Stiahnite si Blížence ako e-knihu

iPadiTunes E-knihaMartinus

Svetozár Hurban Vajanský:
Blížence

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Miriama Oravcová, Katarína Diková Strýčková, Robert Zvonár, Petra Vološinová, Martin Droppa, Viera Studeničová, Peter Krško, Janka Kršková, Pavol Tóth, Lucia Tiererova, Jana Radova, Ján Gula, Renata Klímová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 123 čitateľov

Blížence – románovo koncipovaná novela Svetozára Hurbana Vajanského (1847 – 1916). Autor ju začal písať počas svojho pobytu vo vácovskom väzení v roku 1904. Prózu mali publikovať Slováci v USA, čo Vajanský využil na to, aby pri písaní uplatnil „viac slobody“. Zároveň upustil od svojich tradičných spisovateľských vzorov (Turgenev, Tolstoj) a inšpiráciou sa mu stali Mŕtve duše N. V. Gogoľa. V tomto texte sa do istej miery vyrovnával s tvorbou A. P. Čechova, s ktorou sa vo Váci oboznámil podrobnejšie.

Novela vyšla v roku 1910 v USA pod názvom Daniel Chlebík, do dvanásteho zväzku svojich Sobraných diel roku 1913 ju Vajanský zaradil pod titulom Blížence. Podobne ako román Kotlín reprezentuje polemiku s hlasistickým hnutím, ktoré predstavovalo ideovú alternatívu dobového národného života, výrazne odlišnú od Vajanského predstáv (postava Gašpara Gašparidesa je napríklad karikatúrou Vavra Šrobára, popredného predstaviteľa hlasistov).

Autor v próze sleduje vzostup a pád Daniela Chlebíka – protagonistu prózy, ambiciózneho podnikateľa, predstaviteľa novej generácie, ktorý je jednoznačne negatívnou postavou. Jeho vypočítavé konanie, intrigy a machinácie, motivované egoizmom, žiadostivosťou a biologickými pudmi, fatálne zasahujú životy okolia. To zaľudňujú kladné postavy, avšak ich funkcia je redukovaná – prostredníctvom nich vyniká Chlebíkova amorálnosť.

Morálnemu profilu postáv zodpovedajú aj zobrazovacie prostriedky. Vajanský Chlebíka ironizuje až parodizuje, zdôrazňuje odpudivé telesné detaily (sklony k tučnote, páchnuci dych, tupý pohľad). Ako nóvum v jeho tvorbe pôsobí otvorené zobrazenie sexuálnej žiadostivosti Daniela Chlebíka – zrejme tu pôsobilo vedomie už spomínanej „väčšej slobody“.

Repertoár ostatných postáv, podaných až s melodramatickou vážnosťou, sa približuje predchádzajúcim prózam (panenské a éterické dvojičky Vydrinské, Ela a Nela, mladá vdova Irena Rutkovská, taliansky umelec Viktor Bonin, vzdelanec a národovec Andrej Mach).

Konflikt prózy je vystavaný na konfrontácii dravého podnikateľského elementu so silou tradície. Hoci sa s podobnými témami možno stretnúť aj v starších Vajanského textoch, v tejto novele sa ho snažil realizovať s výrazným ironickým odstupom. Napriek jeho ambícii prísť vo svojej tvorbe s novým autorským výrazom, nepodarilo sa mu novelou Blížence prekonať apriórne východiská ani ideovú explicitnosť pri hodnotení javov reality, ktoré boli charakteristické pre jeho predchádzajúce diela.

Literatúra:

ČERVEŇÁK, Andrej: Vajanský a Turgenev. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1968.

ČEPAN, Oskár: Vajanského významotvorný princíp. In: Slovenská literatúra, roč. 14, 1967, č. 2, s. 157 – 162.

ČEPAN, Oskár: Stimuly realizmu. Bratislava : Tatran, 1984.

Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1965.

KUSÝ, Ivan: Mladý Vajanský. Bratislava : Tatran, 1987.

KUSÝ, Ivan: Zrelý Vajanský. Bratislava : Tatran, 1992.

Materiály z vedeckej konferencie o S. H. Vajanskom, 29. – 30. 11. 1966. In: Slovenská literatúra, roč. 14, 1967, č. 2, s. 113 – 222.

MATUŠKA, Alexander: Vajanský prozaik. Bratislava : 1946.

PETRUS, Pavol: Svetozár Hurban Vajanský. Štúdie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978.

Ústav slovenskej literatúry SAV

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.