Zlatý fond > Diela > Kratšie básne


E-mail (povinné):

Andrej Sládkovič:
Kratšie básne

Dielo digitalizoval(i) Martin Odler, Michal Garaj, Viera Studeničová, Michal Belička, Filip Pacalaj, Nina Dvorská, Eva Lužáková, Karol Šefranko, Dušan Kroliak, Slavomír Kancian, Katarína Tínesová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 1861 čitateľov

Krajanom

[29]


Čo to za slza v slovenskom oku?
Čo tá pred Bohom žaloba?
Hádam súdená v časov potoku
rodinám našim poroba? —
Ľúbosť nespieva na brehoch Hrona,
zamĺkla pieseň veselá,
kvíľba sa ako hučanie zvona
nad rodom celým prestrela.

Hoj, bratia! strašnú spieval bych pieseň
o zlobe vrahov národa;
ale nežiada kliatbu a tieseň
duchov slovenských sloboda.
Spieval bych sväté otčiny žiale;
lež načo slabé kvílenie?
Keď spráchnivejú synov koštiale,
duch dá otčine spasenie.

Či mám dať strunám môjho varyta
mátožných strachov trasenie?
Či radosť hlásiť, že nám už svitá
po tmách storočných vzkriesenie?
Či mám cit v túžbe prázdnej zanoriť,
čo sama sebou umiera? —
Nie, bratia! našu slávu utvoriť
musí rozumnosť a viera.

Čo sa ľakáte zlata štrngotu
v truhliciach zradcov národa?
Či sa cvendžania mečov a hrotu
ľakala otcov sloboda?
Čo má so zlatom veľkosť svedomia?
Čo ľúbosť k rodu s panštinou?
V lone veľkosti sily sa lomia,
s trpkou moc rastie hodinou.

Nech si má sok náš kus týchto časov,
daných mu, by mal čo stratiť;
čo nám má slávnou zostať okrasou,
dvojne nám musí navrátiť:
„Veríte v Boha, aj vo mňa verte!“
Tak hlasom ľudským Boh volá;
len si poklady ducha zoberte,
duch mocný peklu odolá. —

Nekvitne veru národov sláva
z násilia, kriku, hmotnosti;
národ z národa svojho povstáva,
večné sa rodí z večnosti.
Čo vzniklo ako blesk meteora,
tomu smrť určia hodiny;
pomaly vstáva z dejinstva mora
mohutný život vidiny. —

S nadšením pekným spieva hlas Kóny
o divnom štíte Fingala:
Slovanských bardov posvätné tóny
budú myšlienky pochvala.
Voľnosť hľadali zapadlé doby,
voľnosť tá bila národy;
ale v Slovanstve z temníc poroby
svitne deň ducha slobody.

Svet, čo vo vekoch minulých zhasol,
choval sebectva nádoby;
ale zásada slovanských časov
zaprenie vlastnej osoby:
vlastnenec verný sám seba zruší
a žije vlasti jedine,
otčinu nájde vo svojej duši
a dušu svoju v otčine.

Čo to za slza v slovenskom oku?
Čo tá pred Bohom žaloba?
Či snáď vlasť naša v svojom pokroku
je Danaidok nádoba?
Či snáď víťazstvo chceme bez boja?
Či žať prv, než by sme siali?
Či chceme pokoj bez nepokoja?
Či bez zásluhy pochvaly?

Pravda je u nás poklad jediný,
duch pravdy hradba storaká;
žiadny surovec ľúbosť dediny
nevymkne z prsov Slováka.
Bratia! keď máme ľúbosť a vieru,
v božskosti pravdy nádeju:
strhneme slepcom z očí zásteru,
v svetle slzy ich zalejú.[29] Báseň prvý raz uverejnená v almanachu Nitra III. 1846, 135 — 138.

Sládkovič toto znenie bez väčších zmien pojal do svojich Spisov básnických, pretože medzi ním a textom v Spisoch básnických niet väčších odchyliek. Väčšie odchýlky sú iba v rukopise (Sôvety v rodine Dušanovej a i.) Medzi naším textom, textom rukopisným (R) a textom, uverejneným v Nitre (N) sú teda tieto odchýlky: v. 4: rodinám našim — R: roďinám Tatrou; v. 5: brehoch — R, N: brehách; v. 12: duchov slovenských — R: slovenskích duchov; v. 14: lež načo slabé kvílenie — R: ale nač slabuo kvílenjé — N: ale nač slabuo kvíleňja; v. 16: spasenie — N: spaseňja; v. 18: trasenie — R, N: traseňja; v. 20: po tmách storočných vzkriesenie — R: den duchovního vzkrísenjá — N: po tmách storočních vzkríšeňja; v. 21: zanoriť — R, N: zamoriť; v. 22: sama sebou — R: sama v sebe; v. 25: štrngotu — R, N: štrnkotu; v. 26: zradcov — R: zrádca; v. 28 ľakala — R: läkala; v. 29: Čo má so zlatom veľkosť svedomia — R: Čo má s ligotom zlata svedomjá — v. 31: v lone veľkosti — R: v loňe mekosti; v. 33: Nech — R, N: Nach; v. 35: okrasou — N: okrašou (tlač. chyba); v. 38: Boh — R: Buoh; v. 40: duch mocný peklu odolá — R: pravda aj peklu odolá; v. 45: vzniklo — N: zňiklo; v. 56: deň — R, N: ďen; v. 57: vo vekoch — N: ve vekoch (tlač. chyba); v. 60: zaprenie — R, N: zapreňja; v. 70: než by — R, N: lečbi; v. 73: u nás — R: Tatrom; v. 74: duch pravdy — R: duch pevní.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.