Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 16. Ignácovi Veselovskému

(Zač. roku 1826)[94]

Uprimný paně švagre!

Nepochybujem, že list mój ode 6-ho bež. měs.,[95] v němž základy umluviti se majícího medzi nami kontraktu strany kúrie Vahanov v známosť uvédol sem, Jím posaváde náležitě dodán; druhý pak ode 12-ho tohož, v němž popisy gazdovsko-páleničných stavóv vahanovských i všelijakého ku takovým a ku hospodáreniú vúbec prináležejícího rjadu a plodin od roku 1815 a 1824, nejináče poznamenániá Jejich z ohledu na popis 1824 r. i poznačenié rozdílóv medzi preddotčenými popisami se nalezajících, skrze pláteníkóv poslal sem Jim,[96] jestli ně pervéj, do budúcé neděle jistě odevzdán bude. Teď nekteré ku snadnejšímu vysvětleniú a vyrovnániú jak medzi prednepodanými popisami vúbec se našlých, tak medzi popisem roku 1824 zvláště a poznamenániemi Jejich se poskytujících rozdílov slúžiti majícé pravidla Jim predpísati, a že by ve veci téjto podle ních se zpravovati sobě nestěžovali Jich požádati umínil sem; kterážto pravidla nasledujícá sú a sice:

Po najprvé o to péči míti budu, aby opravdový stav, v němž jak stavéniá tak i všelijaký rjád a nadoby roku 1824 skutečně se nacházaly poznati mohli; pamatati totiž budú, co však i z poslaných písem poznati móžu, že 1824 r. mnohé veci jináče našli, nežli v popisu toho jistého roku poznačené sú; divné to ovšem, poněváč pán švager prijímajíc od arendátorov pánských stavy etc. zpátkem porovnati měli, aby všecko v tom zpúsobe, v tom počte, v němž v skutku se oddávalo, do popisu vněšené bylo; vúbec popis r. 1824 z obú strán, totiž ze strany nějen odevzdávajícé, ale i ze strany prijímajícé podpísán býti měl, v Bohu zesnulý pán Bobrovnický,[97] jakožto inspektor arendátorský naskrze nestačil. Včil tedy paně švagríčku na nich záleží stav roku 1824 do pravdy a jistoty privézti, aby tak v porádek uvedený roku 1824 popis s oným 1815 roku bezpečněji srovnati a podle toho buď z ohledu na stav a zpúsob, buď z ohledu na počet chýbiajíce veci na predešlých arendátoroch pohledávané byti mohly.

Upravivše tak popis 1824 roku, po druhé tenže s popisem 1815 r. ještě raz srovnati, zdaliž a nakolik poznačeni moje rozdílóv medzi němi našlých státi má, presvedčiti se pak, ktoré ze skazených, strovených aněb stratených veci in natura a namísto ktorých v penízech aneb i jináče náhrada vzhledem potreby a úžitku žádati se majú, uvážiti, a tak pristrojen p. švager árendátorom pánským našle rozdíly anebožto zkázy a strateniny predložiti a veci, které budú trúfať, že by v prirození potrebné byly, n. p. kiadě, kaňve etc. tak za ostatné ale slušnú cenu žádati majú.[94] Koncept listu (38 × 23,5 cm); jeho adresáta sme určili podľa oslovenia a obsahu listu. Pretože tento koncept napísal Hamuljak na zadnej strane listu J. Jungmannovi (list 15), datujeme ho takisto na začiatok roku 1826.

[95] Tento Hamuljakov list Veselovskému nepoznáme, a preto nemôžeme presne určiť jeho dátum.

[96] Takisto nepoznáme ani druhý list adresovaný I. Veselovskému „ode 12-ho tohož“, v ktorom mu Hamuljak zaslal dva opisy vahanovského hospodárstva a pálenice, vyhotovené roku 1815 a 1824. — Kúriu Vahanov v námestovskom chotári dostal do užívania na 40 rokov Hamuljakov otec Martin Hamuljak (1750 — 1807) od Oravského panstva niekedy okolo roku 1790. Po otcovej smrti prešlo toto právo na syna Martina Hamuljaka a trvalo až do roku 1831 (Slovesnosť I, 1863, s. 10). Keď M. Hamuljak r. 1812 odišiel z Oravy nacelkom, hospodárstvo nechal spravovať árendátorovi (pri tejto príležitosti bol vyhotovený jeho opis z r. 1815). Do spravovania Hamuljakovho švagra Ignáca Veselovského sa dostalo až r. 1823 na základe listiny protonotára palatínskeho úradu z 23. 8. 1823 (uložená je v Hamuljakovej pozostalosti v LAMS). Na základe toho bol vyhotovený nový opis vahanovského gazdovstva r. 1824, ku ktorému zaslal Hamuljak niektoré úpravy v publikovanom liste.

[97] Bližšie údaje o Bobrovnickom, árendátorskom správcovi pri oravskom panstve, sa nám v spisoch Oravského panstva v ŠA v Bytči nepodarilo najsť.
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.