Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 88. Jurajovi Palkovičovi

((27. I. 1831)[617]

Reverendissime Domine Praeposite, Domine mihi gratiosissime!

Projectum pro indultu edendarum ephemeridum slavicarum faciendi recursus,[618] alto Reverendissimae Dominationis Vestrae judicio, iis cum humillimis precibus, in accluso erga ingravatam remissionem, substerno, ut in objecto hoc sensa sua, pro consveto nobilis animi sui candore mihi gratiose communicare — individua, quae in literatura linguae nostrae, secundum Grammaticam Bernolakianam collaborare possent et Reverendissimae Dominationi Vestrae nota sunt, designare — conatusque hos ad avertendam popularium nostrorum desolationem, imo augendam potius moralem ipsorum ac civilem culturam directos, pro suo humanitatis amore adjuvare partemque in his capere non dedignetur. Qui in reliquo altis gratiis devotus, peculiari cum venerationis cultu emorior

Reverendissimae Dominationis Vestrae humillimus servus Martinus Hamulják

Budae 27-a Januarii 1831 [619][617] Originál tohto listu (23 × 21 cm) napísal Hamuljak len na prvú stranu dvojhárku. Na ďalších čistých stranách si Palkovič odpísal pripojený prvý koncept Hamuljakovej žiadosti o noviny a načrtol aj koncept svojej odpovede Hamuljakovi: „Ne ante novum annum inchoetur, vel certe remisi post semestrale tempus, quia postae officium decet annunciare lectoribus germanorum, hungarorum novorum id, quod non faciet mox lente festinandum ob defectum bonorum typothetarum Slavicorum et correctorum, ob pusillum gregem eorum, qui collaborare possent, dum pauperes cooperatores vel ab emendo Lexico retrahantur defectu aeris, alii vero ad castra magyarica aut germanica spe promotionum properant. Ita Dubniczensis cooperator vix 30 praenumerantes pro Valaska Stodola collegit, petens opem pro 2-o eius volumine, quam daturus sum, sed non prius, quam collectio sermonum occasionalium lucem Tyrnaviae aspexerit hoc adhuc anno. 18. Febr. 1831.“

(Preklad: „Nech nezačína pred novým rokom, ale rozhodne až po polroku, pretože poštovému úradu sa patrí oznámiť čitateľom nemeckých a uhorských novín, v čom bude potrebné sa pomaly ponáhľať pre nedostatok dobrých slovenských tlačiarov a korektorov, pre nepatrnú hŕstku tých, ktorí by mohli spolupracovať, keďže chudobným kaplánom bráni nedostatok peňazí kúpiť si slovník, iní zas v nádeji na povýšenie ponáhľajú sa do tábora maďarského alebo nemeckého. Tak dubnický kaplán zozbieral na Valaskú Stodolu sotva 30 predplatiteľov, žiadajúc pomoc pre jej druhý zväzok, ktorú mu poskytnem, avšak nie prv, kým zbierka príležitostných kázní neuzrie svetlo v Trnave ešte v tomto roku.“)

[618] Hamuljak zaslal Palkovičovi na posúdenie prvý koncept svojej žiadosti o povolenie slovenských novín; uverejnila ho M. Vyvíjalová: Hamuljakove snahy o literárny časopis a politické noviny. Historické štúdie IV, Bratislava 1958, s. 82 — 84. — Vyjadrenie o tejto žiadosti zaslal Palkovič v liste Hamuljakovi zo 17. 2. 1831; list uverejnil v slovenskom preklade (latinský originál listu nepoznáme) Martin Veselovský: Hamuljákova listáreň. Sokol I, 1862, s. 410 — 411.

[619] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Najdôstojnejší pán prepošt, môj najmilostivejší pane!

Na dôkladné uváženie Vašej Vysokodôstojnosti v prílohe, ktorá sa má láskavo vrátiť, predkladám návrh na vyhotovenie žiadosti o povolenie vydávať slovenské noviny s najponíženejšou prosbou, aby ste mi v tejto veci ráčili milostive oznámiť svoju mienku podľa zvyčajnej úprimnosti Vášho šľachetného srdca — určiť osoby, ktoré by mohli spolupracovať v literatúre v našom jazyku podľa Bernolákovej Gramatiky a Vašej Vysokodôstojnosti sú známe — a tieto snahy na odstránenie zanedbanosti našich krajanov, ba smerujúce skôr na povznesenie ich morálnej a občianskej kultúry zo svojej lásky voči vzdelanosti podporovať a mať pri nich účasť.

Napokon porúčajúc sa do vznešenej milosti ostávam so zvláštnym prejavom úcty

Vašej Vysokodôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak.

V Budíne 27. januára 1831
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.