Zlatý fond > Diela > Kratšie básne


E-mail (povinné):

Andrej Sládkovič:
Kratšie básne

Dielo digitalizoval(i) Martin Odler, Michal Garaj, Viera Studeničová, Michal Belička, Filip Pacalaj, Nina Dvorská, Eva Lužáková, Karol Šefranko, Dušan Kroliak, Slavomír Kancian, Katarína Tínesová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 1861 čitateľov

Anjel pokoja

[8]


Hľa, jak sa trávou skrvavenou honí
prez stráne holé a výšiny pusté,
prez dumné doliny a hory husté
smrteľník biedny a slzy roní!
Hľa, mrasky mračné,
to svedectvá značné,
že svedomie, že osud odporný
blahému tichu v ducha jeho bráni.
A čo sa stráni
spolkov, kde baví zhon a zhovor jarý?
Čo ducha morí?
Čo útrapy tvorí?
Čo hynie zlosťou?
Čo sily marí
samotnosťou?
Oj, darmo hľadáš, pozemšťan, nadarmo
pod šiatrom cudzím vlastného pokoja!
Svojho uži zbroja,
sám si buď staviskom aj sám stĺpom,
nech otrok sveta hynie v rabstve hlúpom:
V let ducha púšťaj, kvôli túžbe živej
nech sa voľno nesie
a biedne netrasie
nápadov mysle plašivej!
Kam ti v obrazoch vo zlatých nádeje,
kam ti voľnosti svätý fantom kynie,
kde krásnohrdá vznešenosť sa smeje
hnilej nízkosti, ktorá v prachu hynie,
tam, kde smrť nemá práva ani moci,
kde večné svetlo bez mraku, bez noci,
na radostí svätých Sinai,
tam sa vypínaj! —
Že umrieť musíš? prach nech je prachom —
veď duch tvoj nezná osudnej kosy,
on sa voľným letom vyvinie!
Tak preč s tým podlým pred smrťou strachom!
Neskazia ťa časné lósy,
hľaď, kde hynutie zahynie!
Šťastný, kto vášne jedové nápady
iskrou božskosti páli a úklady
zmyselnosti
podvrátiť vie silou cnosti!
Oj, nesmie sa ho hryzota zlobivá
dotknúť, a sväté svedomie
zľava, sprava
bezpečné zostáva!
Ten keď kosti v chladnú hlinu schýli,
potomok verný nad hrobkou zakvíli
a želieť bude vďačná ho vlasť,
a túžba potomkov poodkrýva
slávu jeho a prelomí
hradby, čo kryjú hnilé kosti,
a nad hrobom vstanúc Cherub mladý
vyzdvihne obraz, obraz zlatý
nesmrteľnosti!
Duchu človečí! jedno ti slávu,
jedno pokoj dá a nebo časné:
Ži človečenstvu, buď verný národu,
znaj chlapsky znášať tvrdú nehodu,
čiň, čo je sväté, vznešené, krásne:
tak ľahko zváľaš biedu svojhlavú
a svietiť bude víťaznosť tvoja,
ako bys’ sám bol anjel pokoja![8] Prvý raz uverejnený v Spisoch básnických 1861, 12 — 14.

Báseň bola pôvodne napísaná po česky: „Anděl pokoje“. Pod týmto názvom ju Sládkovič čítal na ôsmom zasadnutí bratislavského Ústavu 26. septembra 1840 spolu s básňou „Naděje“, ktorá sa však nezachovala. Posudok o básni v zápisnici znie: „Hlavní ráz národního básnictva Slavského jest přirozené, prostozvučné líčení předmětu, básnik náš zachovával a hlubokou bolest silně sice, né ale přepiatě a nadpřirozeně vyjádřil. První báseň „Anděl pokoje“ opěvá mocnymi libozvučnými výrazy sílu ducha do světa vidin sahajíciho a jest na libé i krásné obrazy, na plnozvučné verše přebohatá: škoda jen, že osnova myšlének a hlavní myšlenka velmi jest zavinutá.“ (Milan Pišút: Počiatky básnickej školy Štúrovej, Bratislava 1938, 195.) České znenie sa však nezachovalo. Zachovaný je iba rukopisný koncept v zošite Znovuzrodzeňec a i. Keďže na konci zošitu je udaný rok 1845, možno usudzovač, že ju Sládkovič tohože roku poslovenčil. V slovenskom znení Sládkovič ju posielal 27. mája 1859 Viktorinovi do Lipy, žiadajúc ho, aby báseň bola uverejnená pod značkou: „Pod tou ,Anjel pokoja‘ môže stát S.“

Medzi uverejneným textom a textom konceptu sú tieto odlišnosti: prvé štvorveršie je v koncepte škrtnuté; v. 7: svedomie — svedomja; v. 11: Čo ducha morí — Čo ducha marí; v. 14: Čo sily marí — Čo sili morí; v. 20, 22: nech — nak; v. 23: biedne — bjedno; v. 24: mysle — misli; v. 25: Kam ti v obrazoch vo zlatých nádeje — Kam ťi vo zlatích obrazoch náďeji; v. 33: nech — nak; v. 39: vášne — vášni; v. 45 — 46 pôvodne zneli:

Kam sa hňe, má slasť,
Ňevje čo je strasť!

(oprava je neskoršieho dáta); v. 53: Cherub mladý — cherub svatí; v. 56: Duchu človečí — Duch človečí; v. 58: buď verný národu — verní buď národu; v. 60: čiň čo je sväté, vznešené, krásne — rob čo je svatuo, vznešenuo, krásno; v. 62: a svietiť bude — a buďe svietiť.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.