Zlatý fond > Diela > Kratšie básne


E-mail (povinné):

Andrej Sládkovič:
Kratšie básne

Dielo digitalizoval(i) Martin Odler, Michal Garaj, Viera Studeničová, Michal Belička, Filip Pacalaj, Nina Dvorská, Eva Lužáková, Karol Šefranko, Dušan Kroliak, Slavomír Kancian, Katarína Tínesová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 1861 čitateľov

Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti

[33]


Nabok, vy jedných bolesti,
keď biednych tisícov chóry
na výslní slobody spievajú! —
Na štít Ossianovec mohutný
udrel a víťazstvom sa zmladili hory
a ozvali radosťou z kraja ku kraju.
A pozor smutný
ešte na jazvách pút hrdzavých stojí
a slzou sladkou, radostnou ich hojí:
od Dunaja ku slovenským horám
nadchnutie duše prejalo,
nadchnutím svätým prsia prekypeli:
koniec nevoľným pohromám!
Tyranstvá tajno zubmi zaškripeli.
Tak sa stalo. —

Zabudni, mater, na bolesť pôrodu,
narodíš syna slobody!
Duch večný súdi: a zlatú slobodu
rodia si spolné národy!
Zabudni, sedľač, na svoje mozole,
malé máš síce, ale vlastné pole,
len chalupu máš, ale tvoju vlastnú,
máš biednu minulosť, lež budúcnosť šťastnú:
mať, na pôrodu zabudni stonanie,
nezrodilas’ si rabské preklínanie! —
Už spadli centy z chrbta zhrbeného,
už vyšli hlasy z hrdla zamknutého;
k váhe poddaného kloní sa sloboda,
k váhe panskej pravda zbitého národa;
zákon jeden na stohlavú výsadu,
na zbraň vlastná päsť a vývod na vládu;
nie Rím, nie Augsburg, nie poddaný, nie pán!
Jedno, v dolománi, v taláre, či v huni:
česť mu, kto verný krajan!
Česť kráľovi a svätej korune!

Sláva Hospodinu!
Hymny vyveďte organy!
Zhučte radostné tympany! —
Pristavte čaše k miernemu vínu,
a v štrngu jednom nech sa zaligotá
zákonná rovnosť a právna jednota!
Zažnite fakle! zasvietiť ľudu
von z tmy podlosti, von zo tmy bludu!
Zdvihnite čaše, zmyť otcov vinu!
Poddaným ruku dávajú páni!
Zhučte, radostné tympany!
Hymnu sprevaďte, organy!
Sláva Hospodinu!! —

Lež čo to dušou mojou preletelo?
Duch otrok — voľné telo! —
Slovák rab — človek slobodný!
Ľud, slova ľudstva nehodný!
Kde ti je meno? kde česť? kde školy?
Želiar, cudzinec v drahej otčine!
Slobodný v väzbách nevoli!
Hanba ti vravieť — spievať zrada!
Tomu, čo Žida k prsiam privinie,
tys’ málo viac od hoväda! —

Sem ten trpký chlieb — sem moje jarmo!
Horkáže naša sloboda!
Dať sa prezývať „voľným“ nadarmo!
Nám je toho mena škoda!
No ale vedzte, bratia Maďari!
Nie ste naši zbavitelia:
voľnosť vaša sú danajské dary,
kým nie ste naši priatelia!
„Vykupiteľ“ je sväté meno:
a plemeno,
ktoré z národov rabov robí,
samé je plemä poroby! —
Uctiť Slavianstvo, uctiť národy!
Ruka ruku nech umýva;
preč pýcha a vládobažnosť!
Jeden cieľ a jedna snažnosť!
Voľnosť má byť spravodlivá!

Hurráh! sem ruku! — Strom slobody
pučí a kvetom sa bujným osýpa;
keď zjaria sa druhé stromy,
zakvitne aj naša lipa:
a v jej tôni oddýchne si
aj syn veľkého národa:
Hurráh!
Tresknite diel sviatočných hromy!
Až ozvú sa zmladené lesy
a z mŕtvych vstane národov sloboda!
Jeden zákon, jedna otčina!
Zhučte zvony k poctám Hospodina!
Zhučte, radostné tympany!
Cnosti synov zmyjú otcov vinu!
Hymnu vyveďte, organy,
spravodlivému Hospodinu![33] Báseň prvý raz uverejnená v Orle tatránskom III, 1848, č. 93, str. 735 — 736.

Rukopis básne (4 listy voľne vložené rozmerov 17,5 × 10,5 cm) má na titulnej strane názov: „1848. Mesjác Brezeň“, podľa čoho možno usudzovať, že báseň Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti bola jednou z cyklu básní, ktorými chcel Sládkovič privítať revolučné udalosti roku 1848.

Medzi naším textom, textom rukopisným (R) a textom v Orle tatránskom (OT) niet väčších odchýlok: v. 11: nadchnutie — R, OT: nadchnuťja; v. 13: pohromám — R: pomorám; v. 16: bolesť — R: boľasť; v. 24: stonanie — R, OT: stonaňja; v. 25: preklínanie — R, OT: preklínaňja; v. 31: vlastná — R: vlastňja; v. 40: nech — R, OT: nach; v. 42: fakle — OT: fakli; v. 48: Sláva Hospodinu — OT: Storaz sláva Hospoďinu; v. 56: vravieť — R, OT: vraveť; v. 57: k prsiam — R, OT: k prsam; v. 62: toho mena — R, OT: mena toho; v. 64: Nie ste naši zbavitelia — R: Ňje sťe ľudu zbaviťelja; v. 72: nech — R, OT: nach; v. 73: preč pýcha a vládobažnosť — R, OT: preč podmaňovaňje a vládobažnosť; v. 75: spravodlivá — R: spravedlivá; V. 82 — 83 je v R spojený v jeden verš; v. 82: ozvú sa — R, OT: sa ozvú; v. 87: k poctám — R, OT: k pocťe.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.