Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 46. Josefovi Liboslavovi Zieglerovi

(22. I. 1827)[292]

dto 22. Jäner 1827

Vys. učený, důstojný a velebný pane, draze vážený príteli!

Okolo počatku mesíce zárí 1826 byv ve Vídni[293] ostavil sem pro Vás u p. Theodora Dem. Tyrky oné 7 archy druheho dílu Bernolakova Slováre, jež ste v drahem psaní ode 17-ho srpna 1826 nro. 6. namísto pokažených žádati ráčil.[294] Dle návěští pana doktora Vuka Steph. Karadgicha od 13/25 unora a 17-ho listopadu 1826[295] jsú Vám již i ostatné odemně poslané knižky, totiž 3 svazky letopisóv serbských,[296] 1 výtisk vynalezení záp. Indie preložením Geguše[297] a 1 výtisk Čítanky,[298] nejináče 3 výtisky Historii liter. p. Šaffarikové p. Tyrkom dodáne. Nyní pred dvanáctima dni poslal sem do Vídne na p. Tyrku jeden balík knih, z nichž IV-tý díl Bernolakova Slováre a jeden výtisk p. Herkelova díla „Elem. un. l. sl., Budae 1826“[299] Vašnosti po lacné príležitosti odeslati nebo radneji potuď, pokuď Vašnosti je odebrati líbiti se bude, zdržeti a zachovati pítal sem. Do komisý pošlu Vám, jestli poručitě, asi 10 neb 20 exemplárů preddotčeného díla Herkelova, obsahuje 10 1 archů a má se po 1 zl. v. č.[300] predávati. Ráčte mi takorku oznámiti, zda-li III-tí díl Bernol. Slováře Vám dodán a které svazky letopisóv serbských pri rukách máte? Čo by chybovalo, poslal bych razem s V-tym dílem Bernolakova Slováre, jenž azda na Jozefa[301] z tisku vyjde.

Okolo konce ríjna 1826 z navštívení prátelóv a pokrevních mých v Oravě a Fridku štasně se vrátiv, obdržel sem milé Vaše psaní ode dne 1-ho zárí 1826 no. 7. s balíkom knih pres Víden p. Tyrkom poslaných, díky za všecky srdečně skladaje.[302] Z priložených Bericht. d. böhm. Nat. Museums[303] oddal sem hněd 1 ex. p. Kaunovi,[304] druhý pak pro churavost tepruv timato dni doručil sem p. Jankovičovi,[305] jenž bez pochybi sam pisebně děkovati Vám bude.

Pred včerím večer prijal sem z pošty časopisi museumské z Prahy,[306] čítám ji s radostí, bude trúfám brzo více odbíratelů z Uher. Do další prízne a lásky se s práteli odporúčeje zustavam se vší uctivostí

Vaší důstojnosti horlivý ctitel a prítel M. H.[292] Koncept listu (38 × 22 cm); v ľavom hornom rohu Hamuljak si zapísal poradie, dátum a adresáta listu: „Nro. 5. dto. 22. Jäner 1827. Sr. Hochwürden, Herrn Jos. Liboslav Ziegler, Dr. d. Theol., mehr. gel. Ges. Mitglied und Stadtdechant zu Chrudim.“ (Preklad: Číslo 5. zo dňa 22. januára 1827. Jeho Vysokodôstojnosti, pánu Josefovi Liboslavovi Zieglerovi, doktorovi teológie, členovi viacerých učených spoločností a mestskému dekanovi v Chrudimi.“)

[293] Hamuljak sa zastavil vo Viedni cestou do rodnej Oravy, na ktorú sa vybral z Budína 4. 9. 1826 a odkiaľ sa vrátil ok. 18. 10. 1826 (pozri list 41).

[294] J. L. Ziegler M. Hamuljakovi, 17. 8. 1826 (LAMS).

[295] Sú to Karadžićove listy Hamuljakovi z 13/25. 2. 1826 a zo 7. (nie 17.!) 11. 1826 (LAMS); uverejnil ich J. Ambruš v zborníku Literárny archív 1969.

[296] Pozri list 18.

[297] Pozri list 18.

[298] Pozri list 6.

[299] Pozri list 41

[300] v. č. — viedenského čísla (t. j. viedenskej meny)

[301] na Jozefa — t. j. na jozefský jarmok

[302] J. L. Ziegler v liste Hamuljakovi z 1. 9. 1826 uvádza zoznam kníh, ktoré mu posiela v balíku prostredníctvom T. D. Tirku (list v LAMS).

[303] J. L. Ziegler zaslal Hamuljakovi 1. 9. 1826 4 exempláre správy o činnosti pražského Národního musea „Bericht des böhm. Nationalmusäums vom 31. December 1825“ s prosbou o odovzdanie po jednom exemplári Jankovichovi a Kaunovi. V tejto zpráve, ktorá bola vytlačená na samostatnom liste (začína datovaním „Prag, 31. Dezember 1825“) a pravdepodobne prikladaná do pražských úradných nemeckých novín Prager Zeitung, sú medzi menami darcov uvedení: „Vom Hrn. Joh. Nep. Kaun, Landes- und Gerichts-advokaten in Ofen: eine merkwürdige metallene Rose, und ein alterthümlicher Stab. — Vom Hrn. Assessor Nikolaus von Jankowitsch in Pesth: 2 Druckschriften.“ Taký istý text je zapísaný aj v podacom protokole Múzea č. 197 z 19. novembra 1825, z ktorého vysvitá, že túto zásielku poslal do Prahy J. L. Ziegler. (Za podrobné výpisy z tlačenej zprávy i údaje z protokolu Múzea úprimne ďakujeme dr. A. Chalupovi.)

[304] Bližšie dáta o budínskom advokátovi Jánovi Nep. Kaunovi nepoznáme.

[305] Miklós Jankovich (1773 — 1846) — člen Maďarskej akadémie vied a známy uhorský zberateľ starých tlačených i rukopisných pamiatok; jeho vzácna zbierka sa dostala do fondov Maďarského národného múzea.

[306] Pozri list 41
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.