Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 13. Josefovi Liboslavovi Zieglerovi

(20. XII. 1825)[69]

Vys. učený, dústojny a velebný paně, draze vážený príteli!

Dva kráť juž, hněd po odjetí od nás d. 15. ríjna z Vídně a 8. listopadu z domu ráčil ste mi písati;[70] ja naproti nyní tepruv Vám, upr. dúst. paně, odpoveď dávám. Čo se, medle, domnívate o mně? Nepochybně merzítě se nademnou. Mnohá a všelijaká zaněpráznení byla ovšem hlavná príčina tak dluhého mlčení, ale, priznati se musím, nemálo i myšlénka kojila me: že buď Vám nečo i neskoréj psáti budu, hrubě nezviním, jestli jen to, co ste žádal, Vám odeslati neomeškám, jako aj, co možné bylo, skutečně učinil, Bernolákov totiž Slovník[71] a Leškov Elench[72] Vám odeslal sem; ráčte tehdy, prosím, vinu zčástky vymlúvajícemu, zčástky uznávajícému láskavě odpustiti.

Cena predoznámených, tuodtuď do Vídně na p. Tyrku, od něho pak Vám již pred mesícem a více poslaných knih učiní, a sice:

Bernolak. Slovn. 1 díl, 1 exempl. dle návěští predplacení

6 f V. V. anebo v stríbre — 2 f 24 xr.

Elench. Lešk. po 54 xr, za 8 exx. — 7 f 12 x.

summa 9 f 36 x.

Měl by se sice k tomu ještě, dle ohlašení predplacení,[73] druhý díl Bernol. Slovníka pričítati, ale my ho jako i nasledujíce díli jen vtedy do počtu vezmeme, když Vám je skutečně odešlu; bude pak onný druhý díl na Josefa bud. r. hotov.[74]

Já sem oznámený skrze Vás balík knih ještě neprijal,[75] ačpráve o to již nekolikrátě i našého kupce Milovuka popítal sem, i pán Vuk[76] z Vídne pred dluhším časem jemu o to zprávu dal, že je naň brzo odešle; darmo je, musíme měti trpelivost, mimo obecného vozníka, nelehko najde se člověk, jenž by, jináče na tricátku vlastné práce němaje, s cuzími veci po tricátkoch[77] a kde jinde potrebi, choditi a se zháněti chtěl.

Píšetě, že bych všecko pánu Vukovy pod Tyrkovým nápisem posílal; to se, tuším, tak rozumeti má, aby se všecko nějen pod nápisem Tyrkovým, ale i jemu, do jeho rukú posílalo a ména p. Vukova ani zmínka nečinila, nebo jináče stati se móže, že se posledný tuodtuď balík knih, který dále do Čechie jisti a tamže skrze p. Tyrku poslán býti má, od pána Tyrky ku p. Vukovi a od něhož zas naspátek ku p. Tyrkovi darmo sem a tam nositi a prenášeti bude; jen p. Tyrkovi veždy pri každém transportě oznámiti budeme povinny určení transportu.

Pán dr. Vuk St. Kar. me také listem svým v srbském náreči ode dne 2-ho listop. uctil, a čožkoli poslati na Vás měti budu, na p. Tyrku posílati kázal; Odpověď mú v nasledujícém zdě odpisu Vám uplně v známost uvodzuji:

PP. „děkuji Vám také za láskavé zaopatrení místa pro zložení knih, které odtudto do Čech a tamodtuď ku nám“ etc.[78]

Mezitím ráčte me i z ohledu češtiny, prosím, láskavě vyhovoriti, o krátky čas Vám zas nečo poslati míním. Šaffar. hystoria literaturi ještě docela vytištěná neni; ráčil-li stě i Vy několko predplatitelóv zebrati?[79] Všickní známy a prátele se do prízne Vaší porúčejí an sem

Váš opravd. ctitel a prítel M. H.[69] Koncept listu (38 × 23 cm); na jeho ľavom hornom okraji Hamuljak uviedol adresáta a dátum listu: „No. 1. Na p. Jos. Libosl. Zieglera, dra a professora v Král. Hradci, d. 20. pros. 825. v. Ofen. An d. Hochwürd. u. Hochgel. Herrn Herrn Jos. Libosl. Ziegler, Dr. der Theol. k. k. Professor d. Pastoralwissenschaft u. böhm. Literatur in Königingraz, ordentl. Mitgl. d. slaw. gel. Gesellsch. in Ungarn und wirkend. Mitglied des böhm. Nationalmusäums, in Königingraz, über Pressburg, Hollitsch, Brünn.“ (Preklad: „Z Budína, Vysokodôstojnému a vysokoučenému pánovi, pánu Josefovi Liboslavovi Zieglerovi, doktorovi teológie, cisársko-kráľovskému profesorovi pastorálnej vedy a českej literatúry v Hradci Králové, riadnemu členovi slovanskej učenej spoločnosti v Uhorsku a činnému členovi českého Národného múzea, v Hradci Králové, cez Bratislavu, Holíč, Brno.“ — Dva obsahove zhodné (len v detailoch a štylisticky odlišné) koncepty prvej časti tohto istého listu Zieglerovi zapísal Hamuljak aj na zadnej strane listu J. Jungmannovi z 21. 12. 1825.

[70] Sú to listy J. L. Zieglera M. Hamuljakovi z 15. 10. 1825 a zo 4. 11. 1825 (LAMS); v prvom liste Ziegler podáva správu o rozdaní predplatiteľského oznámenia na Šafárikove Dejiny v Bratislave a vo Viedni; v druhom uvádza zoznam kníh, ktoré posiela Hamuljakovi prostredníctvom T. D. Tirku.

[71] Anton Bernolák: Slovár slovenskí česko-laťinsko-německo-uherskí. Zväzok I. Budín 1825. — Je to vrcholné dielo oravského rodáka Antona Bernoláka (1762 — 1813), kodifikátora prvého slovenského spisovného jazyka prácami Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum (Bratislava 1787), Grammatica Slavica (Bratislava 1790) a Etymologia vocum Slavicarum (Trnava 1791). Bernolákov Slovár vznikol v základnej podobe už v rokoch 1787 — 1790, neskôr ho autor stále dopĺňal, pripravoval pre tlač, avšak i napriek vytrvalému úsiliu za jeho života nevyšiel. O vydanie Slovára sa pričinil predovšetkým ostrihomský kanoník Juraj Palkovič, ktorého zásluhou (i za podpory A. Rudnayho a iných jednotlivcov) vyšiel v 6. zväzkoch v budínskej univerzitnej tlačiarni v rokoch 1825 — 1827. (Pozri monografiu Kataríny Habovštiakovej: Bernolákovo jazykovedné dielo. Bratislava 1968.)

[72] Štefan Leška: Elenchus vocabulorum Europaeorum, cumprimis Slavicorum Magyarici usus (Budín 1825). Toto jazykovedné dielo osvietenského literáta Štefana Lešku (1757 — 1818), v ktorom sa zaoberá pôvodom cudzích slov v maďarčine, vydal po smrti autora jeho syn Štefan Leška ml. (1794 — 1849).

[73] Spomínané oznámenie o predplácaní Bernolákovho Slovára (vyšlo pravdepodobne ako samostatná tlač) nateraz nepoznáme.

[74] na Jozefa bud. r., to jest 19. marca 1826 — vtedy býval v Pešti známy jozefský jarmok (19. — 25. marca) a pri tejto príležitosti Hamuljak často posielal prostredníctvom kupcov všelijaké knižné zásielky. Spomínaný 2. zv. Bernolákovho Slovára bol v marci 1826 skutočne vytlačený a Hamuljak ho zaslal Zieglerovi listom z 18. 3. 1826 (pozri list 21).

[75] Táto zásielka obsahovala časopisy, knihy a „rozličná návěští“ a jej zoznam poslal Ziegler v liste Hamuljakovi zo 4. 11. 1825; medzi najcennejšie tituly patril súbor 12 kompletných zväzkov časopisu Dobroslav, ktorý vydával Ziegler v Prahe v rokoch 1820 — 1823.

[76] Vuk Stefanović Karadžić; jeho správu zaslanú J. Milovukovi nepoznáme.

[77] T. j. za tridsatinovú odmenu z ceny tovaru.

[78] Hamuljakov list Karadžićovi z 23. 11. 1825 (list 11).

[79] Ziegler v odpovedi Hamuljakovi z 20. 2. 1826 oznámil: „Návěští o Literatuře Šafáříkové sem široko daleko rozeslal; žádný se však u mne nepředplatil, an sem jakožto přijimač předplacení v návěští vytištěn nebyl.“ (LAMS).
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.