Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 41. Josefovi Jungmannovi

(21. X. 1826)[249]

V Budíne 21. ríjna 1826

Vysoce učený, blahorodný pane, draze vážený pane vlastenče!

Že vzácné Vašé psaní ode dne 25. června t. r.[250] s 10 fl. conv. náležitě mi dodáno, z podpisu recepisse[251] videti ste ráčili, že ale i slýbené v němž pro p. Kollára a pro mne výtisky dva Vašé historie liter. skutečně došli, Vašnosti až posaváď žádné zprávi sem nedal; príčinu opozdení tomu pripsati ráčte, že když oné výtisky cestů knihkupectvi okolo konce srpna prišli, ja právě na cestu do Oravi sem se vybíral, 4-ho zárí vskutku na Víden, pak na Trnavu, Fraštak,[252] Bojnice a Turčansku stolicu do Oravi odjel, odtuď cez Žiwěc a Bialu do Slezka za Tešín do Fridku[253] vybehnul, pak po navštívení prátelóv a pokrevných,[254] z Oravy na Trenčansku stolicu cez Trnavu a Prešporek pred trema dnima do Budína se vrátil. Ráčte tedy, pokorně prosím, vinu zčástky vymlúvajícímu, zčástky ale i uznávajícímu odpustiti a díky, které za poslanu darem knižku, lasku totiž naproti mne něznameho a nikoli zaslužileho proukázanu, nyní činím, tak prijati, jakobych to hněd byl učinil. Od pána Kollára vyrozumel sem, že nedlúho po mojem odjetí Vašnosti psal a z obdržení knižky také děkoval.[255]

III-tí díl Bernol. Slovare knihkupcom vídenským Tendler et v. Manstein[256] pro Vašnosti ještě v mes. červenci oddán a do Prahy na knihkupce Krause odeslán jest. IV-tý díl o krátky čas vyjde z tisku, nasledovati ješte bude V-ty a VI-tý, jenž poslední Repertorium[257] obsahovati bude. Cena pak predplacení na 4 díly oznámena byla po 6 f. W. za každý díl, co za V-ty a VI-tý povinovány budeme, ještě neoznámeno.

1 výtisk celoročného behu Poutníka[258] prosím pokorně mi obstarati, cenu, a zdaliž ještě víc výtiskóv dostati pro praesento[259] možno?, láskavě mi oznámiti ráčte.

Ohlášení časopisóv museumských[260] velice nás zaujalo a potešilo, ať jen i na Slováky pamatají.

Z díla Elementa univ. l. slav. auct. Herkel tiskne se 8-i arch. Spisovatel ne je doma, proto mnohé chyby tisku vklúzli, všeckého bude, myslím okolo 10 archov.[261] — Prítel Kollár, Vám tuším známo, posíla od Webera[262] do časopisu museumskeho rozprávku o jméne národu našeho; jestli prvý štvrtročník český neni ješte docela vytišten, pekne by se, mím zdáním, do něho hodila; rukopis, trufám, asi 2 archy vynáši.[263]

Konečne do prevzácné lasky a prízne Vaší nadále se odporúčeje, zustávám s hluboků uctivosti

Vašnosti opravdový ctitel M. H.[249] Koncept listu (28 × 23,5 cm); v ľavom hornom okraji je adresa: „Sr. Wohledelgeb. d. Hochgel. Herrn Jos. Jungmann, D. d. Phil., Prof. d. HumCl. am altst. Gym. zu Prag.“ (Preklad: „Jeho Vysokourodzenosti, vysokoučenému pánu Josefovi Jungmannovi, doktorovi filozofie, profesorovi humanitných tried na staromestskom gymnáziu v Prahe.“)

[250] J. Jungmann M. Hamuljakovi, 25. 6. 1826 (LAMS).

[251] recepisse — návratka

[252] Frašták — Hlohovec

[253] Hamuljak bol vo Frýdku navštíviť svoju sestru Máriu (nar. 1794), ktorá sa ta vydala r. 1814 za Františka Farníka.

[254] Na Orave Hamuljak pravidelne navštevoval sestru Annu (nar. 1787), ktorá sa r. 1804 vydala za námestovského farbiara Ignáca Veselovského.

[255] List Jána Kollára J. Jungmannovi zo septembra 1826 sa nezachoval.

[256] Tendler & von Manstein — kníhkupectvo vo Viedni, prostredníctvom ktorého Hamuljak vybavoval viac zásielok do Prahy, Ľvova (Šafárikove Dejiny) a inde

[257] Repertorium Lexici Slavici-Bohemico-Latino-Germanico-Ungarici (Budín 1827) — Autorom Repertoria je peštiansky kaplán Alojz Spribila (pozri štúdiu Jána Považana: Príprava a vydanie Bernolákovho Slovára. Jazykovedný časopis IX, 1958, s. 88 — 102).

[258] Poutník slovanský. Sbírka spisů zábavných a ponaučných týkajících se zvlášť literatury, historie, techniky a hospodářství. Vydával Fr. B. Tomsa v Prahe v r. 1826 — 1827 (vyšlo 7 dielov).

[259] pro praesento — nateraz

[260] Je to ohlásenie o vydávaní nemeckého časopisu Monatschrift der Gesellschaft des Vaterländischen Museums in Böhmen, ktorý vychádzal ako mesačník v rokoch 1827 — 1831 za redakcie Františka Palackého, a českého Časopisu Společnosti vlastenského museum v Čechách, ktorý začal vychádzať tiež za redakcie Fr. Palackého v Prahe r. 1827 (od r. 1831 vychádzal pod názvom Časopis Českého museum, v rokoch 1838 — 1843 ho redigoval P. J. Šafárik).

[261] Všeslovanská gramatika od Jána Herkeľa s názvom Elementa universalis linguae Slavicae e vivis dialectis eruta et sanis logicae principiis suffulta (Základy všeobecného slovanského jazyka vybraté zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky) vyšla v budínskej univerzitnej tlačiarni v januári 1827 v rozsahu 101 tlačového hárku.

[262] Kronberger & Weber — kníhkupecké firma v Prahe, ktorá mala v komisii nemecký i český muzeálny časopis

[263] Kollárovu úvahu o mene Slovanov do muzeálneho časopisu nezaradili; ako oznámil J. Jungmann v liste Hamuljakovi z 27. 2. 1827, Kollárovo „pojednání o jménu Slovanů“ odovzdal J. S. Preslovi, redaktorovi Kroku, kde malo vyjsť v tretej časti druhého dielu (r. 1828); avšak Kollárova úvaha nevyšla ani v časopise Krok.
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.