Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 58. Josefovi Jungmannovi

(20. X. 1827)[394]

Vys. učený, dustojný pane, draze vážený p. vlastenče!

Prijal sem celoročný běh Poutníka slov. na rok 1826;[395] dekuji pokorně, z obstarání jehož najlépe se mi líbejí dodatky hudebné, jížto od manželky prítele mého, v hudbe velice zbehlé,[396] ač bez zpěvu slyšel sem, brzo však i text slyšeti budu.

Slyševše od nekolika vážných mužů o náklonnosti Vašé ku reči a literature národa našeho, oznamujeme Vám čo nasleduje:

Svazek druhý písní národních lidu slovenského v Uhrách tohoto leta dohotoven jest tak, že už i z censury vyšel a na tisk čeká.[397] První svazek vydán byl nákladkem nebožtíka Trattnera;[398] druhý tento nemožné jináče vydati na svetlo, jedine spojením národ a literaturu milujících prátelů. Knižečka asi 7—8 archu tlustá bude; exemplárů se dá tisknúti 500; každý arch u knihtiskáre stojí 20 zl. W., a tak tedy tištení celého díla vynese okolo 150—160 zl. W. K sebrání této summy ustanovili sme tak rečené akcie, asi mezi 8 údy, každý úd akciu berúcý složí 20 zl. W. W. a za tyto 20 zl. pošle se mu 60 exx., které podle své líbosti, kde chce a zač chce, prodávati móže. Poněváč se prvního svazku exempláre tak rychle rozprodali proto, že tyto knižečky nějen učený ale i pospolitý lid kupuje, tedy máme nádeji rychlého a šťasného rozprodání i o druhém svazku tím více, že svazek tento bude i mnohem dúležitejší jak z ohledu na obsah, tak i z ohledu na všeliká historická a lingvistická poznamenání.

Slyševše tedy od několika vážných mužů o náklonnosti Vašé ku reči a literature národu našeho, invitujeme Vás vlídně ku podílu a k spoluúčastnosti, aby stě jednú akciu vzíti a nám odpoved buď cestů pána Krchoviče, starobudínského kaplána, buď jinú, která se líbiti bude, čím najskoreji zasláti ráčil.

Martin Hamulják jménem spolku k vydání národných spěvů.

V Budíne d. 20-ho ríjna 1827[394] Koncept listu (22,5 × 19 cm); adresáta listu sme identifikovali podľa obsahu prvého odstavca (prijatie časopisu Poutník slovanský, pozri list 51). Druhá, podstatná časť tohto listu (o vydávaní 2. zv. Písní světských) sa stala podkladom pre koncept spoločného listu, ktorý potom Hamuljak rozposlal v mene spolku pre vydávanie národných spevov viacerým adresátom (odtláčame ho ako list 59). Mená troch adresátov si Hamuljak zapísal priamo na tomto koncepte Jungmannovi: „Isidorus Karell, cooperator in Nemcsény, comitatus Barsiensis; Joannes Héray, dto in Kis-Apáthy in dto; Mich. Ressetka, dto Dubniczae in Trencsin.“ (Bližšie údaje o nich pozri v menoslove adresátov Hamuljakových listov.) — Okrem toho na tomto koncepte Hamuljak pripísal ceruzou: „d. 21. Oct. 1827 eram cum amico Dedinszky VBudae, ubi purisato coram eodem ac capellanis Kolk. et Krchovics perlecto, humillime requisivi, ut litteras domino Mich. Ressetka, Dubniczensi capellano, cortesiare et expedire velit; qui prompte unum solum hoc faciendum, sed aliis quoque amicis suis d. Karell Nemcsényiensi et d. Héray Kis-Apáthiensi cooperatoribus in comitatu Barsiensi scripturam appromisit. M. H.“ (Preklad: „Dňa 21. októbra 1827 bol som s priateľom Dedinským v Ó-Buda, kde po prečítaní a úprave listu pred ním a pred kaplánmi Kolkovičom a Krchovičom som najponíženejšie požiadal, aby ráčil adresovať a poslať list pánu Michalovi Rešetkovi, dubnickému kaplánovi; prisľúbil, že toto jediné treba rozhodne urobiť, ale napíše aj iným svojim priateľom, pánu Karelovi, nemčiňanskému kaplánovi, a pánu Hérayovi, maloopatovskému kaplánovi v Tekovskej župe. Martin Hamuljak.“)

Alexius Dedinský († 1849) pochádzal zo Zemianskej Dediny na Orave; Od r. 1815 pôsobil ako úradník budínskej miestodržiteľskej rady. Patril medzi Hamuljakových spolupracovníkov a neskôr sa stal členom Spolku milovníkov (pozri Historické štúdie IX, 1964, s. 205).

Ignác Kolkovič (pozri list 40)

Michal Krchovič († 1835) po skončení teologických štúdií v Pázmáneu r. 1819 pôsobil ako kaplán na viacerých miestach; v rokoch 1824 — 1834 bol kaplánom v Ó-Buda (L. Némethy: Series parochiarum et parochorum, s. 714).

[395] Pozri list 41 a list 51.

[396] Je to manželka Martina Sucháňa, ktorá bola dcérou krajinského lekára v Pešti Václava Zbraslavského, pôvodom moravského Slováka (meno ani jej bližšie údaje sme nezistili). Sucháňovci mali v Pešti samostatný dom, v ktorom usporiadali hudobné vystúpenia. Sám Martin Sucháň (1793 — 1842), ktorý pôsobil ako lekár v Pešti od r. 1823, patril ku Kollárovmu kruhu slovenských vzdelancov; zbieral ľudové piesne, prispel do 2. zv. Písní světských i do Národných zpievaniek a okrem toho vydal osobitne Písně světské lidu slovenského v Uhřích v hudbu pro klavír uvedené a příteli svému… Janovi Kollárovi obetované (Viedeň 1830). Sucháň bol aj jedným zo zakladateľov Spolku milovníkov, z ktorého však po roku vystúpil; do almanachu Zora prispel viacerými prózami. (Ercé: Životná metamorfóza Dr. Martina Sucháňa. Slovák, XXV, 1943, č. 256, s. 6.)

[397] Pozri list 52.

[398] Tamže.
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.