Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 38. Jánovi Hollému

(20. VII. 1826)[233]

Admodum Beverende Domine Paroche, Domine Patriota mihi singulariter colendissime!

Felix poematum ex Homero, Ovidio et pluribus aliis in dulcem nostram lingvam maternam ab Admodum Reverenda Dominatione Vestra perfecta translatio eidemque praemissa prosodia Slavica,[234] singularem in me amicisque meis, literarum Slavicarum cultoribus, excitavit erga pretiosam Admodum Reverendae Dominationis Vestrae personam amoris et fiduciae sensum; in cujus tesseram quemadmodum recentissima literaturae nostrae producta, lectorium quippe librum Čjtanka et Elenchum vocabulorum Europaeorum cumprimis Slavicorum Magyarici usus[235] Admodum Reverendae Dominationi Vestrae prius jam misimus, ita modo etiam Historiam literaturae Boh-Slavicae, a celebrato Josepho Jungmann, humaniorum professore Pragensi, elaboratam, in accluso mittimus et dono offerimus.

Ea, quae Admodum Reverenda Dominatio Vestra praevio opere praestare dignabatur, cupediae sunt, quae legentem ad desiderandum plura amoene incitant, eum vero, qui illas propinavit, plura ad suppeditandum quodammodo obligant.

Hoc, communis rumor et quo Admodum Reverendam Dominationem Vestram animatam suspicimus, literaturam nostram promovendi et popularibus benefaciendi studium, spem nobis tribuunt firmissimam: quod Admodum Reverenda Dominatio Vestra a continuatione eorum, quae in Parnasso Slavico tam feliciter caepit, haud destitura, imo vero eodem, quo hucdum, zelo ad provehendam hoc tenore popularium culturam et felicitatem ultro collaboratura sit.

Atque in hujus fiducia Admodum Reverendam Dominationem Vestram ad fovendam nobiscum in re literaturae communionem provocare, eamque una facere propositionem, constituimus: utrum Admodum Reverenda Dominatio Vestra manu scriptos Suos labores, ex obtutu nitidioris typi, ad hujatem regiam universitatis typographiam pro impressione mittere atque in vicem usitatorum antea apud nos et fratres Bohemos ita dictorum Schwabachicorum caracterum, caeteroquin pro Slavicis haberi nequeuntium, latinos, qui et elegantia et oeconomia magis se commendant et pluribus dialectis Slavicis communes sunt, imo jam apud nos etiam et Bohemos induci incipiunt, penes impressionem adhibendos jubere eatenusque et ratione exactae typi correcturae, quam, observata alioquin MScripti orthographia, gratuito perficiendam ipsi in nos assumimus, nos in consortium curarum vocare partemque harum nobis credere non dignabitur?[236]

Pretiosissimis in reliquo commendatus affectibus, singulari cum cultu persevero

Admodum Reverendae Dominationis Vestrae humillimus servus Martinus Hamulják

Budae 20. Julii 1826 [237][233] Z tohto prvého Hamuljakovho listu Hollému sa nám zachoval koncept i čistopis (obidva formátu 38 × 23,5 cm). Na koncepte je táto adresa: „Admodum reverendo domino Joanni Hollý, ecclesiae Madunicensi parocho zelantissimo etc. etc. Domino mihi sing. colendissimo in Madunic.“ (Preklad: „Veľadôstojnému pánu Jánovi Hollému, najhorlivejšiemu farárovi cirkvi madunickej atď. atď. Pánovi mne obzvlášť veľaváženému v Maduniciach.“) List uverejnil Jozef Ambruš: Korešpondencia Jána Hollého. Martin 1967, s. 37 — 38, 251 — 252.

[234] Sú to Rozličné básňe hrďinské, elegiacké, a lirické z Virgilia, Teokrita, Homéra, Ovídia, Tirtea, a Horáca. Preložené od Jana Hollého. S predstavenú prozodiú. Nákladem istého literaturi slovenskéj milovňíka. V Trnave 1824.

[235] Hamuljak poslal Čítanku Hollému prostredníctvom kanonika Palkoviča už 31. 7. 1825 (pozri list 6) a tak isto mu poslal aj Leškov Elenchus.

[236] Hollý i napriek opätovnej Hamuljakovej prosbe (pozri listy 64 a 66) vydávanie svojich básnických plodov (preklad Vergiliovej Eneidy a epos Svatopluk) aj naďalej zveroval svojmu mecénovi Jurajovi Palkovičovi. Až po Palkovičovej smrti Hollého diela vydával M. Hamuljak v almanachu Zora, samostatne i v súbornom vydaní Básňe Jana Hollého (1841 — 42).

[237] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Veľadôstojný pán farár, môj obzvlášť veľavážený pán vlastenec!

Dokonalý preklad básní z Homéra, Ovidia a viacerých iných do našej lahodnej materčiny od Vašej Veľadôstojnosti a jemu predchádzajúca slovenská prozódia vzbudili vo mne a mojich priateľoch, milovníkoch slovenskej literatúry, nezvyčajný pocit lásky a dôvery voči vzácnej osobe Vašej Veľadôstojnosti; na dôkaz toho už predtým sme Vašej Veľadôstojnosti poslali najnovšie plody našej literatúry, a to školskú knihu Čítanku a Elenchus vocabulorum Europaeorum cumprimis Slavicorum Magyarici usus, a teraz pripojene posielame a dávame do daru aj Históriu literatúry česko-slovenskej, spracovanú slávnym Josefom Jungmannom, profesorom humanitných tried v Prahe.

To, čo Vaša Veľadôstojnosť ráčila podať v predchádzajúcom diele, sú delikatesy, ktoré čitateľa povzbudzujú k túžbe po ešte krajšom, toho však, kto sa nimi zavďačil, istým spôsobom zaväzujú poskytovať ich hojnejšie.

Toto a všeobecná verejná mienka, v ktorej obdivujeme Vašu oduševnenú Veľadôstojnosť, ako aj úsilie napomáhať našu literatúru a pracovať v prospech krajanov dávajú nám najbezpečnejšiu nádej, že Vaša Veľadôstojnosť v rozvíjaní toho, čo tak šťastne začala na slovenskom Parnase, neustane, ba s tou istou horlivosťou, ako doposiaľ, bude týmto obsahom ešte viac spolupracovať na povznášaní kultúry a blaha krajanov.

Ba dôverujúc v toto rozhodli sme sa vyzvať Vašu Veľadôstojnosť podporovať s nami spoločenstvo v oblasti literatúry a zároveň predložiť návrh, či Vaša Veľadôstojnosť neráči svoje rukopisné práce, vzhľadom na úhľadnejšiu tlač, poslať na vydanie tunajšej Kráľovskej univerzitnej tlačiarni a určiť, či namiesto písmen používaných predtým u nás a bratov Čechov tzv. švabachových, ostatne pre slovenské (spisy) nevyhovujúcich, majú sa pri tlači použiť latinské, ktoré sa väčšmi odporúčajú aj pre úhľadnosť aj pre úspornosť a spoločné sú viacerým slovanským nárečiam, ba už aj u nás a u Čechov sa začínajú zavádzať, a nakoľko — aj vzhľadom na pedantnú korektúru tlače, ktorú ináč pri zachovaní ortografie rukopisu podujímame sa sami bezplatne vykonať — ráčite nás prizvať k účasti na dozore a jeho časť nám zveriť.

Napokon odovzdaný do najvzácnejšej náklonnosti, ostávam so zvláštnou úctou

Vašej Veľadôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak.

V Budíne 20. júla 1826
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.