Zlatý fond > Diela > Listy Martina Hamuljaka I


E-mail (povinné):

Martin Hamuljak:
Listy Martina Hamuljaka I

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Simona Reseková, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Lucia Muráriková, Peter Páleník, Slavomír Danko, Zuzana Danišová, Andrej Slodičák.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 29 čitateľov


 

List 68. Josefovi Jungmannovi

(24. XII. 1828)[450][451]

V Budíne d. 24. pros. 1828

Blahorodný, vys. učený pane, draze vážený pane vlastenče!

Premilý Váš list od 27. listop. t. r. zděliv s prátely, za láskavú ochotnosť úprimné skladám díky;[452] za laskavé vykonání prosby mé Vám 20. listop. t. r. predložené[453] zpráva v uctivém psaní od 27. preddotě. mes. dána velice milá mi byla. Mavše porozumení s prátely udala se potreba ještě nasledujících kněh:

Časopis Česk. Museum pro a[nn]o 1827 compl. 1.

Časopis Česk. Museum pro a[nn]o 1828 compl. 2.

Časopis Česk. Museum pro a[nn]o 1829 compl.

a sice pro p. Šaffaríka 1, pro

p. Josefa Herkela advocata[454] 1,

vespolek — — 2 exx.

Pak Kroku svazeček 5-tý, 6-tý v jednem ex., 7-mý ale svazeček ve dvuch exx.[455]

Ráčte všecko jak sám súdite po Hartlebenu do Pešte poslati, uvidíme jako to pojde? — Ráčte také, pokorně prosím, cenu kněh techto mi oznámiti, abych veděl, kolik peněz ještě zaslati povinen sem?[456] Ja Vašnosti ovšem ještě dlužen sem za literární hist. Vašu[457] a peníze zašlem razem s poděkováním. Prítel Kollár[458][450] Koncept listu (23,5 × 17,5 cm); na jeho hornom okraji Hamuljak uviedol adresáta a dátum: „D. Jungmann, d. 24. Dec. 1828.“ K tomuto listu patria dva samostatné hárky: na jednom si Hamuljak zaznačil akési výpočty, finančné a iné účty s Jungmannom a s inými spolupracovníkmi; na druhom hárku Hamuljak uvádza zoznam osôb a počet nimi objednaných exemplárov českého a nemeckého muzeálneho časopisu, ako aj časopisu Krok:

„Ergo ultra constituta dto 20. Nov. 1828 pro anno 1828.

German, alterius medii anni pro me — 1 ex.

Bohem, integri anni pro me — 1

Bohem, integri anni pro capell. Hamuljak, — 1

Bohem, integri anni pro capell. Madánsky — 1

Bohem, integri anni pro d. Koiš — 1

Constituendum adhuc integri anni pro Hajnal (soluti 3 f) — 1

et pro Schaffarik (nondum solutum) — 1

Summa constitutorum 4. constituendorum 2 insimul pro 1828 — 6 ex. 1829.

German, integri anni pro me — 1 ex.

Bohem. int. anni jam constituta pro me — 1

Bohem. int. anni jam constituta pro capell. Hamulják — 1

Bohem. int. anni jam constituta pro d. Koiš — 1

Bohem. int. anni jam constituta pro d. Matějkovsky — 1

Bohem. int. anni jam constituta pro d. Kollár — 1

constituendum adhuc pro Herkel (nondum solutum) 1.

et pro Schaffarik (nondum solutum) 1.

Summa constitutorum 5. constituendorum 2. insimul pro 1829 7 ex.

Constitutendum praeterea pro 1827 integri anni pro d. Schaffarik — 1 ex.

Et sic constituenda habeo et constituo effective novitus sub hodierno apud d. Jungmann:

Časopis musejní pro 1827 integri anni — 1 ex.

Časopis musejní pro 1828 integri anni — 2 ex.

Časopis musejní pro 1829 dto pro Schaffarik et Herkel — 2 ex.

in Summa 5 ex.

Constituo praeterea e scripto periodico Krok

pro d. Kollár fasciculum 7-mum

pro me fasciculum 5, 6 et 7-mum

Budae d. 24. Dec. 1828.

M. H.“

(Preklad):

„Teda okrem objednaných zo dňa 20. novembra 1828 na rok

1828 nemecký z druhého polroka pre mňa — 1 ex.

český celý ročník pre mňa — 1

český celý ročník pre kaplána Hamuljaka — 1

český celý ročník pre kaplána Madánskeho — 1

český celý ročník pre p. Koiša — 1

objednať ešte celý ročník pre Hajnala (zaplatené) 3 zl — 1

a pre Šafárika (nezaplatený) — 1

Počet objednaných 4, majúcich sa objednať 2, spolu na 1828 — 6 ex.

1829 nemecký celý ročník pre mňa — 1 ex.

český celý ročník už objednaný pre mňa — 1

český celý ročník už objednaný pre kaplána Hamuljaka — 1

český celý ročník už objednaný pre p. Koiša — 1

český celý ročník už objednaný pre p. Matejkovského — 1

český celý ročník už objednaný pre p. Kollára — 1

Objednať ešte pre Herkeľa (nezaplatený) 1

a pre Šafárika (nezaplatený) 1

Počet objednaných 5, majúcich sa objednať 2, spolu na 1829 — 7

Okrem toho objednať na 1827 celý ročník pre p. Šafárika — 1 ex.

Mám teda objednané a dnes fakticky opäť objednávam u p. Jungmanna:

Časopis musejní na 1827 celý ročník — 1 ex.

Časopis musejní na 1828 celý ročník — 2 ex.

Časopis musejní na 1829 celý ročník pre Šafárika a Herkeľa — 1 ex.

v počte 5 ex.

Okrem toho objednávam z časopisu Krok

pre p. Kollára, zošit 7

pre mňa zošit 5, 6 a 7

V Budíne dňa 24. decembra 1828

M. H.“)

[451] Samuel Hajnal — pôvodom zo Siraku v Novohradskej stolici, obchodník v Pešti, ctiteľ a podporovateľ J. Kollára. Prispel do 2. zv. Písní světských a do Kollárových Národných zpievaniek piesňami a hrami.

[452] J. Jungmann M. Hamuljakovi, 27. 11. 1828 (LAMS); Jungmann podáva v liste správu o zaslaní muzeálnych časopisov, potvrdzuje prijatie kníh a zhŕňa vzájomné finančné účty.

[453] Hamuljakov list Jungmannovi z 20. novembra 1828 sa nezachoval; Hamuljak v ňom prosil Jungmanna, aby vybavil otázku ďalšieho zasielania muzeálnych časopisov, pretože peštiansky kníhkupec Eggenberger im vrátil peniaze za objednané zväzky (Jungmann túto vec vybavil hneď u pražského kníhkupca Calveho).

[454] Ide o Jána Herkeľa.

[455] O vyjdení jednotlivých zväzkov Kroku pozri list 35.

[456] Žiadanú správu o vzájomných finančných účtoch zaslal Jungmann v liste Hamuljakovi z 13. 2. 1829 (LAMS); podľa nej mal Jungmann k dobru 3 zlaté 56 grajciarov.

[457] Ide o Jungmannovu Historiu literatury české, pri zasielaní ktorej vzniklo nedorozumenie, pretože prvá zásielka pre Hamuljaka sa stratila u T. D. Tirku.

[458] Koniec listu chýba.
Martin Hamuljak

— kultúrny organizátor, redaktor, vydavateľ, historický a jazykovedný bádateľ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.