Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 27. Josefovi Krausovi

(6. IV. 1826)[179]

Wohledelgeborner, hochgeehrtester Herr!

Laut Dero Order habe ich zwanzig sage 20 Exemplare von der Schaffarik’schen Geschichte der slaw. Spr. u. Liter, in die Hartleben’sche Buchhandlung zu Pesth[180] bereits vor 14 Tagen abgegeben, und den angewiesen Betrag daselbs empfangen. Da in dieser Exemplar-Anzahl, die für Herrn Abbé Jos. Dobrowsky notirten 2, und für Herrn altstädter Gymnasial-Professor Jos. Jungmann notirten 5 Exemplare schon mitbegriffen sind, und ich diesem Herren jedem 1 Exemplar desselben Werkes mit dem nächsten Postwagen abzusenden beschlossen habe;[181] so bitte ich Ew. Wohledelgeborn von den im Wege des Buchhandels zu erhaltenden 20 Exx. dem Herrn Abbé Dobrowsky nur 1 und dem Herrn Prof. Jungmann noch 4 Exx. auszufolgen, die somit erübrigenden aber 2 Exx. für Ihre eigene Rechnung zum Verkauf per 2 f. 30. xr. C. M. das Stück in Empfang zu nehmen und die Berichtigung des für diese 2 Exx. gebührendes Betrags bey Herrn Hartleben, Buchhändler in Pesth, gefälligst zu veranlassen.

Ich habe gestern auch 1 Ex. des 2-ten Theiles des Bennolak’schen slowakisch-böhmisch-lat.-teutsch-ungarischen Wörterbuchs,[182] welches für obgenannten Herrn Professor Jungmann bestimmt ist, dem Herrn Hartleben mit der Bitte eingehändigt, um solche der Sendung der obberührten 20 Exx. d. Schaffarik’schen Gesch. beizugeben; da man so gütig war mir dasselbe zu versprechen, so zweifle ich nicht, dass diese Buch binnen wenigen Tagen mit obiger Sendung abgehen wird, und nehme mir daher die Freyheit, Ew. Wohledelgeb. auch wegender Abfolgung dieses Wörterbuchs an Herrn Prof. Jungmann sowie um eine gefällige baldige Nachricht über Alles gehorsamst zu bitten, und geharre mit ausgezeichnetes Hochachtung

Dero

ergebenster M. H.

Ofen d. 6. April 1826 [183][179] Koncept listu (38 × 22 cm); jeho adresáta sme identifikovali podľa obsahu a listov J. Jungmannovi z toho istého dáta. Na tom istom fóliovom hárku Hamuljak napísal ešte tri koncepty listov, ktorých poradie ustaľujeme takto: prvý list J. Jungmannovi (list 28), druhý list J. Jungmannovi (list 29) a napokon list J. Dobrovskému (list 30); všetky majú spoločný dátum 6. 4. 1826.

[180] Konrad Adolf Hartleben (1778 — 1863) — nakladateľ a kníhkupec v Pešti, pôvodom Nemec z Mohuče, ktorý kúpil aj Ivanicsovo kníhkupectvo v Budíne a založil expedíciu kníh v Lipsku a vo Viedni, kam sa napokon jeho firma úplne preniesla. Hartleben bol stálym dodávateľom kníh, časopisov a iných materiálov pre Šafárika, predával a distribuoval jeho diela a v r. 1833 bol aj nakladateľom jeho spisu Serbische Lesekörner (bližšie pozri K. Jireček: P. J. Šafařík mezi Jihoslovany. Praha 1895, s. 46; ako aj Listy P. J. Šafárika M. Hamuliakovi. Martin 1965).

[181] Tieto exempláre Geschichte (vytlačené na krajšom papieri) zaslal Hamuljak J. Dobrovskému a J. Jungmannovi na Šafárikovu prosbu vyslovenú v liste z 30. 3. 1826 (pozri Listy Šafárika Hamuljakovi, s. 46). K týmto zásielkam po pošte Hamuljak pripojil osobitné sprievodné listy J. Jungmannovi (list 29) a J. Dobrovskému (list 30).

[182] Anton Bernolák: Slovár slovenskí česko-laťinsko-německo-uherskí; jeho druhý zväzok vyšiel v budínskej univerzitnej tlačiarni v polovici marca 1826.

[183] Preklad nemeckého listu do slovenčiny:

Vysokourodzený,

vysokoctený pane!

Podľa Vašej objednávky som už pred dvoma týždňami odovzdal 20,slovom dvadsať exemplárov Šafárikových Dejín slovanského jazyka a literatúry v Hartlebenovskom kníhkupectve v Pešti, kde som prijal aj poukázanú sumu. Zatiaľ čo v počte týchto exemplárov sú už zahrnuté 2 ex. poznačené pre pána Abbé Josefa Dobrovského a 5 ex. pre staromestského gymnaziálneho profesora Josefa Jungmanna, ja som sa rozhodol poslať týmto pánom najskorším poštovým vozom každému 1 exemplár tohto diela; prosím teda Vašu Vysokourodzenosť, aby ste z 20 ex. prijatých kníhkupeckou cestou vydali pánu Abbé Dobrovskému ešte 1 a pánu prof. Jungmannovi ešte 4 ex.; ale takto ostávajúce 2 ex. prijali do Vášho vlastného počtu na predaj po 2 zlaté 30 grajciarov konvenčnej meny kus a vyrovnanie príslušnej sumy za tieto 2 ex. láskavo vykonali u pána kníhkupca Hartlebena.

Včera som doručil pánu Hartlebenovi aj 1 exemplár druhého dielu Bernolákovho slovensko-česko-latinsko-nemecko-uhorského slovníka, ktorý je určený vyššiemenovanému pánu profesorovi Jungmannovi, s prosbou o priloženie k tej istej zásielke vyššie spomenutých 20 ex. Šafárikových Dejín; keďže mi to bolo láskavo sľúbené, nepochybujem, že táto kniha o niekoľko dní odíde s horeuvedenou zásielkou, a preto sa osmeľujem poslušne prosiť Vašu Vysokourodzenosť o vydanie tohto slovníka pánu prof. Jungmannovi, ako aj o skorú láskavú zprávu o všetkom a ostávam so znamenitou úctou

Váš najoddanejší M. H.

Budín 6. apríla 1826
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.