Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 23. Martin Hamuljak

[345] (Asi polovica júla 1828)

Velebný a vysoce učený pane, draze vážený vlasťenče!

Vzácný Váš list ode 19-ho červeňa dodán mi poštou pred nekolika, asi 17-ma dníma náležiťe.[346]

Velice ma ťeší, že se preložení Vaše Eneidy tisknuti bude, ba posavádě azda i v skutku tisknúti začalo. Bóh nám ráčiž na mnohé léta zadržati tak výborného dobrodinca, kterýžto nákladky tisku laskave na seba vzíti, čo více, napred hotové zložiti ráčil.[347] Jaknáhle dílo z tisku vyjde, prosím o oznámení ceny a místa, po kterej a kde takové k dostáňú bude. Ráčťe pečovati, aby všecké Vašé díla a to čím skoreji do tisku prijšli; čokolvek nemínite tlačiti dáti, všecko prosím ráčte mne poslati a neobávajte se žádné samopašnosti, neráčte spáliti naskrze ničeho, než darujťe to láskave mňe. Na epopéju Svatopluk radujeme sa všickni tutejší prátele reči a literatury materskej, ani jej nemožeme dočkať. Ján Koiš jmenuje se pán, který dle listu p. Kucharského na vydání tejto, od V-ti[348] shotoviti majícej epopeji, vlastňe na obraz Svatopluka, nímž táto okrášlená býti má, 100 zl. prislíbil a stejně buď na obraz buď na text odevzdáti slibuje. Je tento pán, prítel, krajan a spoluúrední mój, z Oravské stolice, jmenovite z mestečka Trsťena pochodící, horlivý panslav, vlasťenec a chvályhodný uredník, totiž pri vysokoslavné královské místodržíce rade accessista, který pokorňe Vám se porúčí a který žádánu Osmanidu Gunduličovu,[349] zde priloženu, s tú prosbu odsíla, aby sťe takovú užiti a prečítanu i čisto zachovanú tů jistů cestů, kterů se Vám posíla, totiž skrze velk. p. Palkoviča, prepošta a kanonika ostrihom., spátkem poslati sobe nestežovali. Cheraskovej Rossiady,[350] nakolik príteli Kollárovi a mňe známo, jedinký exemplár nachodí se v Pešti, naději máme, že ho vypožíčame pro Vás, chceme ale prvej skúsiti, zdáliž by sme ho pro nás kupiti nemohli. Obáváme se však, důvernosti našej odpustiti ráčte, aby takovéto vzory na Vás príliš neúčinkovali a vtlak[351] nepůsobili, původnosti vlastného Vašeho díla ne docela príznivý, aby totiž predsevzatá epopeja originalnosť, pro nás tak vzácnú, nestratila. Takovéhoto druhu dílo zláště zaslúži, aby i z ohledu na zevníternú dobu šetrené bylo, proto žádost, prosba naša by byla, aby sťe vydaní epopeji tejto cele nám zveriti a toť nám hned prislíbiti ráčili, rúčíce Vám za svaté zachování orthographie, kterú v rukopisu najdeme.[345] Tento koncept listu sa zachoval v Hamuljakovej pozostalosti v LAMS. Je písaný po jednej polovici veľkého formátu papiera, kým na druhej polovici si Hamuljak zapísal iný, úradný latinský list. Dátum sa na liste neuvádza. Podľa úvodnej vety bol list písaný najmenej sedemnásť dní po 19. júni, no z tej istej vety vyplýva, že list, ktorý písal Hollý 19. júna, Hamuljak dostal hodne neskôr. Domnievame sa teda, že Hamuljakov list (koncept) je niekedy z polovice júla roku 1828, pričom rok v dátume určujeme podľa zmienok v liste o Eneide.

[346] Hollého list nám je neznámy. — Po tejto vete v koncepte nasleduje prečiarknutá stať, ktorú pre zaujímavosť aspoň tu odcitúvame, nakoľko sa dá prečítať: „Prátele moji tutejší, ctitele a z částky napomahatele materskéj našej reči a literatury, s nimiž list Váš zdelil sem, velikú mali spolu se mnu radost nad týmže Vaším listem, tešíce se v opravdovém duchu slovanském, v lásce ku milej vlasti, v ostrem vtipu a neunavelé pracovitosti, ježto u Vás spatrujeme, i želajíce srdečňe, aby nám bóh takového muže na mnohé roky pri úplném zdraví zadržati ráčil.“

[347] Bol to Palkovič, ktorý poslal peniaze na vydanie Virgiliovej Eneidy (pozri list 22).

[348] Roz. Vašnosti.

[349] Epos chorvátskeho básnika Ivana Gundulića (1589 — 1638) Osman vyšiel po prvý raz tlačou v Dubrovniku r. 1826 a nasledujúceho roku v Budíne vytlačený cyrilikou.

[350] Michail Matveevič Cheraskov (1733 — 1807) — ruský spisovateľ, vydal v r. 1779 epickú poému Rossijada, v ktorej „usiloval sa v duchu klasicizmu obnoviť hrdinský epos na podklade významných historických udalostí“ — podmanenie Kazane Ivanom Hrozným (BSE.)

[351] vtlak — vplyv

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.