign. 638/I, číslovaný 1 — 9, písaný perom po jednej strane, rozmeru 10,5 cm × 17,2 cm, pomerne málo opravovaný, začína sa slovami: „Boli prišli medzitým na hlavné námestie…“ a končí sa slovami: „… pohľadaj ho tu niekde okolo dlhého stola a ľahko že ho i nájdeš.“ Označujeme ho Z1.

Zlomok číslovaný 595 — 601, písaný perom po jednej strane, rozmeru 10,7 cm × 17,2 cm, pomerne málo opravovaný, označený ako prvá kapitola, začína sa slovami: „Pán Fortunato nezaháľal…“ a končí sa vetou: „… účastiny by podpisovali hneď a na burse by dostali zaraz hodnotu.“ Označujeme ho Z2.

Zlomok číslovaný 709, 1152, 1257 — 1260 a 1309, písaný perom po jednej strane rozmeru 10,7 × 17,2 cm, je pomerne málo opravovaný.

Zlomok číslovaný 2 — 5, 8 — 10, 13a, 14, 22, 23a, 25, 29, 33, 35, 48, 49, 54, 56, 57, 83, 86, 94, 95, 99, 100, 100a, 101, 103, 105, 111, 121, 131, 132, 133, 140, 162, 166, 167, 169, 170, 175, 177, 179 — 182, 193, 199, 208, 209, 211, 213, 216, 219c, d, e, 220, 221, 235, 250 — 252, 254, 254a, 255, 258, 259, 260, 268 — 269, 284, 284a, 284g, 290, 299, 311, 316, 317, 350d, 373, 407b, 410k, 410l, 410n, 444, 560, 563, 598 — 601, 604, 645, 647, 651, 655, 659, 661, 662, 671, 675, 712, 714, 716, 717b, 718, 739, 751, 753, 754, 758, 760, 763 — 764, 765, 775, 777, 796j, 796g, 812, 814, 816, 821, 832, 833, 842, 850, 855, 863, 867, 871, 874, 885, 888, 901, 921, 911, 921, 940, 946, 952, 959, 960, 973 (nečíslovaná strana s označením V. diel. 1007 — 1352 — 345) 1011, 1012, 1142, 1146, 1250 — 1352, písaný perom po jednej strane, rozmeru 10,7 cm × 17,2 cm, je veľmi opravovaný, strihaný, dopĺňaný vsuvkami na novšom papieri. Označujeme ho Z3. Všetky rukopisy sú uložené v Matici slovenskej v Martine.

Poznámky k úprave textu

Text sme upravovali podľa zásad určených v I. zväzku, chorvatizmy podľa zásad z VIII. zväzku.

Kukučín španielske a anglické slová písal zväčša podľa výslovnosti v hovorovej reči, ktorá, ako sám píše, nebola celkom klasická. Inokedy, najmä v slovách, ktoré vysvetľuje, zachováva cudzí pravopis. Tento Kukučínov postup v podstate zachovávame. Zemepisné názvy a mená postáv, v zhode s autorom, zjednocujeme podľa pôvodného pravopisu. Jednotlivé zásahy uvádzame podľa strán.

zošvihal/26 — zašvihal 22; k druhému I/30 — na druhé 24; s lopatou I/26 — Lopatou 25; s perom I/31 — perom 25; Čie I/50 — Či 35; si chytí I/52 — si ju chytí 37; odhrýzol I/58 — odhrýzal 40; mládenec pričesanými vlasmi I/59 — mládenec s pričesanými vlasmi 41; sa od seba I/61 — ho od seba 42; negandžím I/77 — negaudžím 51; narábať s ňou I/82 — narábať ňou 54; taliansky I/82 — po taliansky 54; miešaným tovarom I/107 — s miešaným tovarom 68; domŕzať mu I/147 — domŕzať ho 92; Pozerá I/191 — Prizerá 117; nebojte I/193 — nebojíte 118; Poneváč I/211 — Lebo 129; S týmto I/213 — Týmto 130; vína urodí I/222 — sa vína urodí 136; ho zas neurodí I/223 — sa ho zas neurodí 136; a Anonime I/227 — Anonime 138; kaštielansky I/234 — po kaštelánsky 142; pohostiť poriadne s najlepším I/254 — pohostiť poriadne nejlepším 153; vám I/266 — vás 160; k dražbe I/273 — na dražbu 163; sníva I/285 — míva 172; k robote II/13 — do roboty 184; k večeri II/17 — na večeru 186; vadí II/23 — vädí 189; k robote II/25 — do roboty 190; z tvojich II/31 — zo svojich 194; neženil II/46 — naženil 202; ku lutrii II/71 — na lutriu 216; s ňou II/75 — ňou 219; vytrhnúť II/82 — vystrúhnuť 223; s ňou II/111 — ňou 240; prázdnou rukou II/139 — s prázdnou rukou 256; V to ráno sa tiež prebudila II/160 — V to ráno sa pani Tereza tiež prebudila 268; medzu týmto životom I/166 — medzu medzi týmto životom 272; 10. II/170 — desiatej 274; k prípravným prácam II/22 — na prípravné práce 289; k dielu II/29 — na dielo 293; mi II/32 — im 294; trupillu III/54 — tropillu 307; s nimi III/82 — nimi 324; drngal III/91 — drugal 328; karty III/101 — v karty 334; ku vedeniu duší III/118 — na vedenie duší 344; zahajdala III/134 — zahojdala 353; s ním III/149 — ním 362; k veľkému sviatku III/151 — na veľký sviatok 363; K večeri III/151 — Na večeru 363; S toutu poštou 111/155 — Touto poštou 365; Andriju III/158 — k Andrijovi 367; horúcim citom III/163 — s horúcim citom 370; španielsky III/170 — po španielsky 374; španielsky III/183 — po španielsky 382; taliansky III/184 — po taliansky 382; ko III/186 — ako 383.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dieloMartin Kukučín

— popredný reprezentant prózy slovenského literárneho realizmu Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.