Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 8. Franciscovi Marijovi Appendinimu

(11. X. 1825)[42]

Admodum Reverende ac Clarissime Domine Pater, Domine mihi singulariter colendissime!

Nuncium praenumeratioinis pro Historia lingvae et literaturae Slavicae secundum omnes dialectos, per dominum Schaffarik in Gymnasio G. r. n. u. Neoplantensi professorem humaniorum conscripta ac sub finem a. c. in typis proditura,[43] in 25 exemplaribus eo cum fiduciali petito Admodum Reverendae Paternitati Dominationis Vestrae submittendi honorem habeo, ut optatum ejusdem usum, in quantum brevitas temporis admiserit, facere dignetur.[44][42] Koncept listu, na ktorom si Hamuljak zapísal dátum a adresáta: „dto 11. Oct. 1825. Pater Appendini.“ Ide o spoločný koncept listu adresovaného F. M. Appendinimu a s malým dodatkom aj F. S. Metelkovi (list 9), ktorý sa nachádza na zadnej strane listu V. S. Karadžićovi zo 6. 10. 1825 (pozri úvodnú poznámku a komentár k listu 7).

[43] Hamuljak v tom čase predpokladal, že Šafárikove Dejiny budú do konca roku 1825 vytlačené. Na pomalú tlač diela sa žaloval Šafárik v liste Kollárovi 11. 10. 1825: „Posavad jen 16 archóv hotovo — a tak celé dílo jen asi na budúcú velkunoc bude hotovo. Skládače často k jiným prácem užívají — tisk mého díla práznuje tytýž celé týdne. P. Hamulják si dosti ztěžoval — dost se naběhal k faktorovi — ale Savaúl je veliký, bezpříkladný hrubián.“ (Časopis Českého musea 1873, s. 405). Šafárikove Dejiny vytlačila budínska univerzitná tlačiareň až v druhej polovici marca 1826 (pozri Listy P. J. Šafárika M. Hamuljakovi, Martin 1965, s. 8 — 9, 46 — 48).

[44] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Veľadôstojný a najslávnejší pán páter, môj obzvlášť veľavážený pane!

Predplatiteľské oznámenie na Dejiny reči a literatúry slovanskej podľa všetkých nárečí, napísané pánom Šafárikom, profesorom humanitných tried na pravoslávnom gymnáziu novosadskom, ktoré majú vyjsť tlačou koncom tohto roku, mám česť poslať Vašej otcovskej Veľadôstojnosti v 25 exemplároch s dôvernou prosbou, aby ste ráčili dosiahnuť z nich želaný úžitok, pokiaľ to krátkosť času dovolí.
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.