Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

Príloha XI.

Testament Jána Hollého[1485]

In nomine sanctissimae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.

Ego infrascriptus animo revolvens vitae humanae brevitatem, mortisque inevitabilis certitudinem et incertam ejus horam, ad evitandas, quae secus post obitum meum, nefors oriri possent lites, constitui de pauculis meis facultatibus, DEO propitio per me possessis, mobilibus, ultimam meam voluntatem declarare, prout etiam super iisdem per praesentem testamentariam dispositionem liberrima voluntate, plenoque rationis usu, modis et formis subinsertis instituo, et quidem:

1-o Animam meam pretioso sangvine JESU Christi redemptam DEO, creatori meo, rursus restituo et in sanctissimas ejus manus recommendo: Corpus vero exanime, quod de terra formatum est, rursus terrae resigno et oro, ut illud ritu ecclesiae in caemeterio Jókeőensi, ante crucem lapideam,[1486] sine omni mundana pompa, in tumba, per ejates asciarios facta, inhumetur per amicum meum Martinum Laczkovits, parochum Jókeőensem, cui hocce titulo lego florenos 70 ww.

2-o Filiabus fratris mei Matthaei,[1487] incolae Burensis, fl. 100, id est centum et filiis fratris Josephi[1488] itidem fl. 100 ww. seu centum lego.

3-o Ad titulos dioecesanos fl. 50 ww. dari dispono.

4-o Pro pauperibus Maduniczensibus per modum fundationis relinquo fl. 100 ww. a quibus securo loco in communitate Madunicz elocatis obveniens annum legale interusurium inter pauperes Maduniczenses per ejatem d. parochum distribuatur. Item ecclesiae Maduniczensi fl. 50 ww., ecclesiae vero Jókeőensi in recompensam luminis et vini fl. 200 ww. lego.

5-o Casnam meam & culcitram Barbarae Pulmon, aeconomae parochi;[1489] reverendas remansas filiabus fratris mei Matthaei; bundam et caputas Michaeli Laczkovits;[1490] pallium vero Georgio Paulovits[1491] tradi dispono.

6-o Libros meos ecclesiae Jókeőensi relinquo, ita tamen, ut poeticos, cum Lexico Bernolakiano ecclesiae Maduniczensi executor mei testamenti tradat.

7-o Vestitum interiorem et si quid de pecunia remanserit, liberae dispositioni moderni parochi Jókeőensis relinquo.

8-o Executorem hujusce mei testamenti nomino et constituo amicum meum Martinum Laczkovits, parochum Jókeőensem, V. A. Diaconum Vittenczensem.[1492]

Praeviam dispositionem ultimae voluntatis meae propria manus subscriptione et usualis sigilli adpressione roboro.[1493] Jókeő die 6-a Octobris 1848.

Joannes Holly mp.

Praeviam ultimam dispositionem testamentariam A. R. Domini Joannis Holly, emeriti parochi Maduniczensis, nobis infrascriptis simultanee congregatis testibus, ad actum hunc specialiter requisitis, per eundem testatorem vivae vocis ministerio declaratam et praesentatam subscribimus.

Martinus Laczkovits mp., par. Jókeő, V. A. Diaconus Vittenczensis.

Anton Gruber

Martin Benedikovits +

Pulman Paulus mp.

Spaček Istvan[1494] +

Preklad:

V mene najsvätejšej a nerozdielnej Trojice, Otca i Syna i Ducha svätého. Amen.

Ja podpísaný, zamýšľajúc sa znova nad krátkosťou ľudského života i istotou neodvrátiteľnej smrti a jej neistou hodinou, aby sa vyhlo sporom, ktoré by azda mohli po mojom skone vzniknúť, rozhodol som sa vyjaviť svoju poslednú vôľu o mojom maličkom movitom majetku, ktorý z priazne božej mám, a podľa toho aj týmto testamentárnym opatrením, urobeným z najslobodnejšej vôle a pri plnom používaní rozumu, ustanovujem o ňom podľa dole uvedených spôsobov a náležitostí toto:

1. Dušu svoju, vykúpenú predrahou krvou Ježiša Krista, odovzdávam opäť bohu, svojmu stvoriteľovi, a zverujem ju do jeho najsvätejších rúk; bezduché telo však, ktoré bolo zo zeme utvorené, zas zemi navraciam a prosím, aby ho podľa cirkevného obradu pochoval na dobrovodskom cintoríne pred kamenným krížom bez akejkoľvek svetskej okázalosti v truhle, zhotovenej tunajšími tesármi, priateľ môj Martin Lackovič, dobrovodský farár, ktorému týmto titulom odkazujem v záveti 70 zlatých.

2. Dcéram môjho brata Matúša, búranského obyvateľa, odkazujem v záveti 100 zlatých, t. j. sto, a synom brata Jozefa taktiež 100 zlatých, čiže sto.

3. Na diecézne účely určujem odovzdať 50 zlatých.

4. Chudobným v Maduniciach zanechávam ako základinu 100 zlatých, ktoré nech uložia na bezpečnom mieste v obci Madunice a nech tamojší pán farár rozdeľuje z nich príslušný zákonitý úrok madunickým chudobným. Tiež madunickému kostolu odkazujem v záveti 50 zlatých a dobrovodskému kostolu 200 zlatých za náhradu sviečok a vína.

5. Moju skriňu a paplon ustanovujem odovzdať Barbore Pulmanovej, farskej gazdinej, pozostalé reverendy dcéram môjho brata Matúša, bundu a čiapky Michalovi Lackovičovi a plášť Jurajovi Paulovičovi.

6. Moje knihy zanechávam dobrovodskej fare, ale tak, že básnické knihy s Bernolákovým Slovárom vykonávateľ môjho testamentu odovzdá madunickej fare.

7. Spodný odev a peniaze, ak nejaké zvýšia, ponechávam na voľné rozhodnutie príslušného dobrovodského farára.

8. Za vykonávateľa tohto môjho testamentu menujem a ustanovujem môjho priateľa Martina Lackoviča, dobrovodského farára a chtelnického dekana.

Predchádzajúce usporiadanie svojej poslednej vôle potvrdzujem vlastnoručným podpisom a odtlačením používanej pečate. Na Dobrej Vode dňa 6. októbra 1848.

Ján Hollý v. r.

Predchádzajúce posledné testamentárne usporiadanie veľadôstojného pána Jána Hollého, madunického farára na penzii, od toho istého testátora živým hlasom prejavené a predložené nám podpísaným svedkom, spoločne zídeným a k tomuto úkonu osobitne vyhľadaným, podpisujeme.

Martin Lackovič v. r., dobrovodský farár a chtelnický dekan.

Anton Gruber

Martin Benedikovič +

Pavol Pulman v. r.

Štefan Špaček +[1485] Originál Hollého testamentu sme našli v AOVT a jeho preklad do slovenčiny i s príslušnými vysvetlivkami sme uverejnili v DP XXXVI, 1959, 4, s. 82 — 83 (Testament Jána Hollého — Na 110. výročie básnikovej smrti); tam sme tiež podali niektoré drobnosti z tzv. Informationes de clero, vzťahujúce sa na Hollého. Testament je písaný rukou Lackovičovou, nie Hollého; Hollý sa naň iba podpísal a podpis svedčí, že básnik bol už skoro celkom slepý (bližšie o tomto v cit. článku v DP). Úvodné state testamentu nie sú vlastnou Hollého štylizáciou, lež sú iba jedným z nemnohých klišé, ktoré sa používali v kňazských testamentoch.

[1486] Presne pred týmto kamenným krížom z r. 1770, zachovanom podnes, pochovali Jána Hollého a medzi krížom a Hollého hrobom zas o šesť rokov nato Martina Lackoviča.

[1487] Matúš Hollý (19. IX. 1777 — 10. IX. 1845), brat Jána Hollého, bol vtedy už mŕtvy. Hoci jeho manželka Rozália, rod. Butašová, ešte žila, pri likvidovaní Hollého testamentu podpísali kvitanciu na 100 zlatých a „dve obstarne reverendi“ Mária Hollá a Juliana Hollá. Boli to dve dcéry nebohého brata Matúša (mal dovedna sedem detí).

[1488] Jozef Hollý (14. I. 1788 — 3. IX. 1831), najmladší súrodenec Jána Hollého, mal osem detí. Keďže už nežil, kvitanciu na 100 zlatých podpísala pri likvidovaní Hollého testamentu jeho manželka Helena Hollá, rod. Andelová.

[1489] Barbora Pulmanová (Pulmon), rodáčka zo Sobotišťa, bola farskou gazdinou u Lackoviča a po jeho smrti sa vydala za učiteľa Karola Matulaya do Holíča (Ján Hollý očami svojich súčasníkov, s. 328).

[1490] Michal Lackovič (25. IV. 1798 — 23. II. 1860), brat dekana Lackoviča, narodil sa v Radošovciach, potom bol asi u svojho brata na Dobrej Vode, kde sa aj oženil i umrel. (Matriky v Dolnom Dubovom a v Št. archíve v Bratislave.)

[1491] Juraj Paulovič — bližšie dáta sme nezistili

[1492] Exekútormi testamentu sa stali Martin Lackovič a chtelnický administrátor Ján Keller (kvitancie o prevzatí určených častí z pozostalosti sú zachované pri testamente v AOVT).

[1493] Odtlačok Hollého prsteňa v pečatnom vosku je na testamente.

[1494] Svedkovia Benedikovič a Špaček sa poznačili na testamente krížikmi, čo znamená, že nevedeli písať.

« predcházajúca kapitola    |    
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.