Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 63. Michalovi Madánskemu

(7. I. 1828)[420]

Dvojí cti hodný pane, draze vážení príteli a vlastenče!

Vaše poslední psaní lásku mú a uctivost k Vám o jeden značný stupeň zase rozmnožilo, tak že list ten jako prírostek našeho společneho osobního i národního prátelství považovati musím.[421] Ona srdečnost a uprímnost, která z každého rádku veje, líbila se i mne i všem milovníkům našeho národu, kterím sem Váš list čítal. Vaše umysly a rady my všichni ovšem i schvalujeme i pro budúcnost potvrzujeme. Dovolíte ale laskave, že Vašemu uprimnemu srdci a peru s rovnů uprimností v ustrety jdeme a jen nekteré myšlénky na Vaše psaní se vztahujíce, podotkneme. Uchovej Bůh, aby sme my sbíraním a vydávaním národních svetských písní naších cílům duchovního úradu i jen z daleka prekážeti chtěli, mravnost a pobožnost zdají se i nám nejhlavnější věci pri osvěcování a vzdelávaní národu. Poněvadž ale člověk předce i telesné stvorení jest, tedy i samu tuto telesnost našeho národu by sme my polepšiti, zdokonaliti a ošlechetniti žádali, aby vzdelanost našeho národu nebyla jednostranná ale všestranná, i tělo i duše, i rozum i srdce, i krása i čnost aby prokvitali u prostred našeho národu; nebo za to máme, že cítení krásy buď poetické, buď malírské aneb rezbárské první jest krok i k cítení krásy mravné. Krása zajiste jest to v tělesnem světě, co čnost v duchovním světě, tak že krása a čnost vlastně jedno jsú. — Radi bychom obecní lid našeho národu od hrubých telesných radostí k. p. opilství, obžerství, korhelství a t. d. odvrátiti a k výbornejším telesným radostem ho vesti. Lépe jest, když sobe sedlák za 10 grošů písně národní kúpí a doma je číta, než aby maje dluhý čas do krčmy šel a tam bitky a jine neradnosti provozoval. Toto jest cesta, na ktere sme my na ducha našeho lidu púsobiti a učinkovati chteli.

Co se týče Vaší vzacné osoby, to ovšem nežádame, aby ste Vy sam osobně prodávaní těchto knižeček[422] na sebe vzali, my žádame jen Vaše prostredkování a tiché neviditedlné napomáhaní těchto cílóv, Vy najdete k tomu svoje potůčky a žlaby, svoje nástroje a ruky, prostredkem kterých Vy skrytě působiti můžete. Co se obsahu těch národních písní týka, tedy nalezají se i mnohé frejírske ale dozajista nevinné; všecky oplzlosti a chlipnosti, kterých nevele bylo, sme vynechali; ale co pri naších zpevích pamatné jest, to jest jejich historicka cena, jejich starožitnost, jejich živé malování života národního, jejich pěkná, lehká, obratná reč, mnohé nové, grammatyku a lexika obohacujícé, slova a t. d. A proto neprestávame Vás prosíti o shromaždování techto pospolitých zpevů.[423]

Jednáním o národním jménu Magyar[424] Vašnosti se vděčím a službu i pozdravení drahým mím prátelům a pokrevným vzkazujíc, zustávám s úplnou šetrností a náklonností

Váš uprimný prítel a ctitel M. H.

V Budíne d. 7. ledna 1828[420] Koncept listu (38 × 22,5 cm); jeho adresátom je podľa obsahu bezpochyby M. Madánsky. Podklad pre tento list Madánskemu napísal J. Kollár; Hamuljak ho prepísal, doplnil záverečným odstavcom, a tak ho poslal Madánskemu; Kollárov vlastnoručný koncept uverejňujeme v komentároch.

[421] M. Madánsky M. Hamuljakovi, 26. 11. 1827 (LAMS); Madánsky v ňom posiela viacej ľudových piesní a zastaralé slová z oravského nárečia. Osvedčuje sa, že by rád pomohol „ku vzdelaní mileho narodu sveho“, avšak vo svojom kňazskom postavení sa nemôže svetským veciam naplno venovať. Preto sa nemôže podľa želania zapojiť ani do rozširovania svetských spisov, Písní světských a pod., a tak ani akciu na vydanie 3. zv. nemôže prijať už aj z dôvodov finančných. Prosí objednať nasledujúci ročník muzeálneho časopisu, teologický časopis nebude objednávať.

[422] T. j. druhého zväzku Písní světských, ktoré zaslal Hamuljak Madánskemu 14. 11. 1827 (list 60).

[423] Až potiaľ prepísal Hamuljak Kollárov koncept; pretože v jeho prepise sú menšie odchýlky v písaní kvantity, ako aj písmen ě, ř, uverejňujeme tu pôvodný Kollárov rukopis:

Vaše poslední psaní lásku mou a uctivost k Vám o jeden značný stupeň zase rozmnožilo, tak že list ten jako prírostek našeho společného osobního i národního přátelství považovati musím. Ona srdečnost a úprimnost, která z každého řádku věje, líbila se i mne i všem milovníkům našeho národu, kterým sem Váš list čítal, Vaše umysly a rady my všickni ovšem i schvalujeme i pro budoucnost potvrzujeme. Dovolíte ale, že Vašemu uprímnému srdci a peru s rovnou uprímností v ustrety jdeme a jen nekteré myšlénky na Vaše psaní se vztahujíce podotkneme. Uchovej Bůh, aby sme my sbíraním a vydávaním národních svetských písní naších cílům duchovního uřadu i jen z daleka prekážeti chtěli, mravnost a pobožnost zdají se i nám nejhlavnejší věci pri osvěcovaní a vzdelávaní národu. Poněvadž ale člověk predce i telesné stvoření jest, tedy i samu tuto telesnost našeho národu by sme mi polepšiti, zdokonaliti a ošlechetniti žádali, aby vzdelanost našeho národu nebyla jednostranná, ale všestranná, i tělo i duše, i rozum i srdce, i krása i čnost aby prokvitali uprostred našeho národu. Nebo za to máme, že cítění krásy buď poetické, buď muzické, buď malírské aneb rezbarské první jest krok i k citění krásy mravné. Krása zajiste jest to v tělesném světě, co cnost v duchovním světě, tak že krása a cnost vlastně jedno jsou. — Radi bychom obecný lid našeho národu od hrubých telesnych radostí k. p. opilství, obžerství, korhelství a t. d. odvrátiti a k výbornějším tělesným radostem ho vesti. Lépe jest když sobe sedlák za 10 grošů písně národní koupí a doma je číta, než aby maje dluhy čas, do krčmy šel a tam bitky a jiné neradnosti provozoval. Toto jest cesta, na ktere sme my na ducha našeho lidu působiti a účinkovati chteli.

Co se týče Vaší vzácné osoby, to ovšem nežádame, aby ste Vy sam osobně prodávaní techto knižeček na sebe vzali, my žádame jen Vaše prostredkování a tiché, neviditedlné napomáhání těchto cílóv. Vy najdete k tomu svoje potůčky a žlaby, svoje nástroje a ruky, prostredkem kterých Vy skrytě působiti můžete. Co se obsahu těch národních písní tyká, tedy nalezají se i mnohé frejírské ale dozajisté nevinné; všecky oplzlosti a chlipnosti, kterych nevele bylo, sme vynechali; ale co pri naších zpevích pamatné jest, to jest jejich historická cena, jejich starožitnost, jejich živé malování života národního, jejich pěkná, lehká, obratná řeč, mnohé nové, grammatyku a lexika obohacujícé, slova a t. d. A proto neprestávame Vás prositi o shromažďování techto pospolitých zpěvů.

[424] Pozri list 61.
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.