Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II


E-mail (povinné):

Svetozár Hurban Vajanský:
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Martin Droppa, Viera Studeničová, Michal Belička, Silvia Harcsová, Nina Dvorská, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Patrícia Šimonovičová, Michal Maga, Jana Pálková, Zuzana Berešíková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 28 čitateľov

1907

List 259. William Ritter S. H. Vajanskému

Preklad.

Biedersteinerova ulica 10a, Mníchov — Schwabing

Drahý a ctený Majstre,

už dlho mám pre Vás začatý dlhý list a nemôžem sa dostať k tomu, aby som ho odoslal. Ďakujem Vám za Vašu brožúru[1889] a Národnie noviny, ktoré ste mi láskavo posielali. (Dostal som čísla 3, 4, 6 a 7. — 1, 2, 5 nikdy nedošli. Ak ich je možné nájsť, bol by som veľmi šťastný, pretože zamýšľam zbierať tieto noviny.) Ja zas budem mať balík rôznych článkov, ktorý Vám odošlem.

Ale to vôbec nie je to, o čom s Vami dnes chcem hovoriť. Práve som sa dozvedel o Vašich 60. narodeninách[1890] a ľutujem, že sa tak neskoro pripojujem k prianiam, ktoré Vám museli prísť z celého vďačného Slovenska. Ach, drahý Majstre, národ, aby bol veliký, menej potrebuje politickú slobodu, ako ľudí takých, ako ste Vy! Patrí Vám vďaka za to, že ste jedným z tých, ktorých zásluhou slovenský národ existuje pred Európou a zaujal miesto v kultúrnej histórii. Nech Vám Boh dopraje ešte dlhý život, plný jasu a potešenia, plný krásnych diel. Nech Vám dopraje nájsť vždy šťastie v kruhu tých, ktorí Vás majú radi.

Jedna otázka ma začína veľmi znepokojovať v mojom štúdiu slovenského národa: jeho existencia v stredoveku. Existujú dáke údaje o jeho živote v tejto dobe? Existuje nejaká história slovenského národa?[1891] Myslím, ak sa to ešte neurobilo, mala by to byť prvá úloha niektorého Vášho mladého vedca.

Vždy som dúfal, že dostanem nejaké správy od Vášho syna[1892] a že mi pošle istý list, ktorý mi začal písať prv, ako ma poznal. Tohto roku zaujatosť a peňažné potreby rozhodnú o mojom lete, zavedú ma, na nešťastie, celkom iným smerom, ako je Slovensko, a tak sotva môžem dúfať, drahý a vzácny Majstre, že sa s Vami stretnem ešte tohto roku.

O dva mesiace cestujem do Švajčiarska a do južnej Francie. Odtiaľ neviem, kde nás zaveje, možno do Španielska, možno do Maroka, pravdepodobne jednoducho do Talianska a znovu do Švajčiarska. Ak chcem, aby ma čítali a počúvali, keď hovorím o svojich milovaných zemiach v údoliach Karpát, som nútený občas ísť sa ukázať na Západ.

Do videnia, drahý a vzácny Majstre. Prijmite ešte raz z príležitosti Vašich 60. narodenín výraz úctivej oddanosti od Vášho obdivovateľa a priateľa

Villiam Ritter.

(SAPL)

List 260. Svatopluk Čech S. H. Vajanskému

[1893]

Velectěný pane!

Buďte zdráv ještě mnohá leta, žijte šťastně a dožijte se i šťastnějších dnů svého národa, pro který jste tolik vykonal![1894]

Váš upřímně oddaný Svatopluk Čech

V Praze, v lednu 1907

(SAPL)

List 261. S. H. Vajanský Petrovi Bellovi Horalovi

Turčiansky Sv. Martin 26. I. 1907

Blahorodý Pane!

Posielam Vám 20 korún (nemám viac pri sebe), ale keď Vám vyjdú, odpíšte na kartu len slová: „želám Vám všetko dobré“ a ja Vám pošlem zase obratom pošty 20 korún.

Telegrafujte: Národnie noviny Turoczsentmárton. Text po maďarsky. Keď sa čo stane, telegrafujte i večer, tak telegram skôr príde nám do rúk, ráno, hoci o 1 10-tej, ráno je už neskoro, telegram by mal byť pred 8. ráno, vôbec čím skôr. Stručne, ale jestli je vec veľká, môžte i doložiť pár slov.

„N. N.“ dostanete gratis.[1895] Vec je len medzi nami, o to sa nebojte.

Nuž tedy, s Božou pomocou! Bár by nás on požehnal.

Váš Sveto Hurban

(AMS)

List 262. S. H. Vajanský Petrovi Bellovi Horalovi

Turčiansky Sv. Martin 29. 1. 1907

Blahorodý Pane!

Všetko je v poriadku. U nás je telegraf otvorený do 9-tej večer, ale z lásky k nám i neskôr oddajú, čo nenie isté. Áno, Vy ste naša hasičská stráž, ale nielen nad Pešťou a Uhorskom, čo kde vo svete stane sa vážneho, katastrofálneho, napr. smrť monarcha, atentáty (ruské netreba!), to nám dajte na známosť. Charakteristika: aby sme neboli blamovaní žurnalisticky, že toto nemáme v novinách.

Tedy nám nejde o rýchlosť správ všedenných, lebo veď nie sme denník a sme na provincii. Nám ide o to, aby napr.: My vychodíme v utorok ráno o 10-tej (sa tlačí číslo), v pondelok v noci umrel kráľ… my by sme vtedy vyšli a nemali o tom správy — to by bola blamáge!![1896]

Toto je „grell“[1897] príklad, ale aspoň osvetlí… N. p. my vyjdeme vo štvrtok ráno o 10-tej. Ve stredu po 3. hod. demisionuje Polónyi.[1898] Už nedostaneme večerník listu, tak vyjde(me) v štvrtok ešte s Polónyim.

Správy nech sú viac-menej zaručené,[1899] ale veľmi škrupulovať nesmiete, i chýr je dobrý, noviny sú noviny a chcú byť interesantné. Na každé slovo neprisaháme.

Hľaďte na našu tendenciu: národ obživovať, posmeľovať, pravda, nie na úkor pravdy povedomej… Ale i chýr môže dobre poslúžiť.

Váš Hurban

Pri zvláštnych správach neskrbiť so slovami, aby bola jasná vec.

V.

(AMS)

List 263. S. H. Vajanský Ľudmile Podjavorinskej

T. S. M. 3. 3. 1907

Drahá duša!

Prispej krátkym obrázkom do „Vzkriesenia“;[1900] Ty to dobre vieš; mal by som radšej prózu, ale i verš vďačne.

Tvoja novela v „Živene“ sa dosádza.[1901] Pošlem Ti vývesok, keď bude hotová. Je veľmi milá, lepšia než Timravy.[1902] Ale iste pošli!! Čas beží

(RARO)

List 264. Štefan Furdek S. H. Vajanskému

Cleveland, Ohio 14. marca 1907[1903]

P. Svetozár Hurban Vajanský v Turčianskom Sv. Martine

Ctený Pane!

Váš list od 20. februára som prijal.[1904] Srdečne ďakujem za nabídnutie styku duchovného. Treba nám ho! Na oceáne objavil sa racek, cestujúcich zjav ten nás už rozveselil. Zočili sme maják, sťa posla pevniny sme ho uvítali! List Váš mi poslom z kolísky otčiny, ktorá sa zdá krásnejšou, čím je vzdálenejšia. Že lastovička podniká nebezpečnú cestu zo slnného juhu k sedliackej chatrči, pod strechou ktorej jej hniezdo viselo, nenúti ju k tomu nedostatok, ale pud otčiny. Oko jej na cestách videlo paláce a videlo stavby, okolo ktorých kolujú lastovičiek roje, a ona len letí a letí k chatrči, pod ktorou matka jej švitoriť ju učila. Ubi bene ibi patria,[1905] povie kozmopolit, avšak pud zvieraťa v srdci ľudskom stupňovaný je na lásku ku vlasti. Choč mi je v obrazotvornosti peknejším než pred štvrťstoletím, keď som okolo neho do cudziny išiel. Na našich holiach lámu sa papršleky slnka ako v diamantoch v mysli mojej báječnejšie, než keď som z obloku otcovského na ne hľadieval.

Je nás tu hodne. Držíme sa dosť dobre. Budíme ľud, ako vieme. Čo sa nedá chvíľkou, to sa poddá časom. Úfam, americká Slovač ešte opre plece o národné koleso. Bohužiaľ… nádeje pre nás niet.

Presadili lipu košatú, zasadili ju v zem bohatú, prišla jar a lístie vyhnalo, ale v lete opäť spadalo… Slovák v Amerike je lipa, presadená pukom obsýpa, ale nech len príde máj, schradne… presadená lipa uvädne. Nádeje pre nás niet! Ktože rozozná diamant od kremeňa, zlato od železa v sliatine variacej sa v srdci zemegule? Zamalgamizujeme sa Slováci v Amerike s tunajšími živlami!

Nádeje pre nás niet, my máme len povinnosti.

Uznávame Vašu titanskú prácu. Ubité národy budiť je skoro tak ťažko, ako kriesiť mŕtvych v cintoríne.

Nádeje pre nás niet v Amerike, my máme len povinnosť pomáhať Vám v otčine. Emigrácia slovenská oslabila slovenský národ na Slovensku. Strata krve je vždy oslabenie. Dnes lekári neliečia zatínaním žily. Malý, biedny národ stratou krve liečiť je nerozum. To je môj náhľad o našom pokroku národnom tu, v Amerike. Nádeje niet, ale máme zato povinnosti. Či telesnej sústave, ktorá stratu krve utrpela, pokrm a nápoj nie je vítanou posilou? Podpora krajanov na Slovensku je povinnosťou amerických Slovákov.

Írčania americkí štedrou podporou svojou splodili nádeju samostatného Írska. Slovák v mnohých veciach je Írčanovi podobným, kiež deti Tatier nasledujú v praktickej podpore synov Zeleného ostrova. Masy ľudu budiť národne je ťažko v kraji… tiež i v Amerike. Svitá, aby v druhom pokolení sa zotmilo.

Nebudem Vás nudiť Jeremiádami. Prikladám žalobu, ktorú maďarónski kňazi kardinálovi a biskupom proti slovenským kňazom za vianočný dar poslali. Pripojujem i našu odvetu.[1906]

Posielam šek na dvesto dolárov, dar zo zbierky pre súdobné trovy Národných novín.[1907]

V najhlbšej úcte

Vám oddaný Štefan Furdek

P. S. Žalobu maďarónov i našu odvetu zasielam v inej obálke, aby väčší list neskonfiškovali.

S. F.

(SAPL)

List 265. S. H. Vajanský Jaroslavovi Vlčkovi

T. S. M. 25. 3. 1907

Milý Jaroslave!

Idú vydávať moje zobrané spisy[1908] promiscue[1909] — jeden zväzok prózy, druhý veršov.

„Herodesa“ som veľmi prebásnil[1910] a dúfam, veľmi mu pridal na cene a chcel bych ho tedy pripojiť k svojim zobraným[1911] — ale jediný exemplár prepracovaného nachádza sa u Laďa Nováka, maliara. Poneváč na ilustrované vydanie v Čechách u Wiesnera už som hodil rukou, prosím Ťa, odober rukopis od Nováka, spolu i s exemplárom „Tatier a mora“,[1912] ktorý ani mne nepatrí, ale je požičaný. Pravda, jestli by bol výhľad na ilustr., nuž…, ale nie, tomu už neverím a škoda by bolo, keby Herodes mal chybeť zo zobraných mojich opusov.

Nejako to už pekne sprav, že však sa nehnevám, len by som veľmi rád mať rukopis, trebárs by som si to odpísal a jemu (Novák) poslal odpis, jestli trvá na ilustrovaní. Ale rukopis nech mi na každý casus[1913] požičia, musím ho mať, lebo verše nepôjdu radom, ako vyšli po zbierkach,[1914] ale dľa materiálu a formy.

Neodkladaj s tým, lebo som dešperátny… Iného nemám ako kus tej práce a tá je, tuším, povychytovaná.

Tvoj Svetozár

(LANM)

List 266. S. H. Vajanský Jaroslavovi Vlčkovi

T. S. M. 4. 4. 1907

Drahý Jaroslave!

Som Ti veľmi vďačný, že ratuješ rukopis,[1915] lebo vieš „die Kunst ist schön, aber — mitessen kann man nicht“.[1916] Na ilustr. neverím, ale i exempl. „Tatier a mora“ by som mal rád nazad, lebo patrí Farinke Mararé[1917] a tá je strašná na svoje majetky… i osobné… preto sa nevydala.

„Deň“[1918] som v N. N. privítal v chýrniku a poslal exemplár výmenou. Myslím, že budeš s mojím krstom spokojný. (Číslo 39 od 4. apríla 1907 strana 3, stlp. 3). Kramař,[1919] tuším, na nás vrčí, naštvaný Guarigezom[1920] mohol by si mu naliať trochu slovenského „echt“ vína!

T(voj) Svetozár

M. Hodža je švindler.[1921] Pozor!! Milan(a) Ivank(u) sme tedy vyvolili v Pezinku.[1922] Tiež dobrá vec. Snáď sa obodrí.

(LANM)

List 267. S. H. Vajanský Jaroslavovi Vlčkovi

T. S. M. 11. 4. 1907

Drahý Jaro!

Ďakujem za ruk. Herodesa.[1923] N. N. som na „Deň“ dal expedovať, dole (my sme totiž už v tlačiarni v I. posch.) mi hovoria, že N. N. idú „Dňu“ pod tlačenou obálkou. Urobil som poriadok, ešte raz poslať čísla od štvrtka dodnes. Odpíš, či dostávate: Deň tiež nechodí okrem 1 — 3 čísiel.

Poneváč moje diela majú vychádzať promíšene (próza, verš), chron. nebude možná (ale dáta dám na práce).[1924] A u nás ide o čím najlepšie lahodenie publike, nie literárnej histórii — znáš pomery. Keď sa nebudú míňať prvé zväzky, pretrhnú kontrakt! Historik si ľahko pri dátach zariadi vec. Život je u nás hlavné, veda si už pomôže. Onedlho Ti môžem poslať, čo bude v 1. — 2. zväzku, jestli Ťa to zaujíma.

„Deň“ tedy pošlite. Že vraj v „Českom svete[1925] (ilustrovaný a la „Woche“)[1926] prišla moja podobizeň so životopisom:[1927] nevedel by si mi to zaopatriť, keď sá(m) adresy neviem.

Portrét vyšiel vraj okolo 20.-30. januára alebo počiatkom februára. Pošli n(i)ekoho, útratu nahradím. Jestli by bol dobrý, chceli by sme kliché k mojim zobraným dielam.

V „Politik“ vyšiel ženin preklad „Rubačova žena“,[1928] ona poslala ešte i „Hlásnika“[1929] a „Čierneho idealistu“,[1930] o osude týchto dvoch neviem, keby si sa zišiel s Rajmundom Cejnekom[1931] od „Pol.“, opýtaj sa ho! Nech ho uverejní

Zbohom Svetozár

(LANM)

List 268. Oszkár Asbóth S. H. Vajanskému

Preklad.

Budapešť, 16. 4. 1907

Milý priateľ!

Veľmi Vám ďakujem za pekný zväzok Letopisu Živeny. Trpkosť, ktorú vyžarujú Vaše básne,[1932] nevie pokaziť moju radosť nad nimi. Nechceli by ste priateľa Škultétyho[1933] trošku prebudiť: zhodnotenie Czambelových kníh získal som ťažko,[1934] musí sa to ešte prekladať do maďarčiny a najneskoršie koncom mesiaca má byť v tlači! S rezkým veselým jarným pozdravom

Váš verný Dr. O. Asbóth.

(SAPL)

List 269. S. H. Vajanský Rajmundovi Cejnekovi

Turčiansky Sv. Martin 2. 5. 1907

Drahý Kolego!

„Píš tomu môjmu Cejnečkovi!“, hovorí žena, ktorá Vám poslala dva preklady mojich prác: „Nachtwächter“ a „Der schwarze Idealist“[1935] a nevie o ich osude. Nuž, buďte taký láskavý, a jestli sú v „Politik“, tedy pošlite potrebné čísla, jestli nie a nemáte pre ne miesto, prosí Vás žena o rukopisy, chcela by inde probovať!

Nehnevajte sa! Porto zaplatíme.

Váš Svetozár Hurban

„Politik“ musíš posl(ať) rekomdo,[1936] lebo ju Maďar žerie!!

(SAB)

List 270. Rajmund Cejnek S. H. Vajanskému

V Praze 11/5 07[1937]

Drahý příteli!

Čekal jsem s odpovědí na Vaše laskavé listy, až druhý feuilleton Váš bude uveřejněn. Měli jsme mnoho materiálu, a proto se to opozdilo. Nyní přijde na řadu třetí Vaše práce. Až bude uveřejněna pošlu ji Vám opět. Za almanach Živeny Vám nejsrdečněji děkuju. První z Vašich písní mne uchvátila. Je věru klassická. Slyšel jsem od Hejreta,[1938] že začnou vycházet Vaše sebrané spisy. Sdělte mně laskavě kde, abych je mohl na mně abonovat,[1939] neboť patří k nejoblíbenějším autorům mojí maličkosti.

Srdečně Vás zdraví a hojně zdraví přeje

jsem vždy Váš oddaný R. Cejnek

(SAPL)

List 271. Milan Ivanka S. H. Vajanskému

Prešpork 14/IX 907

Báťuška!

Vaše Vysokoprevoschoditeľstvo!

Poslušne meldujem:[1940] Slovenský národ tejto noci zveľadil sa o jednu maličkú, ale peknučkú a čistučkú dušičku, ktorá sa bude volať Nadežda.[1941]

Bože daj viac!

Ďalej meldujem Vašemu Vysokoprevoschoditeľstvu, že Björnstjerne Björnsonovi[1942] slušilo by sa poslať adresu vďaky slovenského národa,[1943] podpísanú pár 10-tisícimi podpismi, na útraty ktorej týmto podpisujem jedensto korún; kto sa za nás tak ohnivo a úprimne zaujme ako Björnson, tomu nemôžeme zostať dlžnými aspoň našou vďakou.

Túto vec mal by si Ty, Báťuška, vziať do ruky a uskutočniť ju.

Srdečne Ťa pozdravuje

Tvoj úprimný Milan Ivanka

(SAPL)

List 272. Rajmund Cejnek S. H. Vajanskému

V Praze 23/9 07[1944]

Drahý příteli!

Byv churav, odpovídám teprve dnes. Posýlám otisk třetího feuielletonu a zároveň prosím o sdělení, kdy (v kterém čísle „Politik“) byly uveřejněny prvé dva feuielletony, abych mohl p. chefa požádať aby honorář nějaký za ně poukázal. Jak pochodím, nevím, doufám však že snad dobře.

Prosím o to obratem poslať, jelikož 1/10 1907 Politik přejde do vlastnictví nového družstva.[1945]

Se srdečným pozdravem

vždy oddaný ctitel a přítel R. Cejnek

(SAPL)

List 273. S. H. Vajanský Rajmundovi Cejnekovi

Turči(a)n. Sv. Martin 24. 9. 1907

Premilený Kolego!

Ďakujem za veľkú ochotu: žiadajte i Vy niečo, už sa hanbím, že toľké služby od Vás žiadam! Pfuj!

Žena Vám odkazuje, že vyšli jej preklady.

„Das Weib des Holzhauers“ Politik 10. febr. 1907. No 41,

„Nachtwächter“ Politik 11. Mai No. — 129/1907,

„Der schwarze Idealist“[1946] Politik 6. aug. No. — 215/1907/.

Jak sa máte? Kdy se uvidíme? Ja som prikutý na skalu — nemôžem sa ani pohnúť.

Váš odd(aný) Svetozár Hurban Vajanský

Posielam Vám „Sobrané diela“ S. H. V-ého I. zv.

(SAB)

List 274. S. H. Vajanský Rajmundovi Cejnekovi

Turč. Sv. Martin 12. 10. 1907

Drahý brat!

Žena Ti posiela preklad mojej novely „Husľa“ für „Union“ oder wie der halt geht.[1947]

Vec je dobrá, myslím, do 3-4 čísiel by vyšla. Jestli nemôžeš, prosím na moje útraty poslať prácu nazad, mnoho sa s ňou trápila.

Teraz u Vás Slováci sú v švungu, myslím, že by to i „Union“ neškodilo od Slováka priniesť niečo…[1948] Veď ste už i také dlhé veci uverejnili…

Táto práca hrá v Těšíne a má lokálnu farbu

Tvoj Svetozár

Ale prosím o odpoveď! Do koša to nehádž, mnoho sa pritom trudila Tvoja ctiteľka Ida

Zboho(m)

(SAB)

List 275. Rajmund Cejnek S. H. Vajanskému

V Praze 19/12 07[1949]

Drahý příteli!

Teprve dnes mohu odpovědět ve příčině Tvé vzácné práce. Nejprve jsem jednal s kolegom Kemprem[1950] jenž má redakci feuilletonů. Ten mínil, že je to dlouhé do feullletonů a mínil, abych se zasadil u chefa, aby se to vytisklo jako román v našem odpoledníku. Dnes jsem mluvil s panem chefem[1951] jenž mne ubezpečil, že práci jistě uveřejní. Nechá jí přepočítat od metteura a dáli 3-4 feuilletony, tedy dá jí do feuilletonnů. Kdyby dělala více, tedy by jí dal jako román do odpoledníka. Nechá však prosit o prominutí, kdyby se to trochu protáhlo. Odpusť, že odpovídám teprve nyní. Měl jsem různé těžké starosti a mnoho práce. Zároveň děkuji vřele za druhý díl Tvých spisů.[1952] Už jsem to přečetl a v neděli napíšu zase do listu odporučení.[1953] Obě práce jsou velice krásné. Byly mi dosud neznáme.

Líbaje Tvé milostivé paní ruce, jsem se srdečným přáním všeho dobra a hlavně zdraví k nastávajícím svátkum

Tvůj vždy oddaný ctitel Rajmůnd Cejnek redaktor časopisu Union

P. S.

Velice mě zarmoutilo, že máš zase čtyry processy.[1954] Kéž to dobře dopadne.

(SAPL)[1889] Vajanský referoval o procese Andreja Hlinku v Národných novinách a výťah z týchto článkov vyšiel aj samostatne pod názvom Ružomberský kriminálny proces proti Andrejovi Hlinkovi a spoločníkom. Pojednávaný bol pred ružomberskou kráľovskou súdnou stolicou od 26. novembra do 6. decembra 1906. Turčiansky Sv. Martin. Tlačou Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku 1906. Strán 136. Vajanský túto brožúru zasielal Viliamovi Ritterovi.

[1890] Svetozár Hurban sa dožíval šesťdesiatky 16. januára 1907.

[1891] V tom čase vyšiel už prvý zväzok diela slovenského historika Júliusa Bottu Slováci. Vývin ich národného povedomia (1906). Druhý zväzok vyšiel až r. 1910. Je dosť možné, že túto prácu Vajanský Ritterovi zaslal.

[1892] t. j. Vladimíra Hurbana

[1893] Na liste Vajanského poznámka: Zodp. 12. 2. 1907.

[1894] Svatopluk Čech blahoželal Vajanskému k šesťdesiatke.

[1895] gratis (lat.) — darom, zadarmo. Vajanský prisľúbil zasielanie Národných novín Petrovi Bellovi Horalovi ako spolupracovníkovi. Horalovo meno sa pri správach neuvádzalo.

[1896] blamáge (z franc.) — zosmiešnenie, hanba, naštrbenie dobrej povesti nepredvídaným neúspechom

[1897] grell (z nem.) — krikľavý

[1898] Dezider Polónyi — v tom čase minister pravosúdia v uhorskej vláde. Tu asi narážka na noticku Najnovšie zprávy (Národné noviny XXXVIII, 1907, č. 10), v ktorej sa spomenulo: „idú chýry, že Polónyi včera o 1. hodine zadal demisiu…“

[1899] Peter Bella Horal skutočne takéto správy z Budapešti zasielal. Národné noviny na r. 1907 ich uverejňovali v rubrike Najnovšie zprávy.

[1900] Do Vzkriesenia — t. j. do veľkonočnej prílohy Národných novín XXXVIII (1907), č. 38. Ľudmila Podjavorinská ničím neprispela.

[1901] Letopis Živeny. Sborník zábavno-poučných prác. Rediguje Svetozár Hurban Vajanský, vydáva Živena, spolok slovenských žien. IV. Turčiansky Sv. Martin 1906. Tlačou Kníhtlačiarsko-učastinárskeho spolku. Strán 424. Podjavorinská do Letopisu Živeny prispela novelou Blud.

[1902] Božena Slančíková-Timrava (1867 — 1951) — publikovala v spomenutom Letopise Živeny novelu Veľké šťastie. Novely Blud a Veľké šťastie, ako aj Socháňova veselohra Honorár (takisto publikovaná v Letopise Živeny) boli odmenené na konkurze Živeny.

[1903] Ozdobná hlavička Jednoty. V pravom rohu poznámka Vajanského: Zodp. 7. 4. 1907.

[1904] Ani tento list, ani ďalšie Vajanského listy písané slovenským vysťahovalcom a ich inštitúciám do USA, sa nám nepodarilo získať.

[1905] Ubi bene, ubi patria (lat.) — Kde je dobre, tam je vlasť.

[1906] Národné noviny v tomto období nezaznamenali nič zo spomínaných skutočností v liste. A tak možno predpokladať, že list zhabali uhorské úrady.

[1907] Išlo asi o príspevok na ružomberský proces.

[1908] Zobrané diela Svetozára Hurbana začali vychádzať nákladom Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku v Martine od r. 1907. Vychádzali v takomto poradí: I.-1907. Obsah: Kandidát, Mier duše, V jasku, Babie leto, Na Bašnárovom kopci, Podrost, Tri kabanosky; II.-1907. Obsah: Letiace tiene, Pustokvet; III.-1907: Tatry a more, Básne; IV.-1908: Koreň a výhonky, Román o dvoch častiach; V.-1908. Obsah: Dve sestry, Ľalia, Noc na skalách, Hlásnik, Čierny idealista, Rubačova žena, Pol dňa u rieky, Svadobné šaty, Z listov rozčúleného; VI.-1909: Kniha veršov; VII.-1909: Suchá ratolesť, Román; VIII.-1910. Obsah: Búrka v zátiší, Pančava, V malom meste, Husľa, Podivín; IX.-1911. Obsah: Zajatý cezarevič, Zločin a pokánie, Jarný mráz, Duchovia sudov, Volosko — Venecia; X.-1911: Črty a kresby; XI.-1912: Doma i na cestách; XII.-1913: Blížence, Novela.

[1909] promiscue (lat.) — premiešané. Zobrané diela S. H. Vajanského skutočne tak vychádzali. Sám Vajanský takýto edičný postup zdôvodnil v predslove Od autora, ktorý zaradil do prvého zväzku Sobraného diela (Turčiansky Sv. Martin 1907). V ňom medziiným písal: „Pri súbornom vydaní diel odstúpili sme od chronologického poriadku, hľadiac na dennú potrebu, na to, že chceme prinášať v prvých zväzkoch diela zrelšie, príťažlivejšie, populárnejšie, aby sme nenarazili na úskalie ľahostajnosti. Literárny historik, jestli uzná za hodné zaoberať sa dielami, nájde pri každej práci dátum, kedy povstala.“

[1910] Prebásneniu Herodesa v doterajšom literárnovednom výskume venovali osobitnú pozornosť Stanislav Šmatlák v štúdii Vajanského Tatry a more (Slovenská literatúra VI. 1959, s. 265 — 285) a Viliam Turčány v štúdii Náčrt k básnickému profilu S. H. Vajanského (Slovenská literatúra IX, 1962, s. 265 — 287).

[1911] Báseň Herodes vyšla v Sobraných dielach Svetozára Hurbana Vajanského v III. zv., do ktorého začlenil básnik zbierku Tatry a more. Zväzok vyšiel r. 1907.

[1912] Jaroslav Vlček tak urobil a rukopis Herodesa zaslal Svetozárovi Hurbanovi, ktorý mu v liste z 11. 4. 1907 ďakuje za zaslanie rukopisu (list č. 267).

[1913] casus (lat.) — na každý pád, v každom prípade

[1914] Zmeny v poradí básní v zbierke Tatry a more začlenenej do tretieho zväzku Sobraných diel Svetozára Hurbana Vajanského sa neuskutočnili. Svetozár Hurban ponechal pôvodné poradie cyklov i jednotlivých básní.

[1915] T. j. rukopis básne Herodes.

[1916] Die Kunst ist schön, aber — mitessen kann man nicht (nem.) — Umenie je krásne, ale z neho sa najesť nemožno.

[1917] Farinka Mararé — vlastne Marinka Faráre, tak medzi sebou vtipne volávali Oľgu Horváthovú (1859 — 1947), dcéru evanjelického farára a seniora v Martine Jozefa Horvátha, dramatickú autorku a divadelnú ochotníčku. Marína Oľga Horváthová zostala slobodná po celý život.

[1918] Od r. 1906 do konca marca 1907 vychádzala v Prahe „Nová politika“, časopis Kramářovej slobodomyseľnej strany. Keď ju úrady prinútili zmeniť názov, časopis začal vychádzať od 1. apríla 1907 pod novým menom Den (Lidový list svobodomyslný). Jaroslav Vlček bol členom redakcie pre literárnu časť. Svetozár Hurban napísal priaznivú noticku, ktorá vyšla pod názvom Z novinárskeho sveta v Národných novinách zo 4. apríla 1907 (č. 39).

[1919] Karel Kramář (1860 — 1937) — český buržoázny politik, od r. 1891 poslanec viedenskej Ríšskej rady. (Po r. 1918 bol predsedom prvej česko-slovenskej vlády, predsedom Národne demokratickej strany a od r. 1934 predsedom strany Národní sjednocení.) Vajanského narážka nám zostala nejasná.

[1920] T. j. Tomášom Garigue Masarykom.

[1921] Milan Hodža (1878 — 1944) — slovenský politik, publicista, redaktor, v tom čase vyslanec do uhorského snemu. Nezhody medzi Vajanským a Hodžom bývali časté.

[1922] Milan Ivanka bol 3. apríla 1907 vyvolený za vyslanca pezinského okresu na uhorský snem. Získal 1011 hlasov proti Dömötörovi, ktorý mal len 983 hlasov (Národné noviny XXXVIII, 1907, č. 39).

[1923] Vajanský požiadal Jaroslava Vlčka, aby vypýtal rukopis Herodesa od českého maliara Ladislava Nováka, ktorý ho mal ilustrovať pre vydanie u Aloisa Wiesnera a aby mu ho zaslal (pozri listy č. 265 a 266). Vlček to, ako vyplýva z tohto listu, urobil.

[1924] Vajanský to robil, ale nie dôsledne.

[1925] Český svět — Ilustrovaný týždenník vychádzajúci v Prahe od r. 1905. Redaktorom bol Karel Hisman. Tlačou Aloisa Wiesnera.

[1926] a la Woche (fr.-nem.) — v duchu, podobne ako nemecký časopis Woche, resp. ako nemecké ilustrované týždenníky

[1927] V Českom světe III (1907), č. 15 vyšiel na titulnej strane portrét S. H. Vajanského a text, v ktorom sa uvádza, že v januári slávil šesťdesiate narodeniny. V Českom svete zo 7. 2. 1907 (č. 16) je nepodpísaný článok Jubileum slovenského poety.

[1928] Das Weib des Holzhauers von Svetozar Hurban Vajanský. Aus dem Slovakischen übersetzt von Ida Hurban, Politik XLVI, Nr. 41 (z 10. 2. 1907).

[1929] Der Nachtwächter. Aus dem Slovakischen des Svetozar Hurban Vajanský übersetzt von Ida Hurban, Politik vom 11. 5. 1907 (Nr. 129).

[1930] Der schwarze Idealist. Von Svetozar Hurban Vajanský. Aus dem slovakischen übersetzt von Ida Hurban, Politik vom 6. 8. 1907 (Nr. 215).

[1931] Pozri Menoslov… č. 14. (Spomínané preklady vyšli.)

[1932] Narážka na Vajanského cyklus veršov Z ciest (Prológ, Zasnúbenie, Na brehoch Havoly, Kolo, Okupácia 1877, Amerikáncom). Všetky básne zaradil aj do VI. zväzku Sobraných diel — Knihy veršov (nákladom Kníhtlačiarsko-úč. spolku, Turčiansky Sv. Martin 1909) na s. 197 — 202.

[1933] Asbóth netrpezlivo čakal na Škultétyho štúdiu, A tót irodalom története (Dejiny slovenskej literatúry), ktorú slovenský autor bol prisľúbil do súborného diela o svetových literatúrach už r. 1905. Práca na rukopise sa pre Škultétyho zaneprázdnenie predlžovala, preto sľúbenú štúdiu Asbóth urgoval cez Vajanského. Škultéty ju skutočne zaslal, ale o veľa neskôr a vyšla v štvrtom zväzku diela Egyetemes irodalomtörténet Franklin Társulat. Budapest 1911, s. 619 — 642 (Všeobecné dejiny literatúry. Franklinova spoločnosť Budapešť 1911, s. 619 — 642). V poslednom čase vydal Škultétyho prácu Dejiny slovenskej literatúry Michal Kocák (Matica slovenská, Martin 1968).

[1934] Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov — Práca dr. Sama Czambela I. oddelenie: Osnovy a iný materiál rečový. (1. čiastka Východoslovenské nárečie.) Nákladom vlastným. V Turč. Sv. Martine 1906, 8°, 624 strán. Škultétyho recenzia vyšla v Slovenských pohľadoch. XXVII (1907), s. 188 — 191, 757 — 759. Asbóth však čakal na inú stať.

[1935] 1

[1936] vlastne rekomando (lat.-franc) doporučene

[1937] Hlavička listu: Redaktion der „Politik“.

[1938] Jan Hejret (1868 — 1947) — český novinár, spisovateľ, propagátor slovanskej vzájomnosti. Redigoval časopis Velehrad v Kroměříži, Pozor v Olomouci, bol redaktorom Národních listov, no r. 1905 prestúpil do redakcie Národní politiky.

[1939] abonovať (z lat.) — predplácať. Rajmund Cejnek Vajanského Sobrané diela skutočne dostával. Pozri list č. 273.

[1940] meldujem (nem. hovor.) — hlásim

[1941] Nadežda Ivanková — dcéra Milana Ivanku, narodila sa 14. 9. 1907. (Vydala sa neskôr za dr. Zdenka Hradského, advokáta v Bratislave.)

[1942] Pozri Menoslov… č. 11.

[1943] Adresa vďaky mala sa poslať za Björnsonovo vystúpenie proti utlačovacej národnostnej politike uhorskej vlády, najmä za jeho vystúpenie proti grófovi Apponyimu pred mierovým kongresom v Berlíne. Skutočne sa aj zaslala. Text znel: „Vy ste sa nám zjavili v postave heroického Wikinga, ktorý nesie nám z ľadovnákov severa slnko a teplo. Nielen ako Ossian, nielen ako Bard, ale ako Fingal zjavili ste sa našimi slzami vlhkým očiam. Boh žehnaj Vás za Vaše slová. Daj Vám dlhé roky radostného života a zachráň Váš slávny rod od strašnej sudby nášho slovenského národa“. Tento ďakovací prípis štylizoval Vajanský. Odtlačil ho Andrej Mráz v štúdii Vajanského pomer k Björnsonovi (Slovenské pohľady XLVIII, 1932, s. 697 — 705). Text prípisu je na str. 700.

[1944] Redakce „Politiky“ v Praze, Národohospodářské oddělení

[1945] Od 1. 10. 1907 prevzalo časopis Politik družstvo. Časopis začal vychádzať pod názvom Union.

[1946] Išlo o Idine preklady Vajanského próz: Rubačova žena, Hlásnik a Čierny idealista. Všetky tieto preklady sa nachádzajú v Literárnom archíve Matice slovenskej. Knižne nevyšli.

[1947] Husľa für Union oder wie halt geht (nem.) — Husľa pre Union alebo ako príde. Preklad novely Husľa v Union vyšiel.

[1948] V Union na r. 1909 vyšla aj dalšia Vajanského próza: Der Kandidat. Von S. H. Vajanský. Autorisierte Übersetzung aus dem Slovakischen von Ida Hurbanová. Preklad vychádzal v č. 35 — 38, 40 — 44, 46, 48 — 51.

[1949] Hlavička: Redaktion der Politik — jetzt Union

[1950] Jaroslav Kamper (nie Kemper! 1871 — 1911) — redaktor časopisu Politik, prekladateľ a divadelný kritik

[1951] Šéfredaktorom Union r. 1907 bol Josef Kummer (1841 — 1924), český novinár, najprv redaktor Plzeňských novín, Moravskej orlice, Pokroku, od r. 1892 redaktor časopisu Politik.

[1952] Druhý zväzok Sobraného diela Svetozára Hurbana Vajanského vyšiel nákladom Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku v Martine r. 1907. Obsahoval novely Letiace tiene a Pančava.

[1953] Rajmund Cejnek uverejnil recenziu druhého zväzku (Gesammelte Werke Svetozar Hurban Vajanský — Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského) v Union z 22. 1. 1908, Nr. 21. V recenzii vysoko oceňoval Vajanského tvorbu a jeho dielo zaradil k najlepšiemu, č? vzniklo v Slovanstve.

[1954] Narážka na chýrnikovu správu Národných novín (XXXVIII, 1907, č. 149), Tlačové pravoty, kde sa písalo: „Redaktor ,Národných novín‘ predvolaný je na štvrtok, 19. decembra pred vyšetrujúceho sudcu. Dľa citácie sú proti Národným novinám zavedené dve nové pravoty pre podnecovanie. A tak máme už štyri na krku“ . Posledné dve boli za články Černovská masakra (č. 127) a Vraždy (č. 128).

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.