Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 79. Jurajovi Palkovičovi

(27. II. 1830)[550]

Reverendissime Domine Praeposite, Domine mihi gratiose!

Nuncium praenumerationis pro lucubrationibus Pesthiensis Kollár in nomina, origines et antiquitates nationis Slavicae, typis Universitatis lingva Slavica[551] edendis,[552] in acclusis 5. exemplaribus iis cum humillimis precibus Reverendissimae Dominationi Vestrae submittere praesumo: quatenus pro innata sibi, jure celebrata benevolentia erga conatus literatorum, auctori huic, quo gravis aeque ac accepti argumenti opus, si non cum lucello quopiam, adminus absque damno suo publici juris reddere valeat, ope operaque sua, quantum licuerit, gratiose adesse dignaretur.

Constat mihi, quam multum bene faciat, quantopere se immolet pro bono communi Reverendissima Dominatio Vestra, nunc in specie sumtibus editionis Sacrorum Bibliorum pro nobis, Pannoniis Slavis,[553] eandem gravari, venerabundus agnosco; his tamen non obstantibus, de praegnanti Reverendissimae Dominationis Vestrae gratia persvasus, impetrare a me non poteram, ut instantem operis attacti impressionem ad altam Reverendissimae Dominationis Vestrae notitiam perferendo, pro gratioso conaminum auctoris secundamine demissas vices meas interponere una nom praesumerem.

Altis in reliquo gratiis humillime devotus, profunda cum veneratione emorior.

Reverendissimae Dominationis Vestrae humillimus servus Mart. Hamulják.

Budae die 27-a Febr. 1830

P. S. Amicus meus, dominus Koiš, e. consilii l. r. accessista,[554] qui opera literaria melioris notae pro erigenda fors cum tempore bibliotheca Slavica non parvis cum impensis conquirit haque fine occasione licitationis duplicatorum in Universitatis bibliotheca aute duos tresve annos reliqua inter Historiam Hungariae a Belio comparavit,[555] inaudiendo ibidem, partem operis hujus, quae typum non subiit, penes primatialem, aut metropolitani capituli Strigoniensis bibliothecam in Manuscripto asservari;[556] cuperet ad integritatem operis manuscriptum illud dicto fine pro se copiare, aut copiandum expensis propriis curare, si sibi admitteretur. Sustineo proinde Reverendissimae Dominationi Vestrae humillime supplex esse: dignaretur de praeallato supposito utrum quippe attactum Belli manuscriptum in alterutro, aut tertio et quo signanter loco reipsa reperiatur? — in quantum rei notitiam habere dignatur — me gratiosissime edocere.

Idem qui supra.[557][550] Originál listu (23 × 19 cm).

[551] Pri tomto slove Palkovič na okraji listu poznamenal: „Bohemii“.

[552] Je to dielo Jána Kollára: Rozpravy o jmenách, počátkách i starožitnostech národu slavského a jeho kmenů, ktoré vyšlo v budínskej univerzitnej tlačiarni v auguste 1830 a na vydávaní ktorého mal Hamuljak značný podiel. Tlačené oznámenie o vydaní tohto spisu (vyšlo vo februári 1830) nateraz nepoznáme. (O tomto oznámení, ako aj o Rozpravách pozri bližšie Listy P. J. Šafárika M. Hamuljakovi, Martin 1965, s. 174 — 188).

[553] Ide o preklad Biblie do bernolákovčiny, ktorá vyšla nákladom kanonika J. Palkoviča s názvom: Svaté Písmo starého i nového zákona podla obecného latinského, od sv. rimsko-katolickéj cirkvi potvrďeného, preložené s prirovnáňím gruntovného tekstu na svetlo vidané (Ostrihom 1832).

[554] O Jánovi Koišovi pozri list 15.

[555] Ide o známe dielo Mateja Bela: Notitia Hungariae novae historico-geographica, z ktorého vyšlo 5 zv. v rokoch 1735 — 42.

[556] Podľa podrobnejšej Palkovičovej správy v liste Hamuljakovi z 10. 5. 1830 rukopisy Belových Notitií sa uchovávali v primaciálnej bibliotéke v Ostrihome (list v LAMS).

[557] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Najdôstojnejší pán prepošt, môj milostivý pane!

Odvažujem sa poslať Vašej Vysokodôstojnosti predplatiteľské oznámenie na spis peštianskeho Kollára o menách, počiatkoch a starožitnostiach slovanského národa, vydaný v slovanskom jazyku univerzitnou tlačiarňou, v pripojených piatich výtlačkoch s najponíženejšou prosbou, aby ste pre svoju vrodenú a právom velebenú náklonnosť voči spisovateľským snahám milostive ráčili prispieť pomocou a podporou tomuto autorovi, ktorého dielo tak závažného ako aj vhodného obsahu možno vydať aj keď nie s akýmsi malým výťažkom, ale aspoň bez ujmy verejného práva.

Je mi známe, ako Vaša Vysokodôstojnosť mnoho dobra činí a nakoľko sa obetuje pre spoločné blaho, s úctou spomeniem, ako ste teraz preťažený najmä nákladmi na vydanie Svätej Biblie pre nás, panónskych Slovákov. Avšak odhliadnuc od tohto, presvedčený o hojnej milosti Vašej Vysokodôstojnosti, nemohol som sa zdržať, aby som nasledujúce tlačenie spomenutého diela nepredniesol Vašej Vysokodôstojnosti na podrobnejšiu známosť a zároveň sa neosmelil predložiť moju pokornú odplatu za milostivé podporovanie autorovho úsilia.

Napokon najponíženejšie sa porúčajúc do vznešenej milosti ostávam s hlbokou úctou

Vašej Vysokodôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak.

V Budíne dňa 27. februára 1830

P. S. Môj priateľ pán Koiš, akcesista pri slávnej kráľovskej miestodržiteľskej rade, ktorý s nemalými výlohami zhromažďuje známejšie literárne diela pre práve teraz budovanú slovanskú knižnicu a pre tento cieľ získal na licitácii duplikátov v univerzitnej knižnici pred dvoma alebo troma rokmi ďalšie spomedzi Belových Dejín Uhorska, dopočul sa tam, že časť tohto diela, ktorá nevyšla tlačou, zachováva sa v rukopise v ostrihomskej arcibiskupskej knižnici alebo v knižnici metropolitnej kapituly. Želal by si kvôli úplnosti tohto rukopisného diela na spomenutý cieľ pre seba odpísať alebo dať odpísať na vlastné trovy, ak by sa mu povolilo. Osmeľujem sa teda Vašu Vysokodôstojnosť najponíženejšie prosiť, aby ma ráčila najmilostivejšie informovať o vyššie spomenutom dodatku, či totiž uvedený Belov rukopis sa skutočne nachádza na jednom či druhom mieste alebo na treťom a vlastne kde, pokiaľ ráčite mať vedomosť o veci.

Ten istý ako hore.
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.