Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 37. Jurajovi Palkovičovi

(17. VI. 1826)[229]

Reverendissime Domine Praeposite, Domine mihi gratiose!

Sermonem magistri Josephi Kussevich,[230] consiliarii regii regnorumque Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae ac exc. Banalis officii protonotarii, in comitiali sessione 27. Febr. 1826 pronunciatum, ita, sicut eundem typi Suppaniani Zagrabiae exhibent, Reverendissimae Dominationi Vestrae in accluso unico, quod cum difficultate accepi, exemplari, iis cum precibus submitto, ut, si fors Reverendissima Dominatio Vestra opere hoc jam provisa foret, idem exemplar mihi capto usu gratiose remittere dignetur. Caeterum expertis gratiis devotus, peculiari cum veneratione persisto

Reverendissimae Dominationis Vestrae humillimus servus Mart. Hamulják.

Impressum, quod mittere volui, exemplar mihi titulo commodati communicatum, reddere debui, descriptum proinde mitto,[231] quod reservare dignetur.

Budae 17. Junii 1826 [232][229] Originál listu (26 x 21 cm).

[230] Josif Kušević bol prísediacim súdnej tabuly Banátu od r. 1810 a protonotárom od r. 1825. Vo svojej reči na župnom zasadaní 27. 2. 1826 sa postavil proti šíreniu maďarizácie.

[231] Rukopis tohto Hamuljakovho odpisu Kuševićovej reči sa zachoval v jeho pozostalosti v LAMS a má názov: Sermo Magistri Josephi Kussevich, S. C. et R. A. M. Consiliarii, Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae Excelsique Banalis Officii Proto-Notarii, In Comitiali Sessione 27 Febr. 1826 pronunciatus. Zagrabiae Typis Francisci Suppan. (Citát z tejto Kuševićovej reči uverejnil Kollár vo Výklade ku Slávy dcere, Pešť 1832, s. 328.)

[232] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Vysokodôstojný pán prepošt, môj milostivý pane!

Reč pána Jozefa Kuševića, kráľovského radcu a hlavného notára kráľovstva dalmátskeho, chorvátskeho a slavónskeho, ako aj úradu slávneho Banátu, prednesenú na župnom zasadaní 27. februára 1826, tak ako ju vydávajú u Suppana v Záhrebe v prílohe posielam Vašej Vysokodôstojnosti v jedinom výtlačku, ktorý som s námahou zohnal, s prosbou, aby ste ráčili — ak bude Vaša Vysokodôstojnosť týmto dielom azda už zaopatrená, tento exemplár po použití milostive vrátiť. Napokon porúčajúc sa do osvedčenej milosti ostávam so zvláštnou úctou

Vašej Vysokodôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak.

V Budíne 17. júna 1826

Exemplár výtlačku, ktorý som chcel poslať, musel som ako mne požičaný vrátiť, preto ho posielam v odpise, ktorý ráčte zachovať.
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.