Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 36. Teodorovi Demeterovi Tirkovi

(14. V. 1826)[226]

Ofen d. 14. May 1826

Wohledelgeborner, hochgeehrter Herr!

Ich habe Ew. Wohledelgeb. schon oft Ungelegenheiten verursacht mit Büchern, welche theils von mir anderetheils von anderen an mich vermittels Ew. Wohledelgeboren versendet wurden; und ich habe dafür meinen Dank noch nicht abgestattet. Ich bitte diesen hiermit gütig an zunehmen und mir Gelegenheit zu geben Gegendienste zu erweisen.

Heute habe ich neuerdings einen mit Dero zwei Anfangsbuchstaben D. T. Nro. 10 notirten, 49 ord. und 16 feine zusammen 65 Exx. der Schaffarik’schen Geschichte der slawischen Sprache und Literatur enthaltenden Pack durch den Pressburger Landkutscher Joseph Turner, an Ew. Wohledelgeb. abgesandt, wovon auf ord. Druckpapier 1 Ex. fur sich oder dem Herrn Sohn[227] unentgeltlich zu behalten. — Dann dem Herrn Kais. Hofbibliothekscustos v. Kopitar auf feinem Papier 12 Ex. Ferner dem Herrn Zakrschewsky, der sich desshalb selbst melden wird, auf ord. Druckpapier 42 und auf feinem Pap. 4, zusamm. 46 Exx., dem in d. Alsergasse No 127 wohnhaften auszufolgen, und endlich 6 Exx. auf ord. Druckp. der Verfügung des Herrn v. Kopitar zu überlassen.[228][226] Koncept listu, na ktorom si Hamuljak zapísal adresáta: „Herrn Tirka“. (Pozri úvodnú poznámku k listu 33).

[227] Bližšie údaje o synovi T. D. Tirku sme nezistili.

[228] Preklad nemeckého listu do slovenčiny:

Budín 14. mája 1826

Vysokourodzený, vysokoctený pane!

Často som už spôsobil Vašej Urodzenosti nepríhodnosti s knihami, ktoré prostredníctvom Vašej Urodzenosti boli rozosielané sčasti odo mňa, sčasti od iných; a ja som za to svoju vďaku ešte nevyjadril. Prosím ju týmto láskavo prijať a dať mi príležitosť na preukázanie protislužby.

Dnes som znova odoslal Vašej Urodzenosti prostredníctvom bratislavského krajinského voziara Jozefa Turnera balík, označený Vašimi dvoma začiatočnými písmenami D. T. a číslom 10, obsahujúci 49 riadnych a 16 lepších, spolu 65 exemplárov Šafárikových Dejín slovanského jazyka a literatúry, z ktorých 1 exemplár na riadnom tlačiarenskom papieri si ponechajte zadarmo pre seba alebo pre pána syna. — Potom odovzdať pánu Kopitarovi, kustodovi kráľovskej dvorskej knižnice, 12 exemplárov na krajšom papieri, ďalej pánu Zakrzewskému, bývajúcemu na Alsergasse č. 127, ktorý sa bude sám hlásiť, 42 exemplárov na riadnom tlačiarenskom papieri a 4 na krajšom papieri, spolu 46 exemplárov, a konečne 6 exemplárov na riadnom tlačiarenskom papieri na voľné použitie pánu Kopitarovi.
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.