Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 81. Alexandrovi Rudnaymu

(31. VIII. 1830)[566][567][568]

Emeritissime ac celsissime sacrae Romanae ecclesiae Cardinalis, Princeps, et regni Primas!

Domine, Domine benignissime!

Tractatus Joannis Kollár, ministri evangelici, in nomina, origines et antiquitates nationis Slavicae, typis regiae scientiarum universitatis Hung. editorum,[569] quinque exemplaria, quorum unum in elegantiore velin dicta, caetera in impressoria charta, in accluso fasciculo ad pedes Eminentiae Vestrae deponere praesumo et benignitati humillime devotus, sacrarum manuum inter pia oscula ima in submissione emorior

Eminentiae Vestrae devotissimus cliens Martinus Hamulják R. Lottlis rat. offlis.

Budae 31-a Augusti 1830 [570][566] Na tomto liste, ktorého originál je uložený v primaciálnom archíve v Ostrihome (Acta Rudnayana, litteraria, Nr. 19/116), je zapísaný indorzát:

„N. 1249. praes. 18-a Sept. 1830.

Hamulják Martinus r. lttlis rat. officialis tractatum Joannis Kollár de nominibus, origine et antiquitatibus nationis Slavicae 5 exemplaribus gratificatur.

licet ex eo ob varias graves curas nihil hactenus delibare potuerim.

licet ex eo ob varias graves curas nihil hactenus delibare potuerim.

Rescriptum 19. 7-bris 1830.

Submissa 5 exemplaria, a morte cardinalis primatis — dum author pretium posceret — eidem reverendissimus dominus canonicus Palkovits remisit.

die 28-a 8-bris 1831

M. Kemp m. p.“

(Preklad:

„Číslo 1249 prijaté 18. septembra 1830.

Martin Hamuljak, účtovný úradník kráľovskej miestodržiteľskej rady daruje 5 exemplárov Rozpráv o menách, počiatkoch a starožitnostiach národa slovanského od Jána Kollára.

Nech odpíše tajomník, že mi milo padlo toto literárne dielko, hoci som z neho pre všelijaké vážne zaneprázdnenie doteraz nič nemohol vychutnať.

Odpoveď 19. septembra 1830.

Poslaných 5 exemplárov po smrti kardinála prímasa — keďže autor žiada peniaze — vrátil mu najdôstojnejší pán kanonik Palkovič.

M. Kemp v. r.“

Dňa 28. októbra 1831

[567] Alexander Rudnay umrel 13. septembra 1831.

[568] Michal Kemp (1792 — 1865) — pôvodom zo Sebechlieb, bol bibliotekárom a archivárom v arcibiskupskom archíve v Ostrihome (F. Kollányi: Esztergomi kanonokok. Ostrihom 1900, s. 464; M. Vyvíjalová: A. Rudnay a slovenské národné hnutie. Historický časopis XVI, 1968, s. 226).

[569] Pozri list 79.

[570] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Najzaslúženejší a najvznešenejší kardinál svätej cirkvi rímskej, knieža a prímas kráľovstva!

Pane, pane najláskavejší!

Päť výtlačkov Rozpráv o menách, počiatkoch a starožitnostiach národa slovanského od Jána Kollára, evanjelického kazateľa, vydaných tlačou kráľovskej univerzity v Uhorsku, z ktorých jeden na vkusnejšom tzv. velíne, ostatné na tlačiarenskom papieri opovažujem sa v pripojenom balíčku zložiť k nohám Vašej Eminencie a najponíženejšie sa porúčajúc láskavosti so zbožným bozkom posvätných rúk ostávam v hlbokej poníženosti

Vašej Eminencie najoddanejší chránenec Martin Hamuljak, účtovný úradník kráľovskej miestodržiteľskej rady.

V Budíne 31. augusta 1830
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.