Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 33. Vukovi Stefanovićovi Karadžićovi

(14. V. 1826)[210]

d. 14. Maii 1826

Vys. uč. dust. p., draze vážený príteli!

Skrze dnes včas ráno tuodtuď do Vídně pošlého vozku prešporského Josefa Turnera[211] poslal sem na p. Tyrku historie literaturi p. Schaffarikové na ord. papíre 49, na lepším pak 16 exx., všeckého 65 xx. v jednom balíku zapravené. Z níchž prislúchají

P. Tyrkovi darem na ord. pap. 1 ex. P. Kopitarovi na fajnejš. pap. 12 ex. P. Zakrschewskymu na fajn. pap. 4, na ord. 42 ex. P. Schaumburgovi, knehkupci na ord. 6 ex.

Prosím pokorně, ráčte starost míti, aby každému své exx., zlášte pak p. Kopitarovi náležite dodáne byli, ja osobitně každému píši. P. Schaumburgovi patrící list[212] otevrený zdě s tú prosbu dokladam, že tisknúti se majícé navěšti o knize této od p. Kopitára vyprositi, ježeli treba bude, načisto prepísati dati, načisto pak prepísané do zdě pripojeného listu zavreti a zapečetený list s predoznámenými 6 exx. p. Schaumburgovi buď sám v osobě buď skrze jiného láskave doručiti ráčite.[213] Pán Zakrschewský své exx. sám sobe da odnesti.

Ten od pána Kollára juž dávno poslaný u p. Tyrku založený balík kníh, jenž Čítanky (Lesebücher)[214] a Kázaní (Predigten)[215] v sobě obsahuje, ovšem p. Neureuterovi knehkupci pražskému patrí; jestli by tehdy ještě do Prahy odeslán nebyl, ráčte laskavu peči míti, by na své místo co najdríve poslán byl.

Pan prof. Jungmann z Prahy mi píše, že balík jeden kníh, v nemž jeho hist. liter., Sedláčkova fysika a časopis Krok (II a) se nalezají na mně skrze p. Tyrku poslal;[216] prosím tehdy pokorně, ráčte se u p. Tyrky i stranyva tohoto balíka láskavě obozreti. — Dal-li p. dr. Ziegler své 3 exx. hist. Šaff. již odvezti?[217]

Nevěda jistě, zda-li Vás prítomné mé písmo ve Vídni najde, zavíram takové do listu p. Schityarova,[218] jehož prosím, aby oné, ježeli ve Vídni ještě meškáte, Vašnosti, pak-li by ste tam již nebyli, p. Kopitarovi odevzdati a Vašnostem pri odebraní poznamenaných exx. na pomoci byti sobě nestěžoval. — Slyšíce, že se, vysoko ctený a milovaný príteli, z Vídne sem do Pešte odebrati mínite, nemálo radosti působila nám táto novina, úfaje se obcování tak slovútneho a výborného muže a vzácného prítele, jakého v osobe Vašnosti ctíme, nemóžeme se ale nermútiti nad tym, že tak drahého prítele ve Vídni utratíme, k nemuž v jakékoli potrebe sme se utíkati smeli a i v skutku často utíkali; mezi jinými činí nám starost bázeň o místo ve Vídni, kde buducne buď do Čechye buď sem do Uher patríce a skrze Víden od nas aneb bratruv posílati se majíce knihy skladati máme; ulehčíte nám takovúto starost, jestli pred odchodem z Vídne stranyva věci této nečo jistého s p. Tyrkom, aneb p. Schityarom domluviti ráčite; o čo duverně a snážně Vašnosti prosím.[219][210] Koncept listu (24,5 × 20 cm), na ktorom si Hamuljak zapísal poradie, adresáta a dátum: „Nro. 5. Herrn Wuk St. Karadgich, d. 14. May 1826“ (Číslo 5. Pánu Vukovi Stefanovićovi Karadžićovi, 14. mája 1826). Na tomto istom dvojhárku sú aj koncepty Hamuljakových listov Schaumburgovi, Šićarovi (Schitjárovi) a Tirkovi (pozri listy 34, 35, 36). List vyšiel v edícii Vukova prepiska, Beograd 1910, zv. 5, s. 325 — 326.

[211] Jozef Turner — bratislavský povozník (bližšie údaje o ňom nepoznáme)

[212] Pozri list 34.

[213] Spomínané oznámenie o vyjdení Dejín napísal v nemčine pravdepodobne Ján Kollár, o čo ho prosil Šafárik už v liste z 20. 2. 1826 (pozri ČČM 1874, s. 63, ako aj Listy Šafárika Hamuljakovi, Martin 1965, s. 98). Toto oznámenie poslal Hamuljak prostredníctvom Š. Šićara Kopitarovi do Viedne 3. 5. 1826 (pozri list 45), od ktorého ho mal vziať Karadžić a doručiť Schaumburgovi na uverejnenie vo Wiener Zeitung (pozri list 34).

[214] Pozri list 6.

[215] Ide najskôr o Kollárove Náboženské kázaní při slavnostech velikonočních roku 1826 (Pešť 1826).

[216] Pozri list 32.

[217] Pozri list 24.

[218] Pozri list 35.

[219] V. S. Karadžić z Viedne neodišiel.
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.