Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 97. Jurajovi Palkovičovi

(22. IV. 1832)[694]

Reverendissime Domine Praeposite,

Domine mihi gratiosissime!

Appropingvante cum festo s. Georgii onomasi Reverendissimae Dominationis Vestrae, non potui a me impetrare, ut non accederem Eandem pauculis hisce, quibus ardentium praegnantis cordis mei votorum summam committere cupiens. Reverendissimae Dominationi Vestrae longaevam incolumitatem ac omnigenam benedictionem a Deo teroptimo precor. Vota haec universis popularibus meis communia sunt, in quorum animis grata semper manebit magnanimi maecenatis benefactorisque sui memoria.

Pro gratiose mihi novitus medio d. Beimel typohraphi transmissis duobus primae partis S. Scripturae in versione nostra Slavo-slavica exemplaribus, humillimas gratias habeo;[695] utrumque horum ad Bohemiam, alterum domino professori Josepho Jungmann, alterum Museo transponere constitui.

Haberem ecquidem adhuc aliqua communicanda Reverendissimae Dominationi Vestrae, quoad pauca quaedam manuscripta defuncti Andreae Bosányi, lingvae Graecae penes academiam Magno Varadiensem professoris, quae aliquot ante obitum suum mensibus chartae rite involuta, obsigillata mihique inscripta, curae meae commisit, paucos ante dies mihi ad manus tradita;[696] metuo tamen, ne communicatione horum Reverendissimae Dominationi Vestrae, gravibus caeteroquin editionis alterius S. Scripturae partis curis gravatae, oneri cedam.

Gratiis in reliquo devotus, peculiari cum veneratione emorior

Reverendissimae Dominationis Vestrae

humillimus servus et sincerus cultor Martinus Hamulják

Budae d. 22-a Aprilis 1832 [697][694] Originál listu (22 × 18 cm).

[695] Pozri list 96.

[696] Ide o doteraz nezvestnú písomnú pozostalosť po významnom bernolákovskom dejateľovi Ondrejovi Bošánim (nar. 13. 11. 1766 um. 9. 11. 1831), ktorý po skončení štúdií na bratislavskej a banskoštiavnickej akadémii pôsobil spočiatku v banských službách v Kremnici a od r. 1807 až do smrti ako profesor gréčtiny na akadémii vo Veľkom Varadíne. (Bližšie pozri štúdiu M. Vyvíjalovej: Ondrej Bošáni. Príspevok k osobnosti, k jeho dielu a účasti v národnom hnutí. Historické štúdie XII, Bratislava 1967, s. 63 — 88; všetky prístupné archívne dokumenty o Bošánim vydala M. Vyvíjalová v zborníku Literárny archív 1967, Martin 1967, s. 211 — 245.)

[697] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Najdôstojnejší pán prepošt, môj najmilostivejší pane!

S približujúcim sa sviatkom sv. Juraja, mena Vašej Vysokodôstojnosti, nemohol som sa zdržať, aby som nepredstúpil pred Vás týmito niekoľkými riadkami, ktorým túžim zveriť obsah vrúcnych želaní z môjho plného srdca. Od najdobrotivejšieho Boha prosím pre Vašu Vysokodôstojnosť stále dobré zdravie a všetko požehnanie. S týmto želaním sa stotožňujú všetci moji krajania, v mysliach ktorých navždy ostane pamiatka na ich veľkodušného mecenáša a dobrodincu.

Najponíženejšie vďaky vzdávam za najnovšie dva výtlačky prvej časti Svatého písma v preklade v našej slovensko-slovanskej reči, ktoré mi boli milostive odoslané prostredníctvom pána tlačiara Beimela. Oba som sa rozhodol poslať do Čiech, jeden pánu profesorovi Josefovi Jungmannovi, druhý Múzeu, o niekoľko akýchsi rukopisov po nebohom Ondrejovi Bošánim, profesorovi gréckej reči na veľkovaradínskej akadémii, ktoré riadne zabalené, zapečatené a na mňa adresované niekoľko mesiacov pred smrťou zveril mi pod dozor a pred pár dňami boli mi odovzdané do rúk. Obávam sa však, aby som ich dopravou nespôsobil ťažkosti Vašej Vysokodôstojnosti aj tak preťaženej vážnymi starosťami pri vydávaní druhého zväzku Svätého písma.

Napokon porúčajúc sa do milosti ostávam so zvláštnou úctou

Vašej Vysokodôstojnosti najponíženejší služobník a úprimný ctiteľ Martin Hamuljak.

V Budíne 22. apríla 1832
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.