Zlatý fond > Diela > Korešpondencia Jána Hollého


E-mail (povinné):

Ján Hollý:
Korešpondencia Jána Hollého

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Barbora Majerníková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 33 čitateľov


 

List 70. Martin Hamuljak

[971] (3. 11. 1841)

Najdražší práťelu!

Prezírajíce a hotujíce pomali do ťisku viborne Jejích ďíla, zbadal sem, že nekteré básňe, snaď ňe do svého radu, kam náležá, položené a počtem ňedobre značené sú, menoviťe této tri: Poďekov. osv. p. Jan. Nep. Derčíkovi, druhá: Osv. p. Jordánskému — ked sv. birmov. — uďeloval, a treťá: Osv. p. Jan. Derčíkovi — keď vivol. biskupem & učiňen bol. Všecki tito 3 básňe sú za Selánkami, kterích jest 21, za Rozličn. básňami, kterích jest 7, v nasledujících Žalospevoch (kterích spolu s timíto jest 14) uložené, a sice prvá na os. Derčíka pod 12-tím, druhá na Jordanského pod 13. a treťá na os. Derčíka pod 14-tím a ostatním počtem. Mislím, že tito 3 básňe do druhéj klassi, aňebožto medzi Rozličné básňe náležá. Abi teda z umísťeňím jejich času ňetraťili, klaďem zďe všeckích u mňa zostávajúcích póvodních Rozličních básňí: 1-véj titul je: Podzbúdzáňí Nemňislava &, 7-éj a poslednéj: Na krásnú zahradu, za kterú hňeď Žalospevi a v tíchto na konci, jako sem povedal, té 3 hore poznamenané nasledujú, kteréžto tuším z radu Žalospevov viňechať a medzi Rozl. básňe umísťiť ráčá; o čomž poučeňí prosím. To jedno.[972]

Podruhé: Pesňí (Ód) jest 52, spolu z ostatňú Na boha. Ku tímto ale prijdú ešťe 3, jedna Ke sl. uvádzáňú — Miskolcího a Majtíňiho na bisk. úrad, druhá peseň ke sv. Marťinovi — za Miškolcího a treťá ke sv. Antoňínovi za Majtíniho; buďe teda všeckích Od 55. Ňechže ráčá i tímto novím trom místo vikázať.[973]

Potreťé: Musíme všemožňe pečovať o čím najdokonálejšé vidáňí, k tomu požaduje sa, abi ňelen dobré a krásné, ale i ňedrahé bolo; ináč ňeprístupním sa staňe. Už sme síce 4 zvazki ustanovili, takže 1-ví všecki Selánki & &. Však ňičméňej pozorním od iních učiňen, nachílujem sa k tomu, abi všecki díla v jedinkéj jednej kňize sa vidali, sotva síce na 4., ale na osmej časti — velikého však — lista.[974] Kňiha bi peknú formu dostala a prímernú hrubosť mala. Ťisk bi bol ve dvoch slúpkoch, jako slovári bívajú, pravda, drobní, ten toťižto, kterím verše v Zorách tlačené sú, ale krásní, docela podla iních národov, kterí včil všecki ďíla svích klassikov tak vidávajú, a pritom bi kňiha prinajmeňej o 1 zl. str. lacňejšá biť mohla; o čom všeckom dókladnú známosť v tíchto dňoch nabuďem. Abich ale času získal, prosím Jejích Milosť,[975] abi mi své domňeňí o míňenéj tejto premeňe hňeď prvňú počtú zďeliť a menoviťe oznámiť ráčili: zdáliž na prípadnosť túto, jestli bi toťižto všecki Jejích ďíla v jednej kňize naozaj sa vidali, ten istí porádek, kterí mi predpísali a kterí tuto víš vipísal sem, zachovať sa móže, či-li bi snaď iní a isťe kterí uvésť žádali?

Poštvrté: K dokonalému vidáňú tak víborného ďíla patrí, abi i obraz póvodca dokonalí bol. Prácu Kayserovu, z každého ohledu chibnú, už pre to samé potrebovať ňemóžeme, že Jích ňeutrafil;[976] musíme teda mať druhí, docela noví obraz. Upr. práťelu! ešče posaváď tak ščastlivi som bol, že každú moju prosbu vislišali, ňech mi aňi túto ňeodeprú. P. kaplan Petrovič prijďe k nám v mesáci dubňi, ňech nás našťívá spolu s ňím,[977] ňech sa medzi nami zabavá, pokáď Ím vóľa buďe; cestu vďačňe zaplaťíme a u mňa jako doma meškať budú, ňišt ňestrová. Tu Ich dáme zmalovať od človeka, kterí k tomu rozumí.[978] Ňeňí to márnosť, v kteréj bi si muž tak osvíťení, tak šlechetní, jakého si v Jejích Milosťi svet celí slovenski váží, nevím čo zakladal; je to vec k celosti potrebná, je dóležitosť, na kteréj celému národu mnoho záleží, slušná, abi národ vodca, dobroďínca svého čím lepšej znal, abi ňím opamataní a osvíťení kochať sa mohel uplňe ve skrísiťeli svém a ducha od ňeho nabíral.

Za Homera srďečňe ďekujem.

Jejích upr. cťiťel a práťel MH.

V Buďíňe 3. unora 1841[971] Koncept listu je v LAMS. Jeho čistopis nepoznáme. Na prvej strane vpravo hore je poznačený adresát a spôsob zásielky:

ARDomino Joanni Hollí parocho & & in Madunicz.

Sub cortesia d. Hulényi capellani Galgocziensis, cui (?) inclusi pro portorio 1 f. v. v.

(Preklad: „Veľadôstojnému pánovi Jánovi Hollému, farárovi atď. atď. v Maduniciach. Na adresu pána Hulényiho, hlohovského kaplána, ktorému je pripojený 1 zl. v. v. na posla.“) — Hulényi (o ňom pozri list 67, úvodná pozn.) poslal list Hollému po poslovi z Hlohovca.

[972] Tieto básne sa dostali skutočne v takomto poradí do Básňí Jana Hollého.

[973] O zaradení týchto Ód napísal Hollý Hamuljakovi v liste 71.

[974] T. j. nie v kvartovom formáte (22,5 × 28,5 cm), ale v oktávovom. Hollého súborné dielo vyšlo skutočne vo väčšom oktáve (15 × 22,5 cm), ale predsa v štyroch zväzkoch.

[975] V pôvodine: J. Mst. (tak aj ďalej v liste).

[976] Friedrich Kaiser (1814 — 1874) — pochádza z okolia Würtemberga, vyrástol vo Viedni ako syn rakúskeho dôstojníka. Študoval filozofiu a potom bol vojenským úradníkom, pričom sa venoval divadlu a písaniu divadelných hier. Okrem toho súkromne študoval maliarstvo, najmä litografiu a karikatúru. Za revolúcie 1848/49 stál so zbraňou v ruke v boji za slobodu a po revolúcii sa zas vrátil k divadlu. (C. v. Wurzbach, Biographisches Lexikon X, Viedeň 1863, s. 360 — 372; W. Koch, Deutsches Literatur-Lexikon I, Halle 1927, s. 1134.) Kaiser portrétoval Hollého v novembri 1839 (Kaiser sám mylne udáva, že začiatkom r. 1840) priamo na madunickej fare a túto návštevu u básnika neskôr opísal v zaujímavom článku (pozri v edícii Ján Hollý očami svojich súčasníkov, s. 170 — 176). Kaiserov portrét Hollého neschválili pre súborné vydanie a nateraz niet po tomto portréte ani stopy.

[977] Jozef Petrovič bol naozaj v tomto čase v Ostrihome (pokúšal sa o svoje preloženie za kaplána do Pešti) a tiež u Hamuljaka v Budíne, ale Hollý, pravdaže, s ním nešiel. (Korešpondencia J. Petroviča v rukopise.)

[978] Nevieme, koho mienili v Budíne poveriť portrétovaním Hollého; napokon ho portrétoval Johann Friedrich Lieder.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.