Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 21. Josefovi Liboslavovi Zieglerovi

(18. III. 1826)[124]

d. 18. März 1826.

Vys. uč. důst. a vel. paně, draze vážený príteli!

Vzácné psaní Vaše od 20. unora bylo mi 26-ho unora,[125] psaní pak od 1-ho brezna bylo mi skrze p. Tobiše pred dvoma neb troma dni dodáno.[126] — Jestli sem v predešlých mých listech neučinil, činím nyní Vám známo, že ovšem nějen na mně ale i na p. Matějkovského[127] a p. Šoltisa[128] poslaná psaní a knihy důležitě prijal a čo komu patrilo, sam v osobě odevzdal sem; Nepochybuji, že ste i Vy poslané ode mně 5 knižky, totiž 3 výtisky Letopisóv, 1 Čítanky na pekným pap. a 1 Gegušov o vynalezení západní Indie, skutečně posaváď prijali.[129] — Nyní od p. Tobiše posílám Vám jeden výtisk druhého dílu Bernolakova Slováre,[130] to učiní

W. W. 6 f

a jeden výtisk Letopisóv srbských[131] za 1 f 30 × V. V.

poslané tehdy nyní knihy vynášejí ve V. V. 7 f 30 ×

Lituji srdečně, že Vám p. Šaffarikovu Historiu po této príležitosti nemohu poslati, tepruv na budúcí týden docela hotova k dostání bude.[132] Mezi jména predplatcóv na túže Historii poznačil sem i od Vás poslaná tri jména,[133] žádosti Vašé, nakolik možné, veždy vyplniti se usilujíc.

Těší me velice, že prosba Vaší stranyva obdržení děkanství chrudimského od nejjasnější cysarovny vyslyšána byla.[134] Nevím, mám-li pred koncem bežícího léta školského do Král. Hradce aneb do Chrudímu Vám psáti? Prosím o Vaši stálu náklonnost a dobrovólenství, zustávaje Vás

opravdový ctitel M. Ham.[124] Koncept listu (38,5 × 24 cm); v ľavom hornom rohu Hamuljak zapísal poradie, dátum a adresáta listu: „Nro. 3, d. 18. März 1826. Sr. Hochwürd. dem Hochgel. Herrn Jos. Lib. Ziegler, Doctor d. Theol. und Stadtdechant in Chrudim.“ (Preklad: „Číslo 3, 18. marca 1826. Jeho Vysokodôstojnosti, vysokoučenému pánu Josefovi Libeslavovi Zieglerovi, doktorovi teológie a mestskému dekanovi v Chrudimi.“)

[125] J. L. Ziegler M. Hamuljakoví, 26. 2. 1826 (LAMS); Ziegler potvrdzuje v liste prijatie Leškovho Elenchu a Bernolákovho Slovára a podáva aj iné informácie (o predplatiteľoch na Šafárikove Dejiny, o ceste Tóbiša do Pešti, o svojom odchode z Hradca a i.).

[126] J. L. Ziegler M. Hamuljakovi, 1. 3. 1826 (LAMS); list doručil Hamuljakovi istý Tóbiš, vinár a mešťan v Hradci Králové (bližšie údaje o ňom nepoznáme), po ktorom mal Hamuljak zaslať Zieglerovi odpoveď, prípadne iné veci.

[127] Samuel Matejkovský (nar. 14. 8. 1793) — pochádzal z Pondelka v Gemeri, bol prvým učiteľom a kantorom na slovenskej škole v Pešti založenej J. Kollárom r. 1820. Zúčastnil sa pri založení Slovanského čitateľského spolku (1826), prispel do 2. zv. Písní světských (1827), predplácal slovanské spisy a časopisy (jeho meno nachádzame medzi predplatiteľmi na Časopis Českého musea 1827 — 1829).

[128] Ján Šoltis (nar. 3. 8. 1784) — rodák z Marhane v Šarišskej stolici, tabulárny advokát v Pešti, bol spolupracovníkom J. Kollára a prispel do jeho Národných zpievaniek šarišskými piesňami a hrami (Národnié zpievanky II, Budín 1835, s. 504).

[129] Pozri list 18.

[130] Pozri list 13.

[131] Ide o prvý zväzok 2. ročníka časopisu Serbske Ljetopisi na rok 1826 (bližšie pozri list 18, ako aj Zieglerov list Hamuljakovi zo 17. 8. 1826 v LAMS).

[132] Šafárikove Dejiny boli úplne vytlačené 21. marca 1826 (pozri list 22).

[133] Pretože Ziegler v liste Hamuljakovi z 20. 2. 1826 neuvádza mená týchto predplatiteľov, nemôžeme presne určiť, o koho ide (možno sú to predplatitelia, ktorých uvádza Hamuljak v liste Karadžićovi z 31. 3. 1826 pri Zieglerovom mene; pozri list 24).

[134] O svojom odchode do Chrudimi píše Ziegler Hamuljakovi 20. 2. 1826: „Již mně více do Hradce nebudete psáti. Žádost má byla od nejjasnější cýsařovny vyslyšána. Obdržel sem od ní děkanství chrudimské. Budu se pak do Chrudímě stěhovati 17. března.“ (List v LAMS.)
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.