Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 70. Josefovi Jungmanovi

(27. III. 1829)[470]

Blahorodný, vys. učený pane, draze vážený pane vlastenče!

Prijal sem uprimné psaní Vašnosti ode 13-ho unora b. r.[471] a skoro po temu i knihy p. Calvem poslané,[472] všecko náležitě tak sice, že posavaď již i nemeckého musejníka druhý (únorový) svazek došel me; chybuje jedine ostatní, na prosynec 1828 r. slušícý svazek tohože něm. musejníka, jenž, zapomenutím bezpochyby, naskrze nebyl poslán, tento tedy v 1 ex., pak přeložení Horáce (jejž ne p. Vinařickým,[473] než kýmsi jiným, z pameti mi nyní vypadlým spisovatelem Macháčkem, ve trích rečech, vlastně jazicích, nakolik ho u prítele Kollara viděvšeti pamatám, in formato 32-do vydal)[474] ve 2 exx., o kterýchž laskavé zaopatrení a ceny časem svým oznámení Vašnost pokorně prositi se opovažuji, po kněhkupci Eggenbergerovi očekávati budu. Tento pán totiž omnoho lacinejší, než jiný a s ním najvíce zpomezi naších kněhkupců činení mám; ráčte tedy príležitě s p. Calvem promluviti, aby čožkoli bude na mně, po Eggenbergerovi posílal, jako to již v skutku dva kráte učinil. Ja tomuže pánu Eggenbergerovi asi pred dvoma týdnemi odevzdal balík pod nápisem Vašnosti s tů žádostí, aby jej do Vídne na kněhkupce Gerolda[475] (jenž dle Eggenbergerova vyznání p. Calvovým poručníkem, commissionairem je), tento pak dále do Prahy na p. Calve odeslal. V tomto balíku nalezají se 10 exx. Aeneidy Virgilové od našého p. Hollého do slovenčiny preložené,[476] a pritom znova 10 exx. obrazu Dobrovského;[477] ráčtě oboje na počet dluhu mého, nímž Vašnosti za 4 exx. Vaší hist.[478] (byly všeckého 5 exx., ale 1 sem príteli Kollárovi opet dal) a 3 exx. Fyziky Sedláčkové, dle zde prosbů zpátkem poslání pripojeného psaní Tirkova[479] z Vídne ne velice dávno (ba veru již pred rokem) mé došlé, pak za muzejníky[480] podlužen zustávám láskavě prijati a takové dle možnosti a líbosti užiti. P. Kollár minulého a bežícého mesíce byl nedůživý, nyní již, buď Bohu chvála, zdravý. Když sem mu vzácný Váš list ode 13. února b. r. zdělil, slýbil sám odpovedeti; důležitosti cirkve, jejíž slúži, vlýdnejší tvári dostávati počínají, úfnost je, že i ona a s ní milovaný prítel žáducího porádku dojde, ačkoli celý rok ještě vec táhnúti se móže.[481][470] Koncept listu (28,5 × 23,5 cm); v ľavom hornom rohu Hamuljak uviedol adresáta a dátum listu: „Decano, prof. Josepho Jungmann, d. 27 Martii 1829.“ Na jeho zadnej strane je Hamuljakov koncept listu Josefovi Josefovičovi Jungmannovi z 27. 3. 1829 (list 71).

[471] J. Jungmann M. Hamuljakovi, 13. 2. 1829 (LAMS).

[472] Na Jungmannovom liste z 13. 2. 1829 si Hamuljak poznamenal: „d. 5. brezna 1829 prijal som od Eggenbergera skrze p. Kollára:

Musejník něm. na Jaener 1829. díl 1. Musejník český na I. quartal dto. díl 6., Koll zdržel 1. Musejník dto na celý rok 1827. díl 6., anebožto ex. 1. Musejník dto dto 1828. díl 8., dto ex. 2. Krok díl II. částka I. díl 1. Krok díl II. částka II. díl 1. Krok díl II. častka III. díl 1., Koll. zdržel 1. Vinarického Eklogy Virgil. Exx. 2.“

Túto zásielku vyexpedovalo Hamuljakovi kníhkupectvo „J. G. Calvesche Buchhandlung in Prag. Altstadt, kleiner Ring, zur goldenen Lilie, Nr. 458,“ ako o tom svedčí potvrdenie vystavené Jungmannovi 27. 11. 1828. Ide o jedno z najznámejších kníhkupectiev v Prahe, ktoré založil r. 1786 Johann Gottfried Calve z Halle (zomrel 1805). (Bližšie pozri K. Nosovský: Knihopisná nauka. Praha 1927, s. 197.)

[473] Karel Alois Vinařický (pozri list 65).

[474] Je to dielo Horacia Q. Flacca Kniha o umění básnickém. Od Sim. K. Macháčka, s průvodním textem, poznamenáními latinskými a s německým přeložením. V Prahe 1827. — Simeon Karel Macháček (1799 — 1846) — český básnik, dramatik a prekladateľ, ktorý bol od r. 1828 profesorom na gymnáziu v Jičíne.

[475] Ide o kníhkupeckú firmu vo Viedni Gerold & Heubner.

[476] Pozri list 66.

[477] Je to portrét Josefa Dobrovského od mladého slovenského umelca Henricha Augustína Dunajského (1812 — 1875), ktorý vydali slovenskí pešťbudínski vzdelanci r. 1828; portrét vyšiel vo formáte 27 x 37 cm s týmto textom: „Jos. Dobrowsky, Desiné par Henri Dunaisky 1828. Lithog, bey Joh. Schmid, Maria Dorothea Gasse No 18 in Pesth.“ (Bližšie pozri Listy P. J. Šafárika M. Hamuljakovi, Martin, 1965, s. 153.)

[478] Jungmannova Historie literatury české (1825).

[479] Tento list T. D. Tirku zaslaný pravdepodobne Hamuljakovi nepoznáme.

[480] T. j. český a nemecký muzeálny časopis (pozri list 41).

[481] Hamuljak naráža na neustávajúce boje Jána Kollára o samostatnosť slovenskej ev. a. v. cirkvi v Pešti, ktoré vyvrcholili začiatkom roku 1828. Zasadanie generálneho konventu v Pešti 23. 3. 1828 totiž rozhodlo, aby slovenskí cirkevníci nemali riadneho kazateľa, ale iba kaplána, ktorého by volili nielen Slováci, ale aj Nemci a Maďari; bohoslužby by sa v kostole striedali s maďarskými (pozri Kucharského správu v ČČM II, 1828, zv. 3, s. 137). V takejto situácii Kollár si hľadal miesto mimo Pešti, avšak obrátil sa o ochranu aj na najvyššie miesta do Viedne. Tak sa spor viedol ešte niekoľko rokov, až sa napokon rozhodnutím Františka I. z r. 1833 skončil v prospech Slovákov. (Pozri príspevok Pavla Blahu: Ján Kollár v Pešti. V zborníku Jan Kollár, Viedeň 1893, s. 30, ako aj Listy Šafárika Hamuljakovi, Martin 1965, s. 138.)
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.