Zlatý fond > Diela > Kratšie básne


E-mail (povinné):

Andrej Sládkovič:
Kratšie básne

Dielo digitalizoval(i) Martin Odler, Michal Garaj, Viera Studeničová, Michal Belička, Filip Pacalaj, Nina Dvorská, Eva Lužáková, Karol Šefranko, Dušan Kroliak, Slavomír Kancian, Katarína Tínesová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 1864 čitateľov

Jánu Seberinimu

(Z Halle nad Sálou 1844)

[44]


Už chválospevy Sitna prestali,
slávnosti zvädli okrasy:
len vlajú ešte od brehov Sály
slávnemu slávy ohlasy;
len vlajú ešte z krajov cudziny
poslovia vernej pochvaly,
aby sa znovu slávne hodiny
slávnemu k poctám ozvali.

Doby tie zhasli — zhasli? — mámenie!
Čo má svet ducha s dňom, rokom?
Večnosť je verných duší znamenie,
čas je spomienky otrokom.
Cnosť premien zemských už neuznáva,
na zemi ona je v nebi,
prútom čarovným okúzli sláva
stoletia svojej veleby.

Čo slávia hlasy sitnianskych sborov?
Či tône časov zapadlých? —
Tie spevy vďačných kresťanských chórov
sú sláva zásluh nezvädlých:
Otče dôstojný! tá česť stoletia —
žiaľ! — život Tvoj nám nezdĺži —
sláva tých dejov, čo z nej sa svietia,
tri toľko časov zaslúži.

Keby každý rok z rokov tých slávnych
vzal hlas, vzal tvárnosť anjela
a každý anjel v zvukoch zábavných
Tvoje by opieval diela:
Hoj! sťa Amfion, hýbal by skaly
chór tento hlasmi blahými,
harmónie tie svet by rozžali
tisícmi cnosťmi mladými!

Keby každá cnosť z cností tých svätých
diamantom jasným ostala,
tiene by zmizli v bleskoch tých zlatých,
zem večný deň by dostala:
jak ohne tvoje, sveta obloha,
hviezdy by tieto žiarili,
rozdiel by zeme a výšin Boha
v ligote svojom zmarili.

Či srdce v deň ten mi nehorelo,
keď sláva Teba slávila?
Dôstojný! jakby bolo vedelo,
čo tá Nedeľa svätila: —
ba, odpusť, odpusť, že v tomto hlase
nízkosť je moja spomnetá —
v deň ten premilý a o tom čase
svitol mi prvý deň sveta.

Dvadsaťpäť svedkov, Otče láskavý,
v deň ten sa Tebe klaňali,
aby všesvetu, žes’ otec pravý
sirôt, vdov, núdznych — vyznali:
iskry vďačnosti v zrakoch sperlených
boli Tvoj odblesk milosti,
hlasy duší Tvým slovom tešených
Tvojej ohlasy ľúbosti.

Muž osvietenia! Olymp Helady
z bájov Ťa starých velebí,
že si chrám pekný k poctám Pallady
pod Rajom zdvihol; — na nebi
svitli vprostred hviezd lesklé rubíny,
Tvojej to slávy písmeny,
a v tých písmenách je Seberini
vekmi večnými zvečnený.

Otče velebný! Keď súdna trúba
v ten veľký deň svety zroní
a hlas ohromný nebies Cheruba
na zmŕtvychvstanie zazvoní:
Duch blahoslavný! aká to sláva
ožiari Tvoju jasnotu,
že zbožný duch Tvoj tisícom dáva
slobodu, s Bohom jednotu!

Zjavte sa tiene otcov slavianskych,
padlých sebectvom Germána,
leťte tam k hájom krajov tatranských
a slávte slávne Slaviana!
Búre sa nebom slovenským valia?
Národ má v ňom stroj Franklina;
slzy nátiskov Váh a Hron kalia?
On prosí zaň Hospodina. —

Nač je zaklínať tiene zapadlé?
Čo je slávnemu s mŕtvymi?
Živý svet slávi cnosti nezvädlé,
česť jeho medzi živými;
a česť tú kresliť ťahmi bledými
hriech je snáď a nie pochvala:
cnosť sa len mračí chválami mdlými,
ona blesk vlastný dostala.

Ale kto zbráni bytnosti živej
zdeliť sa svetu v úkaze?
Kto zbráni duši vďačnej, horlivej,
pŕs úzkych preboriť hrádze? —
Ťažko by túžbam, smutno by citom
bolo lkať v srdca žalári,
keď by nezneli zvučným varytom
nezneli z úprimnej tvári.

Nesú sa duše anjelským letom
v myšlienkach voľných nad svety,
letia časnosťou a krehkým svetom,
tu, tam si prídu vústrety:
tu láska lásku v náručie prijme,
tam česť cti dáva poklony,
tam sláva tichú nízkosť objíme,
tu vďačnosť slzu vyroní.[44] Prvý raz uverejnené v Spisoch básnických 1861, 383 — 386.

Už sám podtitul (z Halle nad Sálou, 1844) nám ozrejmuje vznik básne. Presnejšie datovanie nachádzame v rukopise (Sôvety a i.), kde celý názov básne znie:

Dóstojnímu Pánu
Panu Janovi Seberinimu ku slavnosi
štvrťstoletnej Jeho v Cirkvi Štjávnickej
Úradovanjá: dna 30. Brezna 1844 z Halli nad Sálou

Ján Seberini zaďakoval Sládkovičovi za báseň v liste z 20. júla 1844: „Děkuji Vám vroucně za tento ohlas Vaší lásky a ucty ke mne — tam od Sály pošlý, který si povždy vážiti budu. Zamýšlel sem z počátku tento utěšený výlev poetického citu Panu Palkovičovi zaslati, aby ho v 2hém svazku dílu III-ho Tatranky, kterí niní vyšel, dal vytlačiti, ješto by tento zpěv jen samu Tatranku byl velmi krášlil a jestě se naší veřejnosti byl líbil, ale naposledy odstoupil sem od toho předsevzetí, aby mne někdo z marnochlubosti neobviňoval.“

Zdá sa, že pôvodne báseň bola napísaná po česky, keďže Seberini ju chcel uverejniť v Tatranke (ktorá vychádzala po česky). Na českú predlohu poukazujú i niektoré výrazy. Česká pôvodina sa však nezachovala.

Medzi uverejneným textom a textom rukopisným sú tieto odlišnosti: v. 3: ešte — ještě; v. 8: slávnemu — slavnímu; v. 9: mámenie — mámenjá; v. 12: spomienky — zpomnjénki; v. 17: sitnianskych — Sitňanskích; v. 20: sú — sa; v. 22: nezdĺži — ňezdlúži; v. 24: tri toľko časov — triráz tích časov; v. 29: sťa — jak; v. 34: ostala — zostala; v. 35: tiene — stini; v. 36: deň — den; v. 38: žiarili — zárili; v. 40: v ligote — v ligotu; v. 41: deň — den; v. 42: sláva Teba slávila — sláva Tvá sa slávila; v. 47, 48, 50: deň — den; v. 53: iskry — jiskri; v. 71: ožiari — ozárí; v. 74: tiene otcov slavianských — stíni otcov slovanskích; v. 77: a slávte slávne Slaviana — a slávňe slávte Slovana; v. 82: tiene — stíni; v. 103: v náručie — v náručjá.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.