Martin Kukučín:
Mať volá V

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Michal Belička, Lenka Konečná, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Erik Bartoš, Lucia Muráriková, Ida Paulovičová, Slavomír Kancian, Monika Harabinová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Ladislav Bugna, Veronika Baššolová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 102 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Martin Kukučín
Názov diela: Mať volá V
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2010

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Bohumil Kosa
Viera Studeničová
Michal Belička
Lenka Konečná
Zuzana Babjaková
Zdenko Podobný
Ivana Gondorová
Daniel Winter
Erik Bartoš
Lucia Muráriková
Ida Paulovičová
Slavomír Kancian
Monika Harabinová
Katarína Tínesová
Peter Páleník
Ladislav Bugna
Veronika Baššolová

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Martin Kukučín
Názov diela: Dielo XI. Mať volá
Vyšlo v: SVKL
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1963
Počet strán: 400

Editori pôvodného vydania:

Andrej Mráz [napísal doslov]
Marianna Prídavková-Mináriková [pripravila edične a spracovala poznámky a vysvetlivky]
Daniel Šulc [zodpovedný redaktor]
POZNÁMKY:

Mať volá. Ohlasy z obce roztratených

I v poprevratových rokoch Kukučínove diela vydával Kníhtlačiarsky úč. spolok v Martine, ich redakcia pretláčala staré zväzky série Zobraných spisov a pomaly síce i veľmi nezodpovedne pridala k nim niekoľko nových zväzkov, okrem iných aj poprevratový cestopis Dojmy z Francúzska. Postupne starostlivosť o vydávanie Zobraných spisov Martina Kukučína prechádzala na Maticu slovenskú. A iste nie je bez významu, že autor, ktorý hlavne s martinskými literárnymi pracovníkmi i po prevrate udržiaval styky, — oni mali na starosti vydávanie jeho kníh, — že týmto pracovníkom, nakoľko možno usudzovať podľa doteraz prístupných prameňov, o rukopise románu Mať volá sa podrobnejšie nezdôveril, ani im ho neponúkol na vydanie a nevyžiadal si od nich ani mienku o ňom pred vydaním. Aké to mohlo mať príčiny? Nebol Kukučín spokojný s pomalým tempom, akým v Martine vydávali jeho knihy? Alebo svoju novú prácu nepokladal za takú, ktorá by organicky priliehala k tým dielam, ktoré dovtedy vyšli v Martine? Nateraz len dohadmi možno odpovedať na tieto a podobné otázky. Bezpečne vieme iba toľko, že bez vedomia martinských činiteľov rukopis románu Mať volá dal na vydanie vcelku nerenomovanému nakladateľovi G. A. Bežovi v Trnave a ten ho vydal vo veľmi primitívnom technickom vystrojení v piatich zväzkoch.

Prvý zväzok Mať volá u G. Bežu v Trnave vyšiel koncom roku 1926, bez udania roku. Nasledujúce zväzky vychádzali v krátkych časových intervaloch za sebou, posledný v druhej polovici roku 1927. Prvý zväzok má 291 strán, druhý 173, tretí 232, štvrtý 223 a piaty 351, celé dielo má spolu 1270 strán. Vo vydaní mali byť aj ilustrácie, ale asi na zákrok Kukučínov vystali, iba v poslednom zväzku na konci je vlepená miniatúrna kresbička, reprodukovaná na kriedovom papieri, znázorňujúca motív víchricami ohýbaného stromu v príboji morských vĺn. Nepodarilo sa mi zistiť, kto je pôvodca tejto ilustrácie.

Román Mať volá, pochopiteľne, nevyvolal živšiu ozvenu ani vo vtedajšej kritike a ani v radoch čitateľov. Doteraz naša literárna veda jeho rozboru nevenovala skoro nijakú pozornosť.

A práca Mať volá, ktorú autor druhove označuje ako „ohlasy z obce roztratených“, si zasluhuje pozornosť. Vo viacerých vzťahoch má priamo kľúčový význam pre pochopenie Kukučínových názorov na otázky spoločenské. Práca je dôležitá zo stanoviska formovania sa autorovej slovesnej metódy v rokoch poprevratových a začlenenie románu Mať volá do celku Kukučínovej tvorby osvetľuje a dokresľuje nám mnohé jej stránky. Týmto dielom spisovateľ v miere nie menšej ako prácami zo slovenskej prítomnosti a minulosti, napísanými po roku 1918, snažil sa vplývať na vedomie poprevratového slovenského človeka.

Román odtláčame podľa prvého a jediného vydania za autorovho života v nakladateľstve a kníhtlačiarni G. A. Bežu v Trnave v rokoch 1926 — 1927. Prihliadali sme však aj k autorovej rukopisnej pozostalosti. V Ss I. a jediné vydanie 1943, I diel str. 1 — 248, II. diel str. 1 — 151, III. diel str. 1 — 200, IV. diel str. 1 — 190, V. diel str. 1 — 299.

Z textov románu Mať volá sa zachovalo niekoľko rukopisných textových konceptov a rozsiahly stenografický zápis diela. Zápis pod názvom Stroskotaný rozlúštil inž L. Lorenc. Prepísaný strojopis má 799 strán. Zápis i prepis sú v Literárnom archíve Matice slovenskej v Martine. Označujeme ho S.

Zlomok pod sign. 638/I, číslovaný 1 — 9, písaný perom po jednej strane, rozmeru 10,5 cm × 17,2 cm, pomerne málo opravovaný, začína sa slovami: „Boli prišli medzitým na hlavné námestie…“ a končí sa slovami: „… pohľadaj ho tu niekde okolo dlhého stola a ľahko že ho i nájdeš.“ Označujeme ho Z1.

Zlomok číslovaný 595 — 601, písaný perom po jednej strane, rozmeru 10,7 cm × 17,2 cm, pomerne málo opravovaný, označený ako prvá kapitola, začína sa slovami: „Pán Fortunato nezaháľal…“ a končí sa vetou: „… účastiny by podpisovali hneď a na burse by dostali zaraz hodnotu.“ Označujeme ho Z2.

Zlomok číslovaný 709, 1152, 1257 — 1260 a 1309, písaný perom po jednej strane rozmeru 10,7 × 17,2 cm, je pomerne málo opravovaný.

Zlomok číslovaný 2 — 5, 8 — 10, 13a, 14, 22, 23a, 25, 29, 33, 35, 48, 49, 54, 56, 57, 83, 86, 94, 95, 99, 100, 100a, 101, 103, 105, 111, 121, 131, 132, 133, 140, 162, 166, 167, 169, 170, 175, 177, 179 — 182, 193, 199, 208, 209, 211, 213, 216, 219c, d, e, 220, 221, 235, 250 — 252, 254, 254a, 255, 258, 259, 260, 268 — 269, 284, 284a, 284g, 290, 299, 311, 316, 317, 350d, 373, 407b, 410k, 410l, 410n, 444, 560, 563, 598 — 601, 604, 645, 647, 651, 655, 659, 661, 662, 671, 675, 712, 714, 716, 717b, 718, 739, 751, 753, 754, 758, 760, 763 — 764, 765, 775, 777, 796j, 796g, 812, 814, 816, 821, 832, 833, 842, 850, 855, 863, 867, 871, 874, 885, 888, 901, 921, 911, 921, 940, 946, 952, 959, 960, 973 (nečíslovaná strana s označením V. diel. 1007 — 1352 — 345) 1011, 1012, 1142, 1146, 1250 — 1352, písaný perom po jednej strane, rozmeru 10,7 cm × 17,2 cm, je veľmi opravovaný, strihaný, dopĺňaný vsuvkami na novšom papieri. Označujeme ho Z3. Všetky rukopisy sú uložené v Matici slovenskej v Martine.

Poznámky k úprave textu

Pri úprave textu sme postupovali podľa zásad, určených v I., VII. a X. zväzku.

Jednotlivé zásahy uvádzame podľa strán rukopisu.

V

Spustil sa prudko V/6 — Spustil sa do kresla naboku od stola; k budúcom námahám V/8 — na budúce námahy 139; Vonku šibe dážď V/13 — z vonku šibe dážď 138; k životu V/13 — do života 142; ku prospechu a šťastiu V/31 — na prospech a šťastie 152; zabudol V/39 — nezabudol 157; pánu Rozalesovi V/43 — k pánu Rozalesovi 159; s ňou V/51 — ňou 164; mala V/55 — znala 166; jej V/58 — nej 167; hlášky V/59 — ohlášky 168; na ktorú spoliehal V/64 — na ktorú sa spoliehal 171; ic V/104 — ich 194; s ním V/107 — ním 196; bližšom V/120 — v bližšom 203; nemal V/123 — nemali 205; nimi V/156 — nami 224; končí V/158 — sa končí 225; odhrýzali si V/162 — odhrýzali sa 227; s týmto V/168 — týmto 231; s poštovým V/170 — poštovým 232; spýtala V/170 — spýtala 232; motykou do hlboka V/190 — motykou do zahájeného, kde nemá stúpiť jeho noha, šiel dohlboka 224; i V/201 — im 250; Grgurová V/222 — Grgová 262; skončí V/226 — sa skončí 264; poklady V/233 — podklady 268; od V/248 — do 277; okopané V/252 — okopnené 279; počína V/280 — sa počína 295; Grgurová V/285 — Grgová 298; s poštovým V/294 — poštovým 303; s novinami V/296 — novinami 304; ak V/311 — ako 313; priniesli V/311 — nepriniesli 313; k oberačke V/322 — na oberačku 319; s robotou V/325 — robotou 321; žmúriť V/331 — žmúril 234; S tým V/337 — Tým 328.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dieloMartin Kukučín

— popredný reprezentant prózy slovenského literárneho realizmu Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.