Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 31. Pavlovi Jozefovi Šafárikovi

(6. IV. 1826)[194]

V Budíne 6. apr. 1826

Draze vážený príteli!

I mně bylo smíšno, že když exx. Vašé historie literatury na více místa rozeslany už byli, Vy nejen žádný exx, ale ani jen známost o šťasném dokončení tisku a vymenení neobdrželi ste, spomenul sem byl hněd to jisté príteli p. Kollárovi, který také smíti se musel; tak se to hodilo, nyní škoda by byla času o tom obširněji psáti. Nepochybujem, že ste poslané ještě 28-ho min. mes. brezna skrze Sv.-ivanského Ondr. Trifunova[195]

9 na peknejš. pap. 198 na ord. tisk. pap. 207 exx. posaváď náležitě prijali; po prítomné príležitosti vypraví Vám pán Milovuk na peknejším papíru 16 na ord. tisk. dto 27 43 a tak všeckých budete míti na pěkn. pap. 25 na ord. tisk. pap. 225 250 ex.

co Vám na úplné všeckých novosadeckých a jiných zde nasledujících pp. predplatcóv,[196] jakošto: pro Neusatz, Agram, Arad, Bács. Sen., Baja, Bajsa, Becskerek, pro p. Greguše[197] v Diakováru, pro Gajdobra, Karlovce dolní, Krajojevac, Kulpin, Neu Pazoe, Pancsova, Ruma, pro Lazareviče v Szegedine,[198] Tör. Kanizsa, Vinkovcze, Verschetz, Zemlin a Zombor, ba i pro J. Exc. arcibiskupa[199] a J. M. pána biskupa[200] stačiti, ano ai zvyšovati nemálo bude. — Jestli by Vám velice nepríležitno bylo, do jedného nebo druhého místa z hore poznamenaných poslati, rášte důkladne porúčiti kde a na koho by se odtuďto exx. poslati měli.

Landesovi do Prešporku[201] ještě 14 exx. nahotovil sem, príležitost zitra nebo pozitre do Prešporku pojde a všecky 14 exx. vezme i Landesovi odevzdá.[202][194] Koncept listu (24 × 18,5 cm); list uverejnil A. Maťovčík: Listy P. J. Šafárika M. Hamuljakovi. Martin 1965, s. 48.

[195] Nepodarilo sa nám zistiť, o koho ide.

[196] Pozri zoznam predplatiteľov v Šafárikových Geschichte der slawischen Sprache und Literatur, Budín 1826, s. 511 — 524.

[197] Eduard Greguš z Djakova (Diakovár) — správca biskupských majetkov, ktorý predplatil 11 exemplárov Šafárikových Dejín

[198] Lazar Lazarević (1805 — 1846), ktorý po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Karlovciach a v Novom Sade študoval filozofiu v Segedíne a právo v Kežmarku; od r. 1830 až do smrti bol profesorom novosadského gymnázia.

[199] Stevan Stratimirović (1757 — 1836) — r. 1790 na cirkevnom sneme v Temešvári zvolený za arcibiskupa a metropolitu srbskej pravoslávnej cirkvi, pôsobil v Karlovciach (Sremski Karlovci). Vzdelaný a literárne činný hlavne v jazykovede a histórii; mal bohatú knižnicu, z ktorej si požičiaval literatúru aj Šafárik. Stratimirović prispel sumou 500 zl. na založenie Katedry reči a literatúry československej v Bratislave r. 1802.

[200] Gedeon Petrović (1785 — 1832) bol od r. 1807 až do svojej smrti báčskym biskupom; stal sa zakladateľom a organizátorom novosadského gymnázia r. 1819 a Šafárik udržiaval s ním priateľské vzťahy.

[201] Jozef Landes — kníhkupec v Bratislave, s ktorého prácou pri rozpredaji Dejín Šafárik nebol spokojný, o čom svedčí najmä jeho list Hamuljakovi z 22. 2. 1827 (pozri Listy Šafárika Hamuljakovi, Martin 1965, s. 104). — J. Landes intenzívne a trvalo spolupracoval pri objednávaní a nákupe kníh s Vavrincom Čaplovičom v rokoch 1811 — 1852, ako o tom svedčia Čaplovičove vlastnoručné záznamy v rukopisných katalógoch kníh (bližšie pozri A. Maťovčík: Vavrinec Čaplovič a osudy jeho knižnice. Martin 1962).

[202] Nasledujúci text listu Hamuljak prečiarkol, a preto ho odtláčame v úplnosti v poznámke: „Budu mu ale i psati, že na počet poznamenaných na svú stránku 30 exx. už 21 prijal, nyní pak pozustávajíce 9 exx. po ceně predplacení, ostatné ale 5 exx. na prodaj po 2 f 30 kr. C. M. posílám. Móže sice byti, že Vás na poznamenání ne 9, ale 14 exx. to domnení navedlo, že tuším v oných 21 exx. skrze študujících (mezi jmeny predplatcóv Studirender nazvaných) u něhož, totiž p. Landesa predplatené 5 exempláre zatvorené sú, ale pro těchto sem osobitně ratal a poslal: poslal sem totiž do Prešporku oněhdy pro

p. Čaploviče 1 ex. p. Csopok Studirender 1 ex. p. Dedinszky, d. Theol. Befl. 1 ex. p. Georgievich, Studirender 1 ex. p. Georgius, dtto 1 ex. p. Gyurikovics 1 ex. p. Kuszmany, d. Theol. Befl 1 ex. p. Landes 1 ex. p. Liptak, d. Theol. Befl. 1 ex. p. Martiny dtto 1 ex. p. Michnay dtto 1 ex. p. Palkovics 1 ex. p. Petény d. Theol. Befl. 1 ex. p. Rigyitzky, Studirender 1 ex. p. Schmidtganz dtto 1 ex. p. Schulek, 1 ex.
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.