Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 61. Jurajovi Palkovičovi

(15. XII. 1827)[407]

Reverendissime Domine Praeposite, Domine mihi gratiose!

Adnexa opuscula, quippe Dissertationem de nomine Magyar[408] et primum ac secundum cantilenarum nostrarum popularium tomulum,[409] singula in duobus exemplaribus, iis cum demississimis (!) precibus Reverendissimae Dominationi Vestrae submittere sustineo, ut eadem in altero pulchrius compacto exemplari ad benignas suae celsitudinis, principis Alexandri a’Rudna et Divék-Újfalu, primatis regni, manus gratiose tradere, in altero exemplari autem pro se reservare et bono animo acceptare dignetur. Gratiosis in reliquo favoribus devotus, peculiari cum cultu persevero

Reverendissimae Dominationis Vestrae humillimus servus Mart. Hamulják

Budae d. 15-a Dec. 1827 [410][407] Originál listu (23,5 × 19 cm).

[408] Ján Kollár: Ableitung und Erklärung des National-Namens Magyar (Pešť 1827).

[409] Hamuljak zaslal J. Palkovičovi a jeho prostredníctvom prímasovi A. Rudnaymu I. a II. zväzok Písní světských (pozri list 52, pozn. 1 a 2).

[410] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Najdôstojnejší pán prepošt, môj milostivý pane!

Odvažujem sa poslať Vašej Vysokodôstojnosti pripojené dielka, totiž Rozpravu o mene Maďar a prvý i druhý zväzoček našich ľudových piesní, každý v dvoch výtlačkoch, s najpokornejšou prosbou, aby ste ich, jeden exemplár v krajšej väzbe ráčili milostive odovzdať do láskavých rúk jeho výsosti kniežaťa Alexandra z Rudna a Diviackej Novej Vsi, prímasa kráľovstva, druhý však exemplár pre seba ponechali a dobromyseľným srdcom prijali. Napokon porúčajúc sa do milostivej priazne ostávam so zvláštnou úctou

Vašej Vysokodôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak.

V Budíne dňa 15. decembra 1827
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.