Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 22. Pavlovi Jozefovi Šafárikovi

(21. III. 1826)[135]

V Budíne 21. brezna 1826

Drahocenný príteli!

V tomto okamžení ješte se tiskne poslední půl arch Vašého díla,[136] poneváč ale i tento z večej stránky juž vytišten jest, 100 vytiskóv na ord. pap.[137] pro Vás shotoviti sem dal, které dněs ješte p. Kostičovi[138] s tů prosbů odevzdati míním, by je zítra domóv do Nov. Sadu se navracaje, sebóv vzíti a Vám doručiti sobě nestežoval. Nakolik čast archov těchto exemplárech, totiž od 29-ho počavše tu v tiskárni presováne nebyli, azda se to ješte u knihvazeča státi móže. Míním Vám o krátky čas ještě 80 exx. na ord. a 20 exx. na venec, pošt. pap.[139] poslati, predplatcóm také rozdati a rozeslati jím prisluchajíce jako i některým tuto skrze nás pro čest medzi predplatcóv položeným, kterých ale počet nevelkých jest, odeslati a doručiti; do horních pak Karlovcóv a vůbce do chorvátské (odkuď podnes Mušicky[140] žádných peněz neposlal), pokuď Vy neporúčite, nic neodeslati. — Čekám i z ohledu na to, i z ohledu na zvišné exempláre od Vašého poručení, zatuď dílo z částky u mně, z částky tuším u Milovuka a ze stránky hádam i v tiskárni zloženo zustane. — Dílo sem v tiskárni uplně vymenil, poneváč bez uplného vyplacení nic nechteli vydati; z príčiny této prinúcen sem byl 200 zl. V. V. na paru dni vypožičati. Na budúce svátky Vám stranyva nákladkóv obširněji psati budu. Röslerovi těmato dnima dám 1 exemplár, by ho potuď prečítal aneb aspoň obhlednul, pokuď mu Vaší žádosť stranyva ohlašení oznámim,[141] o čo určite mi písati ráčte, a síce mezi jiným, to: místa, kde? a cenu, po kteréj se vzácne toto dílo prodávati bude, pro Vaše ridení Vám vůbec oznamujem, že v tiskárni všecke nákládky (praeter mercedem Setzeronum etc.)[142] vynášejí, spolu s ohlašením predplacení, in summa 1547 f. 40 x. V. V. —

Nyní se do lásky Vaši odporúčeje zustávám

Vám cele oddaný Martin Hamulják

[143]

Poznamenane 100 exx. jako sem psal, skutečně sem dostal a Milovukovi odevzdal, nepochybujem, že takové p. Kostič, s klerým mluviti sem nemohel, sebů vezme.

M. H.[135] Originál listu (25,5 × 12,5 cm), na ktorom je odtlačok prsteňa v pečatnom vosku a táto adresa:

Buda. Spectabili ac clarissimo domino Josepho Paulo Schaffarik AA. LL. et philos. doctori, in gymnasio G. R. N. U. Neoplantensi human. professori etc. etc. Neoplantae.

(Preklad: „Budín. Váženému a najslávnejšiemu pánu Jozefovi Pavlovi Šafárikovi, doktorovi slobodných umení a filozofie, profesorovi humanitných tried na pravoslávnom gymnáziu novosadskom atď. atď. V Novom Sade“) Výťah z listu uverejnil M. Veselovský v Sokole II, 1863, s. 91; celý list vyšiel v Slovenských pohľadoch XV, 1895, s. 496.

[136] T. j. Geschichte der slawischen Sprache und Literatur.

[137] ord. pap. — ordinárny papier (riadny tlačiarenský papier)

[138] Petar Kostić (1794 — 1869) — novosadský kupec, ktorého prostredníctvom Hamuljak často posielal Šafárikovi knižné zásielky i korešpondenciu

[139] venec. pošt. pap. — veneciánsky (benátsky) poštový papier (krajší tlačiarenský papier)

[140] L. Mušicki (list 17) mal poslať od svojich predplatiteľov 513 zlatých; pretože peniaze od neho neprichádzali, Šafárik mu napísal „velice slovensky — zřetedelně — že jestli peníze hned nepošle, exx. knihkupcóm vydány budú — a potom nedostane nic.“ (Listy P. J. Šafárika M. Hamuljakovi. Martin 1965, s. 37 — 38, 43.)

[141] Christoph Rösler (1773 — 1837) — redaktor a novinár pochádzajúci z Bratislavy, ktorý v rokoch 1811 — 1837 redigoval Gemeinnützige Blätter (príloha novín Vereinigte Ofner-Pester Zeitung). Oznámenie o vyjdení Šafárikových Dejín uverejnil Rösler v Gemeinnützige Blätter 30. 3. 1826.

[142] Preklad: „okrem mzdy sadzačov atď.“

[143] Pri Hamuljakovom podpise je poznámka (inou rukou): „pismena y po l v mene Hamulyak neni ypsilon ale g = j.“
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.