Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 18. Josefovi Liboslavovi Zieglerovi

(18. I. — 14. II. 1826)[103]

Vysoce učený, dustojný a velebný paně, draze vážený příteli!

Hněd po mem písaní na Vás[104] prijal sem z Vídně balík kníh od Vás láskavě poslaných; za darované Vám srdečně dekuji, za peníze pak poslaných cenu v 18 f 55 x W. W. oznámenú z ceny kníh ode mne Vám poslaných v stríbre na 9 f 36 x aneb W. W. 24 f. — x vynášejícu zde ztahujem, zvyšne pak 5 f 5 x ve W. W. sobě na dobro značím.[105]

Nyní Vám posílám tri svazky Létopisóv serbských[106] v 4 f 3 x W. W. a 1 ex. O vynalezení západní Indie dle Campe preložené od Geguše[107] v — — — 1 f 48 x W. W. Mám tedy na počet kníh, které mi budúcně poslati ráčite u Vás na dobro — — 10 f 56 x W. W. Vděčím se Vám 1 ex. Čítanky,[108] 1 ex. návěští o dalšem pokračování časopisu maďarského Tudományos Gyüjtemény nazvaného na rok 1826,[109] recensii tehožto v 3 exx.;[110] títo dva kúsky maďarské, jestli potrebné, na slovenský neb latinský nebo nemecký jazyk pohodlně preložím a Vám i tak odešlem.[111]

P. Šaffarikova hystorie reči a lit. všeslav. asi po trech týdnech světlo uzre,[112] 1 ex. z ní Vám po ceně predplacení poslati neomeškám. Lituji, že sem posavaď na prospěch č. nár. muzeum nic vykonati nemohel, mám ale náděje o krátky čas nečo sebrati moci.[113][103] Koncept listu (24,5 × 19 cm), ktorého adresátom je bezpochyby J. L. Ziegler; dátum a poradové číslo si zaznačil Hamuljak v ľavom hornom rohu: „Nro. 2. 18. Jan. 826, vel 14. Febr.“ (číslo 2. 18. januára 1826, alebo 14. februára). List poslal Hamuljak najskôr 14. februára 1826.

[104] Ide o Hamuljakov list Zieglerovi z 20. 12. 1825 (pozri list 13).

[105] Ako vidno z Zieglerovho listu Hamuljakovi zo 4. 11. 1825, z poslaných časopisov, kníh a drobných tlačí prvých 10 titulov stálo 18 zlatých 55 grajciarov viedenskej meny; ostatné tlače zaslal Ziegler Hamuljakovi do daru.

[106] Serbske Ljetopisi, prvý srbský vedecký a literárny časopis, ktorý začal vydávať od roku 1825 profesor novosadského gymnázia Djordje Magarašević (1793 — 1830). Hamuljak zaslal Zieglerovi úplný prvý ročník tohto časopisu, ktorý vyšiel v troch zväzkoch v budínskej univerzitnej tlačiarni (jeho vydanie financoval novosadský kníhkupec Konštantín Kaulicy). Od roku 1826 prevzala vydávanie časopisu Matica srbská (založená v Pešti r. 1826). Po Magaraševićovej smrti časopis dostal názov Serbskij Ljetopis, neskôr Letopis Matice srpske a pod týmto názvom vychádza dodnes.

[107] Ide o prvý diel spisu Kolumbus, aneb Vynalezení západní Indie, ke čtení příjemná a užitečná kniha pro dítky a mladých lidí od J. H. Kampe v německém jazyku sepsaná (Banská Bystrica 1825), ktorú preložil do slovenčiny Ján Geguš (1791 — 1855), ev. farár v Očovej. (Slovenské noviny 1855 č. 123, 20. 10. 1855, s. 1.)

[108] Pozri list 6.

[109] Toto oznámenie vyšlo pod názvom Jelentés a’ Tudományos Gyüjteménynek 1826-dik esztendei Folytatásáról v časopise Tudományos Gyüjtemény IX, 1825, zv. 11, s. 118 — 127 (okrem toho vyšlo pravdepodobne aj ako samostatná tlač). Jeho pôvodcom je redaktor časopisu András Thaisz (1789 — 1840), ktorý v ňom jasne formuloval program šírenia maďarčiny.

[110] Je to odpoveď na Thaiszovo oznámenie, ktorú po porade so svojimi spolupracovníkmi napísal oravský rodák Ján Herkeľ (1786 — ?) a ktorá vyšla ako samostatná tlač v Pešti začiatkom roku 1826 pod názvom Az 1826-dik esztendei Tudományos Gyüjteménynek folytatásáról való Jelentésre rövid észrevétel. Tlačený exemplár tejto Herkeľovej odpovede sa nám doteraz nepodarilo objaviť, avšak v Hamuljakovej pozostalosti v LAMS sa zachoval rukopis s názvom Jegyzések a’ Tudományos Gyüjteménynek 1826-dik esztendei Folytatásáról szólló Jelentéshez, ktorý považujeme za predlohu alebo odpis vytlačeného spisku. Tento rukopis sme publikovali v príspevku Neznáma národná obrana Jána Herkeľa z roku 1826 (Historické štúdie XIV, Bratislava 1969).

[111] Na ľavom okraji listu si Hamuljak dodatočne poznačil počet zväzkov zaslaných Zieglerovi, s odkazom na list V. S. Karadžića z 13/25. 2. 1826.

[112] Pozri list 8.

[113] J. L. Ziegler zaslal Hamuljakovi v liste zo 4. 11. 1825 hárky na zbieranie knižných a iných darov pre české Národné múzeum (zal. 1818) s prosbou, aby „jména budinských, pešťských a jiných dobrodinců, kteříby slovenskými knihami, nebo čímkoli jiným Českému národnímu Muzeum přispěti se rozmyslili, do ňho laskavě zapsati dal.“ Z Hamuljakovho listu Fr. Palackému z 15. 8. 1827 vieme, že sám zaslal českému Národnému múzeu 39 kusov strieborných a 40 kusov medených mincí (pozri list 53).
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.