Zlatý fond > Diela > Kratšie básne


E-mail (povinné):

Andrej Sládkovič:
Kratšie básne

Dielo digitalizoval(i) Martin Odler, Michal Garaj, Viera Studeničová, Michal Belička, Filip Pacalaj, Nina Dvorská, Eva Lužáková, Karol Šefranko, Dušan Kroliak, Slavomír Kancian, Katarína Tínesová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 1864 čitateľov

Svornosť

[25]


Ticho je u nás; hej, mŕtvo ticho:
Že mŕtvo? ba žijú telá!
Ale hýbavosť, duša života,
nevieme, kde sa podela:
Svorno je u nás, ako keď mŕtvi
ku mŕtvym svojim poľahnú,
čo jedni k druhým dakedy sotvy
v bratskom sa bozku už nahnú.

Ticho je u nás; od riek ku horám
posteľ ohromná sa stlaje,
rieky v pokoji tečú ku morám,
háj s horou tíško si vlaje:
utíchli žiale, aj spravodlivá
žaloba stránky nedelí;
Slovensko svorno si odpočíva
na sedmispáčov posteli.

Ticho je u nás; veď stíchli búre,
Slovensko drieme v pokoji,
rozbroja ostrožravé pazúre
zatupli v samom rozbroji:
niet slov závisti, zášti, sočenia,
písmeny značenej jedom,
studený pohľad vzájom si menia
sused so svojím susedom.

Ticho je u nás; hádam čušíme
pod bičom prísnych osudov,
hádam vystúpiť len sa bojíme
pred duchom, tým sudcom bludov:
len v spodnej, hádam, srdca temnici
dujú kameň zlostné boje
a škripia ticho: — ale v ulici,
v knihách — no všade, ticho je!

Oj keby radšej surmy hlásili,
rana za ranu padala,
že by zsinela sila zo sily,
víťazom znela pochvala!
Asnáď úprimné potom zmierenie
prišlo by za statočný boj:
vraj, len z víťazstva koreňa ženie
haluz palmy svätý pokoj!

Ale nie, Bože! nie ohňa cesty,
nie nástroj tvrdej oceli,
nedaj moc zvade a právo pästi —
jedni padnúť by museli:
zväzok veľkého kráľa Moravy
buďmež’ od čiastky do čiastky,
tak veď nás k jasným výšinám slávy
svätou cestou svätej lásky!

Ale ďaleko Kanaan lásky,
kde nádej, viera už rodí: —
Bratia! mocné sú šľachetných zväzky:
svornosť nech záveje brodí! —
Potom už či boj, či pokoj: s Bohom!
Nezhynú naše nádeje;
zaviatym slávy dávnej prielohom
svornosť prebrodí záveje![25] Prvý raz uverejnená v almanachu Lipa I. 1860, 133 — 134.

Sládkovič napísal báseň na Viktorinovu žiadosť pre almanach Concordia roku 1857. Viktorin žiadal Sládkoviča o príspevky pre almanach už 26. februára 1857, no výslovne o úvodnú báseň ho požiadal v liste z 13. júla 1857: „Lehota k zaslaniu článkov do ,Concordie‘ sä blíži; a poneváč od Vašnosti pochádzajúce básne prvé miesto zaujímať majú, prosím Vás, kedby ste so zásielkou pospíšiť ráčil.

Báseň na ,Svornosť‘ mala by na čele knihy stáť a takúto báseň nie je nik vstave lepšie vypracovať jako Vy, Velactený Pane! I prosím Vás tedy o takúto úvodnú, dedikačnú, na Concordiu sä vztähujúcu báseň.“

Sládkovič báseň napísal a poslal ju Viktorinovi. Viktorinovi sa báseň síce páčila, avšak zapochyboval, či ju bude môcť uverejniť v tom znení, ako ju Sládkovič napísal. Svoje pochybnosti vyslovil v liste zo 4. septembra 1857: „Vaša báseň na ,Svornosť‘ je síce veľmi krásna, ale trneme, čo na to policia povie? Až nám knihu zhabú, bude to paráda! —“

O niekoľko dní nato (18. septembra 1857) Viktorin píše Sládkovičovi svoje definitívne rozhodnutie, že totiž báseň uverejniť nemôže, uvádzajúc mu tieto svoje dôvody: „Slovutný Pane! Keď tieto riadky k Vám dojdú, ste už bezpochyby moju zásielku kroz Slottu obdržal. Čo som tam poťažne na ,Svornosť‘ poviedal, ponáhlam sä to ešte trochu objasniť.

Viete, Slovut. Pane! že každá absolutistická vláda, a naša per excelantiam miešanie sä druhých do politického hospodárstva naskrze netrpí, iba ak sä to, čo sä od nej robí, vychvaľuje. Že ale Vaša báseň naše terajšie politické otroctvo a našu nespokojnosť a to veru velmi jasno opisuje, to by i ten najsprostejší… pochopil, tym viac, ktorý neni mechom uderený. I jesto tedy k obávaniu, že by nám spis naskutku zhabali — povážte ale našu škodu, ktorá cez 400 zl. by vynášala, a potom našu kompromissiu! My toho najsrdečnejšie ľutujeme, lebo vieme, že by sä to našim prenáramne páčilo.“

V tomže liste Viktorin naznačuje svoju koncepciu chápania svornosti medzi národmi a nabáda Sládkoviča, aby báseň prepracoval alebo vytvoril báseň novú: „Moja myšlienka by tedy bola: Vystaviť ideu a potrebu svorného účinkovania najprv Slovákov, potom Slovanov a naposledy i národov. I jedni, i druhí, i tretí len spojenými silami dačo vyviesť môžu. Výrazy by mali byť len všeobecné, aby to nik, a najmenej vláda, na sebä vzťahovať mohla. Ale čo ja bedár chcem Vám nadrážať myšlienky? Svornosť, najmä zo stanoviska slovenského je predmet, na ktorý Vy i desatoro básní rozličného obsahu vyspievať môžete.

Jako som písal, tisk spisu by sä mal už v krátkom čase započať, ale budem hľadeť tým odkladať, až tejto nevyhnutnej potrebe, ako sä úfam, vyhovieť ráčite. - Nedáli sä tedy tá istá báseň tak prerobiť, že by to v celkom inšom rúchu vystrojeno bolo, nože tedy Velactený Pane! vystavte nám nakrátko arci ideál svornosti slovanskej, ktorý bude elektrizovať našich bez toho, že by sme so slávnou policiou a súdmi do hádok prijsť museli.“

Sládkovič však báseň neprepracoval a ani nevytvoril báseň novú. A hoci Viktorin už z uvedených dôvodov Sládkovičovu Svornosť neuverejnil, jednako z nej použil verše 46 — 54 ako motto na čelo Concordie, popri Kollárovom citáte:

Pracuj každý s chutí usilovnou
Na národu roli dědičné;
Cesty mohou býti rozličné,
Jenom vůli všickni mějme rovnou.

Pravda, keď Viktorin vydával Lipu, Sládkovičovu báseň bez akýchkoľvek zábran ochotne uverejnil.

Medzi tu uverejneným textom, textom rukopisu (2 listy zložené rozmerov 17 × 10 cm) a textom uverejneným v Lipe (L) niet väčších odchýlok: v. 10: sa — R: sä; v. 11: ku morám — R: ku horám; v. 23: pohľad — R: pohläd; v. 36: víťazom — R: víťäzom; v. 43: zvade — R: vade; v. 51: šľachetných — R, L: šlechetných.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.