Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 32. Martinovi Hamuljakovi

[449] (6. V. 1831)

Visoce učení paňe, najdražší práťelu!

Poťešitedelní Jejích V. U. Milosťi[450] list, 26. dubňa b. r. písaní,[451] včerajšého dňa, jako sem uš potme z hája prišel, naleznul sem na stoľe, na kterí hňeď žádanú skorú odpoveď dávám. 6 exemp. z Rozprav pána Kollára kedisi pri konci mesáca srpňa pominulého roku sem dostal[452] a s tíchto 1 ex. pánu Jeľinkovi poslal. Ostatních 5 ex. po Krupanoch temu istemu p. Jeľinkovi odeslaních dosavád sem ešče od ňeho neobdržal, ale budem mať starosť, abich jích čo skór s Trnavi obsáhnuť mohel; nebo mi i tak pokoja nedajú ti, kterí na ňe predplaťiľi, a čím mňa, kďe zazrú, hneď upomínajú.[453]

Valaská škola buďe dost dobrá a veľká kňiha. První ďél z obrázkem dvoch valachov, poslední hárek má literu Cc.[454] Móže Jich to ťešiť, že póvodňík téj kňihi, Hugolín Gavlovíč, bol Jejích krajan v Trsťenéj vichovaní.[455] Za správu o kňihách, které sa tam u Ňích tlačá a tlačiť budú, poňížeňe ďekujem. Rád na ňe predplácám. Kebi ľen skór na svetlo višli.[456]

Jakú vlastnosť majú píšcanské teplice?[457] Sám dozaista ňevím povedať; a uš je dobrích 11 rokov, čo sem sa tam ňekúpal, nebo mi, čo sme blízo ňích, veľmi mnoho na kúpel ňedržíme, aňi nám ňeňí táto vec tak vzacná. Sirkové a zeľezné částki v sebe obsahujú. Sú tam kúpadla osobitné pre chlapov a osobitné pre ženské spolu. Sú téš budki radom s kaďami pre jedného. Za každí ráz plaťí sa aľe 30 kr. anebo najméň uš 20 v. v., ňekdi skoro aňi toľko ňeprínašajú, kolko sa na ňe utroví. Choďá tam aj Poláci, aj Rusi. Najvác osožá tím, kterí majú žili a údi pokrčené. Sám sem viďel jedného, kterého napred ľen na káre vozili a o dva tídňe uš na barlách sám do ňích choďíval. Zdá sa, že najvác pomáhaju Pohuboví (ináč volá sa on Juro Mitošinka, Pohuba ho nazvali preto, že napred všecko hubil, to jest zle zrostené a krivé kosťi na rukách, na nohách & napred lámal a potom skládal a hojil a každého ščastľivo na rovno viléčil). Tento Pohuba je len sedlák a včil kostelňík; aľe asnad všeckích lekárov v napravenú zlámaních kostí a údov previšuje.[458] Trenčanské Teplice nemajú búd a kaďí, aľe len jedno místo, v kterem sa v hromaďe všecci kupajú, ale sa tam aj od kupela ňišt neplatí, je darmo.

Já sem včil, chvala bohu, zdraví, ačkolvek sa mi ináč neprám dobre voďí. Loňejšého roku mosela sa rež a to ňeskoro zaorať, jačmeň pre vodi s tích velkích sňahov pozďe sa zasál, prišlo na to sucho a zapékel sa. Zrno malé mal. Jedna pekná jalovička od ohňa mi zostala, na tú prišel kedisi v posťe vred,[459] naráz zahinula, pivňicu za Váhem vo vinohraďe[460] kmíňi dvakrát vilámali, víno pobrali. Prede dvoma tídňí zemrel jeden mój dobrí prátel. Minulého leta nezdraví urobil testament, višel s ňemoci, sám mi hovoril, že to, čo mi poručil, na dobrích ťisíc zlatích vinášá. Testament ten čítaľi aj dva súsední farári a to iste svedčili, aľe predešlu sobotu ňenadále ho šlak porazil až do smrťi a tu žádného testamentu po ňem nenašli, a tak sem nedostal ňišt.[461] Ale čo je po psote, ja sem uš všeckému privikel.

Svatoplukiadu pri konci loňejšého roku sem dokonal, včil ju začínám popravovat.

Bude-ľi jaká náďej k obdržaňú Rossiadi? Je-li uš Lechiada vitlačená? Ubohí Poláci![462] Ubohí p. Kucharskí, aš je uš doma![463] Čo a jako zmišlaju včil tam Uhri u Ňích?[464]

S tím sa do skusenej láski i nadál porúčam a zostávam z najvatšú vážnostú

Jejích V. U. Milosti opravďiví cťitel a prátel Jan Holly, f. m., vr.

V Madunicach dna 6. maja 1831[449] Originál listu je v LAMS. Na jeho štvrtej prázdnej strane je Hamuljakova poznámka o doručení listu: „Psent. 13 May 1831.“ J. Škultéty (J. Š.) sa opieral o tento list, keď objasňoval písanie mena Hugolína Gavloviča (SP XXXVI, 1916, s. 54).

[450] T. j. Vysoce Učenéj Milosťi.

[451] Tento Hamuljakov list ani jeho koncept nateraz nepoznáme.

[452] V liste zo 14. augusta 1830 (list 31) spomína Hollý, že ešte nemá Kollárove Rozpravy.

[453] O počte Hollým získaných predplatiteľov na Kollárove Rozpravy pozri v listoch 29 a 31.

[454] Prvý zväzok Gavlovičovej Valaskej školy mal na predtitulnej strane obraz dvoch pastierov s ovcami a psom, zasadených do romantickej krajiny. Rozsah tohto zväzku bol 428 strán čiže 26 hárkov a 12 strán. Druhý zväzok v predtitule s krajinkou mal 416 strán čiže rovných 26 hárkov. V tom čase sa hárky tlačeného diela nečíslovali arabskými číslicami, ako sa to robí dnes, lež označovali sa písmenami z abecedy (A, B, C atď.); keď sa vyčerpali všetky písmená, potom sa zdvojovali (Aa, Bb, Cc atď.). V tomto prípade označenie Cc znamenalo konkrétne 27. hárok.

[455] Hugolín Gavlovič (1712 — 1787) — narodený v Čarnom Dunajci, rástol už od malička v Trstenej, kde aj študoval. Bol členom františkánskej rehole a stal sa významným barokovým básnikom. (A. Mráz, Gavlovičova Škola kresťanská, Bratislava 1940.)

[456] Nevieme, o akých knihách podal Hamuljak Hollému zprávu.

[457] Roz. piešťanské kúpele.

[458] Juraj Mitošinka — piešťanský mešťan („polgár“), umrel v Piešťanoch 26. júla 1849 na choleru v 85. roku svojho života. Narodil sa tiež v Piešťanoch, a to 18. septembra 1764, no v matrike narodených je zapísaný ako Michal a iba jeho otec je Juraj. (Matriky v Št. archíve v Bratislave.)

[459] vred — zrádnik („Vred ho metal“)

[460] Je to zrejme peterský vinohrad, ktorý spomína Hollý v liste 13.

[461] Dňa 6. mája 1831, keď je písaný tento list, bol — podľa súdobého kalendára — piatok; „predešlu sobotu“ bolo teda 23. apríla, a práve v ten deň umrel Daniel Kubányi, farár v Starej Lehote, ktorý skončil teológiu v Trnave r. 1807; v tamojšom mariánskom seminári (Marianum) bol iba o jeden ročník vyššie než Hollý (L. Némethy, Series parochiarum et parochorum, s. 720; Schematismy). Že v tejto súvislosti išlo skutočne o Kubányiho, potvrdzuje aj list príslušného dekana, ktorý 24. apríla 1831 píše na vikariát do Trnavy, že Daniel Kubányi včera popoludní o 5. hodine umrel „probabilius ex ictu apoplectico“ (= pravdepodobne ranený mŕtvicou) a že nezanechal po sebe testament (tento list sme našli v AOVT). Ďalším pátraním sme zistili, že Daniel Kubányi sa narodil 30. mája 1781 v Dolnom Tisovníku a je zapísaný v matrike pokrstených ev. a. v. cirkvi na Turom Poli. Tam sa jeho otec, notár, uvádza ako Juraj Kubánik (výpis z matriky narodených v Št. archíve v Radvani; písomná zpráva z Ostrihoma). Daniel Kubányi teda neskôr zmenil príslušnosť k cirkvi (stal sa katolíkom) a pomaďarčil si aj meno.

[462] Hollého ohlas na súčasné poľské povstanie!

[463] O návrate Kucharského z ciest pozri list 20. Hollý vyslovuje obavy, či sa Kucharskému nestalo niečo za novembrového povstania z r. 1830/31.

[464] Hollý sa zaujíma o postoj budínskych Maďarov (= Uhrov) k poľskému povstaniu.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.