Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II


E-mail (povinné):

Svetozár Hurban Vajanský:
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Martin Droppa, Viera Studeničová, Michal Belička, Silvia Harcsová, Nina Dvorská, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Patrícia Šimonovičová, Michal Maga, Jana Pálková, Zuzana Berešíková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 28 čitateľov

1914

List 349. S. H. Vajanský Ide Hurbanovej

Petrohrad 6 január / 24 dec. prav.

Na „sočelnik“:[2342] štedrý večer ruský.

Drahá duša!

Dnes som mal ťažký a dosť nepríjemný deň, mnoho behania po 15-stupňovej (reom.) zime a máločo som si vykonal. Najhoršie je, že ešte nemôžem domov a už toho mám dosť. Ale mám nádej, že sa odbavím — len sviatky sú tu zlé, všetko stojí, ešte i reštaurácie sú zatvorené. Dnes som šiel po zavtraku (o 3-tej) Konst. Jakovleviča[2343] na Воскресенску Набереж. (No 22) hore Nevou od Zimného dvorca. Dolu Nevou fučal mrazivý vietor, ruky mi mrzli i uši — trvá to 3 hodiny. Na izvozčiku je ešte horšie, zima citeľnejšia.

Je to len surová borba na severe s prírodou! Zima je nepriateľ človeka a ešte taká zima. Oni si ju chvália, lebo je zdravšia ako otepeľ s hm(l)ami a mokrým vozduchom morským. Pravda, proti zime sú akurátne ozbrojení šatstvom.

Po obede o 7-mej som sa trochu prešiel po Nevskom:[2344] sotva sa dalo prejsť, hoci tu ľudia idú vždy napravo, tak že sa nestretajú. Ulica je preplnená izvozčíkmi,[2345] saňami, ekipážmi,[2346] automobilmi a tramvajmi. Jedno na druhom, ale sa nič nestane, u nás by stá ľudí pomliaždili. Je tu veľký uličný poriadok a kočišia, izvozčíci, šoféri znajú svoje dielo. Osvetlenie je báječné, vidno ako vo dne. Bolo zábavné hladeť na tisíce elegantného sveta, no skoro som premrzol a utekal do mojej izby (Žukovského ulica č. 7, kvart. 105), prečítal som noviny a teraz o 1 na 10-tu píšem tento list. Sluha, ktorý ma obsluhuje, má 11-ročnú dcérku. Prišla ma ——— „jolku“[2347] (vianočný strom). Mali zopár sviec a pandrlaka — to bol celý Kristuško. Ja som pridal pár kopejok.

O 4-tej som bol tedy u Grota, na čaji. Ale že počali okrašľovať „jolku“, som nechcel miešať rodinný sviatok a ušiel som. Teraz už na tramvaji, lebo je v nej dosť teplo. Ale tu Štedrý večer nenie to, čo u nás, oni svätia vianočný strom až v prvý sviatok 25. dec. Večer 24. ide všetko do kostola na „všenoščnú“.[2348]

Pri uličnom ruchu až protivné je to ticho. Tramvaje nezvonia tak besno ako vo Viedni a Pešti, automobily trúbia, ale nehrkocú po mäkkom snehu. Izvozčíci len slabo volajú „beregis!“[2349] a letia bez zvonca ako duchovia. Kaloše tiež nerobia hrmotu(?).

Dnes ————— tak odídem z Petrohradu 8-ho lebo 9-ho, takže by bol 10. vo Varšave a 12. doma. Tedy bych bol na ceste 17 dní.

Od Teba som dostal scela 1 list (na Grota) a 1 telegr. Možno, príde zajtra.

Tvoj Sveto

(SAPL)

List 350. Franko Kabina S. H. Vajanskému

Na Csillaghegyi dňa 6/I. 1914

Drahý Priateľu Svetušu!

Tu posielam Vám predovšetkým moje najsrdečnejšie blahoželanie ku Novému roku. Dajž Vám Boh najmilostivejší dlhého a stáleho zdravia do nekonečna a trpezlivej vytrvalosti bez konca. Sme ešte intraoctavam,[2350] a preto je táto moja gratulácia platná. Tu priložené state prijmite vďačne k uverejneniu.[2351] Myslím, že sú všetky načase. Aby som pto[2352] zgazdoval, oddaj pripojený lístok[2353] na jeho adresu. So srdečným pozdravením som Tvoj oddaný kamarát

Franko

P. S. Ten môj článok o tých 80 hlasoch židovských sa teda nemestil do N. N.?! Nuž ja Ti ale to poviem, že jestli kde, tak voči Židom stojí v platnosti to naše porekadlo, že „učiň čertu dobre, zanesie ťa do pekla.“ Ty darmo hľadáš s nimi zmierenie, toho u Židov nikdy nenájdeš. Voči nim má ceny len také bezohľadné pokračovanie, akým ich traktovali Babylonci, Asýrania, faraóni a Rimania. To je národ raz neľudský, ako sa to dokázalo aj pri samej žene Tolstojovej,[2354] tiež židovke. To, že si Grüner[2355] zasadne s Paľkom Mudroňom,[2356] neznačí ništ, ale istotne žiadon Žid nekúpi si ani jedon zväzok spomedzi 12 zväzkov Tvojich prác.

Tvoj Fr.

(AMS)

List 351. Rudolf Markovič S. H. Vajanskému

V Novom Meste n/V. 21. januára 1914

Dr. Rudolf Markovič, advokát v Novom Meste n/V.

Drahý Tata!

Môj brat, nebohý dr. Július Markovič, zomrel,[2357] a tak musíme v Novomestskej ľudovej banke voliť hlavného direktora.

Jako vieš, Novomestskú ľudovú banku založil a do rozkvetu priviedol nebohý brat a pred smrťou vyslovil žiadosť o prosbu, aby v diele, ktoré on založil, pokračoval jeho syn dr. Ivan Markovič.[2358]

Môjho synovca dr. Ivana Markoviča z jeho mladistvého účinkovania poznáš a je úplná nádej, že ako v každom ohľade vážny a punktovný človek verne a svedomite zastúpi zástoj hlavného direktora.

Jeho zvolenie za hlavného direktora[2359] nám, účastinárom, zabezpečí, že Ľudová banka bude iste vedená, a túto zábezpeku nachádzame aj v tom, že ja a Ivanova rodina máme asi 1200 účastín a že vedenie banky zostane u tých, ktorí väčšiu čiastku svojho majetku majú zloženú v Novomestskej ľudovej banke. Ale aj dôvera vkladajúceho obecenstva neprestane, keď direktorom zostane dr. Ivan Markovič, ktorého strýc a rodina má značnejší privátny majetok, a tak aj táto materiálna okolnosť je za to, aby vo vedení banky značná zmena sa nestala.

Jestli za dobré uznáš, aby dr. Ivan Markovič bol zvolený za hlavného direktora, prosím Ťa, podpíš pripojené plnomocenstvo a v pripojenej obálke ho pošli na moju adresu.

U Vás sú ešte dolepoznačení účastinári a prosím Ťa, ukáž im tento list a popros ich v mojom mene, aby plnomocenstvo tiež podpísali.

Predmet valného zhromaždenia bude aj zúčastnenie sa Ľudovej banky na sanácii banky Tatry,[2360] a preto Ťa prosím, oznám mi stanovisko Tvoje a účastinárov u Vás v tejto otázke, aby sme na základe plnomocenstva mohli určiť dľa vôle účastinárov.

Plnomocenstvo prosím si doposlať čím skorej.

Srdečne Ťa pozdravujúc,

som Tvoj oddaný priateľ Dr. Rudolf Markovič

Prosím Ťa daj podpísať aj Maríne Horvátovej.[2361]

(SAPL)

List 352. Ľudmila Riznerová (Podjavorinská) S. H. Vajanskému

Drahý Majstre!

Zarmútená zvesťou o smrti nášho milého Hurbana[2362] zdieľam Tvoj žiaľ a vyslovujem Ti moje úprimné spolucítenie. Boh Ťa poteš! —

Srdečne mi je ľúto, že som v čase vzácnej Tvojej návštevy doma nebola.[2363] Keby som o tom bola znala, mohla som na Myjavu ísť o pár dní pozdejšie. No i takto som rada, že si aspoň bol v mojej chyžke, kde čítavam Tvoje cenné diela a povznášajúce úvodníky.

Srdečne Ťa i milosťpaniu pozdravujúc, som Tvoja

Ti v úprimnej úcte oddaná Ľudmila Riznerová

P. N. Mesto 20. feb. 1914

(SAPL)

List 353. S. H. Vajanský Alexejovi Ivanovičovi Sobolevskému

Preklad.

Turčiansky Sv. Martin, Turócz-Szent-Márton, Uhorsko

5. 4. 1914 (nov.)

Drahý Alexej Ivanovič!

Od predsedu „Spoločnosti slovanskej vzájomnosti“ A. A. Stolypina[2364] dostal som pozvanie na poradu v S. Peterburgu medzi 4. — 10. májom, alebo medzi 11. — 17. májom (st. št.). Otázky: 1. organizácia slovanskej banky, 2. vyučovanie slavistiky na školách, 3. železničná doprava medzi slovanskými krajinami. Pozvali 24 slovanských predstaviteľov, medzi inými: Bobčeva,[2365] Ľudskanova,[2366] Košutića,[2367] Tomanovića,[2368] Tresiča-Pavičića,[2369] Lazara,[2370] Carja(?),[2371] Hribara,[2372] Hurbana-Vajanského, Kramářa,[2373] Preissa,[2374] Štěpánka(dobrý),[2375] Dmovského,[2376] Markova,[2377] Dubikeviča,[2378] atď.

Prosím Vás, povedzte mi, čo si Vy (Slovanský dobročinný spolok, Grot,[2379] Parensov,[2380] Paľmov,[2381] Sabler,[2382] atď.) a vôbec naši priatelia o tom myslíte, či máte niečo zásadného proti tomu (proti Spolku slovanskej vzájomnosti, Stolypinovi, proti samotnému zvolaniu a porade). Keďže musím odpovedať a bez Vás a Vášho súhlasu to nemôžem urobiť, preto Vás prosím, porozprávajte sa s našimi, čo o tom myslia a čo mám robiť.[2383]

K neoslavizmu[2384] nemám veľké sympatie, ale na otázku musím odpovedať.

Keď Vy poviete áno, vtedy sa stretneme asi v mesiaci máji.

Váš Svetozár Hurban

(AAN SSSR)[2342] sočelnik (z rus.) — predvečer vianoc

[2343] T. j. Konstantin Jakovlevič Grot (Pozri Menoslov… č. 32).

[2344] Hlavná ulica v Petrohrade (dnešný Leningrad)

[2345] izvozčik (rus.) — drožkár

[2346] ekipáž (spr. ekvipáž, franc.) — koč so záprahom a sprievodom

[2347] Jolku (z rus.) — jedličku, vianočný stromček

[2348] všenoščná (rus.) — večerná omša

[2349] beregis (z rus.) — pozor, dávajte si pozor!

[2350] intra octavam (lat.) — v oktáve (v ôsmich dňoch), keď sa ešte môže blahopriať

[2351] Kabinove články v Národných novinách na r. 1914 nevychádzali.

[2352] pto = porto — poštovné, poplatok za poštovú zásielku

[2353] Nevieme, o aký lístok išlo.

[2354] Manželkou Ľva Nikolajeviča Tolstého bola od r. 1862 Sofia Andrejevna Bersová, dcéra známeho ruského lekára.

[2355] Grüner — Nepodarilo sa zistiť, o koho ide. Snáď Kabina nesprávne napísal meno martinského veľkoobchodníka Maxa Grabera.

[2356] Pozri Menoslov… č. 78

[2357] Július Markovič zomrel 19. decembra 1913 vo Viedni. Ľudovú banku v Novom Meste n/Váhom založil r. 1897.

[2358] Ivan Markovič JUDr. (1888 — 1944) — syn dr. Júliusa Markoviča, advokát v Bratislave, politik, zomrel v koncentračnom tábore

[2359] Ivan Markovič bol zvolený za hlavného správcu Ľudovej banky v Novom Meste n/Váhom (pozri list Nové Mesto nad Váhom, Národné noviny XLV, 1914, č. 21). Možno predpokladať, že Ivan Markovič dostal podporu zo strany Vajanského a martinských účastinárov.

[2360] Sanácia (lat.) — náprava, ozdravenie, finančná podpora. Ľudová banka zakúpila 200 kusov účastín Tatry banky ako výpomoc.

[2361] Pozri Menoslov… č. 39

[2362] Vladimír Hurban, mladší brat Svetozára Hurbana, zomrel 11. februára 1914 v Starej Pazovej (dnešná Juhoslávia). Nekrológ priniesli Národné noviny XLV (1914), č. 20.

[2363] Vajanský sa asi zastavil v Novom Meste nad Váhom pri svojej dcére a zaťovi cestou na pohreb riaditeľa Myjavskej banky Jozefa Kraftu 7. februára 1914. Pri tej príležitosti navštívil aj Ľudmilu Podjavorinskú, no ako vysvitá z listu, nenašiel ju doma.

[2364] A. A. Stolypin — predseda Spoločnosti slovanskej vzájomnosti, ruský politik

[2365] Pozri pozn. č. 6 k listu č. 309

[2366] Ľudskanov — údaj sa nepodarilo zistiť

[2367] Mirko Košutić (1869 — ?) — chorvátsky politik, advokát, univerzitný profesor

[2368] Lazar Tomanović (1845 — 1933) — černohorský politik, v r. 1907 — 1912 ministerský predseda černohorskej vlády

[2369] Pozri pozn. č. 5 k listu č. 342.

[2370] — vlastne Lazar Tomanović (pozn. č. 5)

[2371] Nepodarilo sa zistiť, o koho ide.

[2372] Ivan Hribar (1851 — 1941) — slovinský básnik, politik, starosta mesta Ľubľany, po r. 1918 Juhoslovanský vyslanec v Prahe

[2373] Pozri pozn. č. 5. k listu č. 266.

[2374] Jaroslav Preiss (1870 — 1946) — český národohospodár, publicista, finančník

[2375] Vítězslav Štěpánek (1866 — 1960) — český spisovateľ, stredoškolský profesor v Prahe, publicista, v r. 1911 — 1914 redigoval časopis Slovan

[2376] Roman Dmowski (1864 — 1939) — poľský publicista, novinár, do r. 1909 člen ruskej dumy, snažil sa o zmiernenie rusko-poľského sporu a o zjednotenie Poľska

[2377] Alexej Konstantinovič Markov (1858 — 1920) — významný ruský vedec-numizmatik. V tom čase pracoval v Petrohradskom archeologickom inštitúte.

[2378] Dubikevič — nie Lubomir Davidovič(?), predseda srbskej „opštiny“

[2379] Pozri Menoslov… č. 32.

[2380] P. D. Parensov — v tom čase predseda Slovanského dobročinného spolku v Petrohrade

[2381] Pozri pozn. č. 9 k listu č. 325.

[2382] Pozri pozn. č. 10 k listu č. 201.

[2383] Vajanský sa porady Spolku slovanskej vzájomnosti nezúčastnil.

[2384] Národné noviny zaujali stanovisko k neoslavizmu v článku Dr. Kramář a neoslavizmus (XXXIX, 1908, č. 99). Stanovisko bolo zdržanlivé. Zdržanlivý postoj k neoslavizmu zaujímal v tomto čase aj Vajanský, ako to nakoniec vidíme aj z listu.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.