Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 7. Vukovi Stefanovićovi Karadžićovi

(6. X. 1825)[35]

Ofen d. 6-ten October 1825 [36]

Wohledelgeborner, Hochgeehrtester Herr!

Herr (p. t.) Jos. Liboslaw Ziegler, Doctor und Professor zu Königgrätz in Böhmen, der nachdem er uns einige Tage mit seiner Gegenwart beehrte und erfreuete, nun wieder nach Hause zurükkehrt, erweist uns die Geffälligkeit mehrere Exemplare der Praenumerations-Ankündigung der durch den H. Professor [Schaffarik][37] nach allen Mundarten verfassten Geschichte der slawischen Sprache und Literatur mit sich zu nehmen,[38] um welche selbst zu vertheilen, die meisten aber Ew. Wohledelgeborn zu übergeben. — Ich nehme mir dahero die Freyheit, Hochdieselben zu bitten, davon so viele,[39] als es nöthig und möglich seyn wird, von obbeehrten Herrn Professor etc. Ziegler gütigst zu übernehmen, und selbe, mehrentheils an unsere nördlichste Brüder gelangen zu lassen; Wenn Dieselben gütigst erlauben, wünschte ich für den localen Bedarf etwelche Exemplare zur Vertheilung, oder auch Verschickung an unsere südliche und südwestliche Brüder,[40] in Dero Hände nachstens zu senden.[41][35] Koncept listu (24 × 20 cm), na ktorom si Hamuljak poznačil poradie a adresátu listu: „No. 1. Domino Wuk Steph. Karadgich“ (Číslo 1. Pánu Vukovi Štefanovićovi Karadžićovi). Na zadnej strane tohto listu sú Hamuljakove koncepty listov F. S. Metelkovi a F. M. Appendinimu z 11. 10. 1825 (pozri listy 8 a 9). Originál (čistopis) Hamuljakovho listu Karadžićovi vyšiel v edícii Vukova prepiska. Knjiga peta. Beograd 1910, s. 317 — 318.

[36] Dátum listu v našom koncepte je jasne čitateľný 6. októbra 1825; tento istý list v citovanej edícii Vukova prepiska je datovaný 5. októbra 1825.

[37] V našom koncepte Šafárikovo meno na tomto mieste chýba, a preto ho dopĺňame podľa čistopisu.

[38] Predplatiteľské oznámenie na Šafárikove Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten (Budín 1826), datované 1. októbra 1825, vyšlo teda v budínskej univerzitnej tlačiarni v prvom týždni októbra 1825. Z pôvodného Šafárikovho rukopisu sme ho uverejnili v zborníku Literárny archív 1964, Martin 1964, s. 227 — 231. (Tlačený exemplár tohto oznámenia objavila M. Vyvíjalová v archíve ev. cirkvi v Budapešti — Evangélikus Egyház Egyetemes Levéltár, sig. 1825. V. 5.)

[39] Z vynechanej vsuvky v koncepte vysvitá, že Karadžić si mal nechať 30-40 exemplárov tohto oznámenia.

[40] V čistopise Hamuljak napísal ešte nasledujúci odstavec (Vukova prepiska, s. 317 — 318): „Noch hätte ich eine andere Bitte: Die Brüder Čechem wünschen öfters unsere, wir dagegen die ihrigen literarischen Producte zeitlicher zu erhalten; der Weg des Buchhandels ist äusserst langsam und dennoch die Communication im Commerciellen zwischen Böhmen und Wien, so wie von Wien hierher lebhaft. Wenn man also in Wien ein Haus hätte, gleichsam eine Niederlage, wo man literärische Werke von einer Seite niederlegen und übergeben, und von anderer Seite abholen und übernehmen lassen könnte, wäre unser Wunsch erreicht. — Möchten nicht wohl Euer Wohledelgeboren uns diese Gefälligkeit in Ihrer Behausung erweisen? oder wenn diese nicht möglich wäre, uns ein anderes sicheres Haus z. B. eine Buchhandlung hiezu verschaffen? Ich bitte um Vergebung, dass ich hiermit incommodire; Indeme ich meine Gegendienste anbiete und mich Dero gütigen Wohlwollen anzuempfehlen die Ehre habe geharre mit Hochachtung Dero Ergebenster Diener Martin Hamuljak.“ (Preklad: „Ešte by som mal inú prosbu: bratia Česi žiadajú častejšie naše, my naproti tomu ich literárne plody skoršie dostávať; kníhkupecká cesta je zvrchovale pomalá a obchodné spojenie medzi Čechmi a Viedňou, ako aj z Viedne sem je predsa čuleješie. Keby bol teda vo Viedni dom, súčasne sklad, kde by bolo možné z jednej strany zložiť a odovzdať a z druhej strany vyzdvihnúť a prevziať literárne diela, bolo by naše želanie dosiahnuté. — Nemohla by nám hádam Vaša Vysokourodzenosť preukázať túto láskavosť vo svojom obydlí?, alebo keby to nebolo možné, získať iný, bezpečný dom, napr. kníhkupectvo? Prosím o odpustenie, že týmto obťažujem; tým, že ponúkam svoje protislužby a mám česť prijať Vašu dobrotivú priazeň, ostávam s úctou Váš napoddanejší služobník Martin Hamuljak.“)

[41] Preklad nemeckého listu do slovenčiny:

Vysokouradzený, vysokoctený pane!

Pán (p. t.) Josef Liboslav Ziegler, doktor a profesor v Hradci Králové v Čechách, ktorý, keďže nás poctil a potešil niekoľko dní svojou prítomnosťou, teraz sa opäť vrátil domov, preukazuje nám láskavosť vziať so sebou viac exemplárov predplatiteľského oznámenia na Dejiny slovanskej reči a literatúry vypracované pánom profesorom (Šafárikom) podľa všetkých nárečí, aby niektoré sám rozdelil, ale väčšinu aby odovzdal Vašej Vysokourodzenosti. Osmeľujem sa preto prosiť Vašu Vysokourodzenosť, aby ste z nich láskavo prevzali od cteného pána profesora atď. Zieglera toľko, koľko bude potrebné i možné, a tieto z väčšej časti poslali našim najsevernejším bratom. Keď láskavo dovolíte, želal by som si poslať najbližšie do Vašich rúk niekoľko exemplárov pre miestnu potrebu na rozdelenie, alebo aj na poslanie našim južným a juhozápadným bratom.
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.